નારાયણ હૃદયાલય ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ
કોલકાતા

માર્ચ 2004 માં, નારાયણ હૃદયાલય ચેરિટી ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી, તે જાતિ, સંપ્રદાય અથવા ધર્મને ધ્યાનમાં લીધા વિના, સામાન્ય જનતાના ભલા માટે અને સમાજના ગરીબ અને લાયક ભાગોના ઉત્થાન માટે કામ કરી રહ્યું છે. આ ટ્રસ્ટની સ્થાપના સમાજના ગરીબ લોકોને આરોગ્ય સંભાળ સહાય અને સુવિધાઓ પૂરી પાડવા માટે કરવામાં આવી હતી. તેઓ બાળકો અને એમેચ્યોર્સની સર્જનાત્મક ક્ષમતાઓ અને ક્ષમતાઓ વિકસાવવામાં મદદ કરવા અને મદદ કરવા માટેના કાર્યક્રમો પણ અમલમાં મૂકે છે. માનવજાતની સેવા કરવી અને આરોગ્યસંભાળ, શિક્ષણ અને આજીવિકા સેવાઓ પૂરી પાડીને લોકોના જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવો અને વંચિત અને હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા લોકોમાં અસમાનતાને સંબોધવા એ તેમનો હેતુનું નિવેદન છે. ટ્રસ્ટ લાયક દર્દીઓને તૃતીય આરોગ્યસંભાળ સહાય માટે નાણાકીય સહાય આપીને આ હેતુને પૂર્ણ કરે છે. ભારતના સંસાધન-સંબંધિત સ્થળોએ, તે ઉચ્ચ-તકનીકી, ટેકનોલોજી-સક્ષમ આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. મેડિસિન, નર્સિંગ અને પેરામેડિસિનમાં કારકિર્દી બનાવવા માટે પાત્ર અને રસ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને ટેકો આપે છે. ગ્રામીણ બેરોજગાર યુવાનોને વ્યવસાયિક તાલીમ અને સંકળાયેલ આરોગ્યસંભાળ ક્ષેત્રોમાં નોકરીઓ પૂરી પાડે છે.

સંપર્ક વિગતો