ઉમેદીન
ભુવનેશ્વર

Umeedein એક બિન-લાભકારી સંસ્થા છે જે કેન્સરની જાગૃતિને પ્રોત્સાહન આપે છે અને દર્દીઓને સારવારના વિકલ્પો સાથે આર્થિક સહાય પણ કરે છે. સંસ્થા કેન્સર-શિક્ષિત સમાજ બનાવવા માટે ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારોમાં કેન્સર જાગૃતિની અસંખ્ય પહેલો ગોઠવે છે અને પરિણામે, લોકોને કેન્સર સામે લડવામાં મદદ કરે છે. તેઓ વિવિધ સ્થળોએ આરોગ્ય તપાસ શિબિરો પણ યોજે છે, જ્યાં તેઓ પ્રાથમિક નિદાન કરે છે અને લોકો સાથે ઇન્ટરેક્ટિવ સત્રો યોજે છે. તબીબી પ્રેક્ટિશનરોની અમારી ટીમની સહાયથી, તેઓ દર્દીઓને સૌથી યોગ્ય સારવાર પદ્ધતિઓ તરફ દોરે છે. તેઓ તેમને શિક્ષિત કરે છે અને તેમની સામાજિક આર્થિક સ્થિતિના આધારે સરકાર દ્વારા પ્રાયોજિત વિવિધ આરોગ્યસંભાળ કાર્યક્રમોમાં તેમનો સંદર્ભ આપે છે. તેઓ એવા દર્દીઓ માટે ભંડોળ પણ જનરેટ કરે છે કે જેઓ ઉપરોક્ત કોઈપણ સપોર્ટ પ્રોગ્રામ માટે લાયક નથી અને તેમને જીવન-બચાવ ઉપચારની સખત જરૂર છે.

સંપર્ક વિગતો