જીવનદાયિની ફાઉન્ડેશન
રાંચી

જીવનદાયિની એ ભારતમાં સ્થિત એક બિન-લાભકારી સંસ્થા છે જેની સ્થાપના 2015 માં વિશ્વભરના સમાન વિચારધારા ધરાવતા વ્યાવસાયિકોના જૂથ દ્વારા કરવામાં આવી હતી જેઓ લ્યુકેમિયા, થેલેસેમિયા, એપ્લાસ્ટિક એનિમિયા અને સિકલ સેલ એનિમિયા જેવી રક્ત બિમારીઓના ઉપચાર માટે સમર્પિત છે. જીવનદાયિનીનું પ્રાથમિક ધ્યેય વિવિધ પરિસ્થિતિઓ ધરાવતા લોકોને સાજા કરવાનું અને આર્થિક મદદ પૂરી પાડવાનું તેમજ તેમના પરિવારોને આશા આપવાનું છે. એશિયન ભારતીય દાતા મજ્જા રજિસ્ટ્રી (aimdr), aims ની સ્ટેમ સેલ રજિસ્ટ્રી, અને અન્ય સાથે, એકીકૃત હેતુ આ રક્ત વિકૃતિઓ વિશે જાગૃતિ વધારવા અને સ્વયંસેવક સ્ટેમ સેલ/બોન મેરો દાતાઓનો પૂલ બનાવવાનો છે.

રીમાર્કસ

માત્ર રક્ત સંબંધિત રોગો માટે

સંપર્ક વિગતો