સહાયક
ચેન્નાઇ

સહાયકા એ 501(c)(3) નોન-પ્રોફિટ સંસ્થા છે જે કેન્સરનું નિદાન થયું હોય અથવા કેન્સરની સારવાર કરાવી રહ્યા હોય, ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ અને બાળકોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. જીવન બચાવવાની એકમાત્ર પ્રેરણા છે. સંસ્થાના મુખ્ય ધ્યેયો લોકોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાનો છે અને સંસ્થાઓ અને હોસ્પિટલોને સહાય કરે છે જે ગરીબોને મફત કેન્સરની તપાસ અને સારવાર પૂરી પાડે છે. ચેરિટી કેન્સરના દર્દીઓને સમાજમાં પુનઃ એકીકૃત થવા સક્ષમ બનાવવા માટે ભાવનાત્મક, માનસિક અને અન્ય પ્રકારની સહાયતા આપવાનો પણ ઇરાદો ધરાવે છે. કેન્સર સર્વાઈવર નીરજાએ એપોલો કેન્સર સપોર્ટ ગ્રૂપની સ્થાપના કરી, જે સહાયકા હેઠળ એપોલો સ્પેશિયાલિટી સેન્ટર સાથે જોડાયેલ છે. તેઓ કેન્સરના દર્દીઓને મનોસામાજિક સહાય આપે છે. કોઈપણ કે જે કેન્સરથી પીડિત હોય અને તેને સહાયની જરૂર હોય અથવા કેન્સરનો સામનો કરી રહેલા અન્ય લોકોને મદદ કરવા માંગતા હોય તેઓએ તેમનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.

રીમાર્કસ

સંસ્થા સ્તન કેન્સરના દર્દીઓને મફતમાં ટેમોક્સિફેન, ઓન્કોલેટ અને એરિડિયા જેવી દવાઓ પૂરી પાડે છે કારણ કે તેમના ડોકટરો લાંબા ગાળાની તબીબી સંભાળની ભલામણ કરે છે. તેઓ કેન્સર ધરાવતા લોકો માટે કૃત્રિમ અંગો અને ક્રેચ પ્રદાન કરે છે જેમને અંગો કાપવા પડ્યા હોય. સહાયકા એક બિન-લાભકારી સંસ્થા છે જે કેન્સરની સારવાર મેળવતા વિદ્યાર્થીઓના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે. તેઓ રોઝ ડે, ​​તહેવારો અને રાષ્ટ્રીય પ્રસંગોની ઉજવણી માટે દર્દીઓ માટે પૌષ્ટિક ભોજન, ભેટો અને મનોરંજનનું પણ આયોજન કરે છે.

સંપર્ક વિગતો