અમે આશા રાખીએ છીએ કે અમે તમને સારી રીતે માર્ગદર્શન આપી શક્યા છીએ. જો તમારે કોઈપણ સેવા માટે ચૂકવણી કરવાની જરૂર હોય, તો તમે નીચેની કોઈપણ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરી શકો છો:

1
QR કોડ સ્કેન કરો
Google pay, Paytm, PhonePe નો ઉપયોગ કરવો
2

Google Pay / Paytm ચાલુ

  • UPI આઈડી : 9930709000@okbizaxis
  • ફોન: +91 9930709000
3

ઝેનહેલ વેલનેસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

  • એકાઉન્ટ નંબર: 7512895049
  • લાભાર્થીનું નામ: ZenHeal Wellness Private Limited
  • બેંક: કોટક મહિન્દ્રા બેંક
  • IFSC: KKBK0001381
4

ડેબિટ કાર્ડ / ક્રેડિટ કાર્ડ