લોઢા ફાઉન્ડેશન દ્વારા જીવન આશા યોજના' પહેલ
મુંબઇ

ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઑફ મેડિકલ રિસર્ચ પાસેથી એકત્ર કરાયેલી તમામ માહિતી અનુસાર, લોઢા ફાઉન્ડેશન દ્વારા જીવન આશા યોજના થાણે સ્થિત એક બિન-લાભકારી અને બિનસાંપ્રદાયિક સંસ્થા બનવાની છે. ફાઉન્ડેશનનો હેતુ થાણે, મુંબઈ અને સમગ્ર વિસ્તારમાં વંચિતોને શિક્ષણ, પોષણ અને પ્રાથમિક આરોગ્યસંભાળ પ્રદાન કરવાનો છે. ફાઉન્ડેશન એ એક સ્વપ્ન હતું જે વાસ્તવિકતામાં પરિવર્તિત થયું હતું જે આશા પૂરી પાડે છે અને ટનલના અંતે પ્રકાશ તરીકે કામ કરે છે અને વિવિધ વિવિધ પહેલો દ્વારા વંચિત સમુદાયની સેવા કરે છે. થાણેમાં લગભગ 13 વંચિત પડોશ અને ઓડિશા રાજ્યમાં એક ગ્રામીણ વિસ્તાર આશા દ્વારા સેવા આપે છે. સમાજ કલ્યાણ, શિક્ષણ અને આરોગ્ય સંભાળ એ કાર્યના મુખ્ય ક્ષેત્રો છે. સારું જીવન જીવવા માટે આરોગ્ય સંભાળ અને તબીબી સંસાધનો ખૂબ જ જરૂરી છે, પરંતુ એવા ઘણા લોકો છે જે રોગો અને બીમારીઓથી પીડાય છે.

સંપર્ક વિગતો