એનકે ધાબર કેન્સર ફાઉન્ડેશન
મુંબઇ

કારણ કે મુંબઈમાં કેન્સરના ઘણા કેસો જોવા મળી રહ્યા હતા અને ઘણા લોકો પ્રમાણભૂત ગુણવત્તાની દવા મેળવી શકતા ન હતા. આથી NK ધારભર ફાઉન્ડેશન અસ્તિત્વમાં આવ્યું. ફાઉન્ડેશનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કેન્સરને ટેકો આપવા માટે વિવિધ સાહસો ઓફર કરવાનો હતો. તેની શરૂઆત 5મી જૂન 2011ના રોજ ડો. બોમન ધાબરના પિતા શ્રી નરીમન કે ધાબરની યાદમાં કરવામાં આવી હતી. આર્થિક રીતે પછાત લોકોમાં કેન્સરની દવાની સુલભતા, પોષણક્ષમતા અને પ્રાપ્યતાના મહત્વને સમજ્યા પછી, ફાઉન્ડેશન કેન્સરની સારવારની સુવિધાઓ માટે આધાર બનાવવા માટે ભંડોળ અને ક્લિનિકલ સહાય પણ આપે છે જે પહેલેથી ઉપલબ્ધ છે. ફાઉન્ડેશન માનસિક સુખાકારી માટે કાઉન્સેલિંગ પણ પ્રદાન કરે છે અને ઉપશામક સંભાળ પ્રદાન કરે છે તેમજ કેન્સરની વહેલી શોધ અને નિવારણ અંગે જાગૃતિ લાવવા માટે સેમિનાર ગોઠવે છે. સંસ્થાના ધ્યેયોમાં રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સરકાર, એનજીઓ અને કેન્સર પર સંશોધન સાથે જોડાવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો પણ સમાવેશ થાય છે.

રીમાર્કસ

માત્ર મુંબઈમાં સારવાર લઈ રહેલા દર્દીઓને સહાય પૂરી પાડો. દર્દી ગરીબી રેખા નીચે હોવો જોઈએ, તેની પાસે આધાર કાર્ડ, ઓપીડી કાર્ડ જેવા તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો હોવા જોઈએ અને પછી રોગના પ્રકાર અને દર્દીની આવકના સ્તરના આધારે, ફાઉન્ડેશન ગ્રાન્ટ આપવી કે નહીં તે નક્કી કરે છે.

સંપર્ક વિગતો