મહાત્મા ફૂલે જન આરોગ્ય યોજના (MPJAY) અગાઉ 'રાજીવ ગાંધી જીવનદયી આરોગ્ય યોજના' (RGJAY)
મહારાષ્ટ્ર

મહાત્મા ફૂલે જન આરોગ્ય યોજના (MPJAY), અગાઉ 'રાજીવ ગાંધી જીવનદયી આરોગ્ય યોજના' (RGJAY)- મહારાષ્ટ્ર સરકાર પાસે મહાત્મા જ્યોતિરાવ પુલે જન આરોગ્ય યોજના નામનો મુખ્ય કાર્યક્રમ છે જે શોધાયેલ રોગ માટે સેવા પ્રદાતાઓના નેટવર્ક દ્વારા કેશલેસ સેવાઓ પૂરી પાડે છે. . આ આરોગ્ય સંભાળ પ્રોજેક્ટની કાળજી મહારાષ્ટ્ર સરકાર દ્વારા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના વંચિત લોકો માટે લેવામાં આવે છે જેઓ સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ ચાર કાર્ડમાંથી એક ધરાવે છે (અંત્યોદય કાર્ડ, અન્નપૂર્ણા કાર્ડ, પીળું રેશન કાર્ડ અથવા નારંગી રેશન કાર્ડ)

રીમાર્કસ

રકમ: લાભાર્થીના હોસ્પિટલમાં દાખલ થવા સંબંધિત તમામ ખર્ચને પહોંચી વળવા માટેનું કવરેજ રૂ. માન્ય રેશનકાર્ડ દ્વારા કેશલેસ ધોરણે પેકેજ દરોને આધીન કોઈપણ એમ્પેનલ્ડ હોસ્પિટલોમાં પ્રતિ કુટુંબ પ્રતિ વર્ષ 1,50,000, લાભ પરિવારના દરેક સભ્યને ફ્લોટર ધોરણે ઉપલબ્ધ રહેશે I રેનલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરીના કિસ્સામાં, ઉપલી ટોચમર્યાદા રૂ 2,50,000 છે. ₹36 પ્રતિ ઓપરેશન અસાધારણ પેકેજ તરીકે ફક્ત આ પ્રક્રિયા માટે જ પાત્રતા: મહારાષ્ટ્રના 14 જિલ્લાઓમાંથી કોઈપણ સાથે જોડાયેલા અને પીળા રેશન કાર્ડ, અંત્યોદય અન્ન યોજના કાર્ડ (AAY), અન્નપૂર્ણા કાર્ડ અને નારંગી રેશન કાર્ડ ધરાવતા 7 કૃષિથી પીડિત જિલ્લાના ખેડૂતોના પરિવારો. મહારાષ્ટ્ર (અમરાવતી, અકોલા, ઔરંગાબાદ, બુલઢાણા, બીડ, હિંગોલી, જાલના, નાંદેડ, લાતુર, ઉસ્માનાબાદ, પરભણી, વર્ધા, વાશિમ અને યવતમાલ). કુટુંબનો અર્થ એ છે કે માન્ય કાર્ડ પર સૂચિબદ્ધ સભ્યો અને 12/14 વાળા શ્વેત રેશનકાર્ડ ધારક XNUMX કૃષિ ત્રસ્ત જિલ્લાઓમાંથી

સંપર્ક વિગતો