ફૈઝ એ આમ ટ્રસ્ટ
ઔરંગાબાદ

ફૈઝ એ આમ ટ્રસ્ટની સ્થાપના ગરીબ અને ગરીબોને, શ્રદ્ધા કે પૃષ્ઠભૂમિને ધ્યાનમાં લીધા વિના, સલામતી નેટ પ્રદાન કરીને મદદ કરવાના ધ્યેય સાથે કરવામાં આવી હતી, જેમાંથી તેઓ આત્મનિર્ભર બની શકે. બેંકે ઔરંગાબાદથી 15 કિલોમીટર દૂર કાગઝીપુરા ખાતે ગ્રામીણ હોસ્પિટલની સ્થાપના કરી અને તેનું સંચાલન કર્યું. ફૈઝ એ આમ ટ્રસ્ટ હવે સંપૂર્ણ રીતે કાગઝીપુરામાં હોસ્પિટલ ચલાવે છે, જે ત્રીસ પથારીની ક્ષમતા ધરાવે છે. એક્સ-રે, સોનોગ્રાફી અને પેથોલોજી લેબ તેની અત્યાધુનિક સુવિધાઓમાં છે. સેવાઓ માટે થોડી ફી લેવામાં આવે છે. હોસ્પિટલમાં 16,367-2009માં 2010 દર્દીઓ હતા. શૈક્ષણિક, તબીબી અને પુનર્વસન પ્રવૃત્તિઓ માટે 15 ભાષાકીય માહિતી સાથે, ટ્રસ્ટે મોટી સફળતા મેળવી છે. લાયક વિદ્યાર્થીઓ માટે શિષ્યવૃત્તિ એ ધ્યાનના પ્રાથમિક ક્ષેત્રોમાંનું એક છે. વિશ્વાસે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરી છે. પરિણામે, તેમાંથી સંખ્યાબંધ લોકો ટ્રસ્ટના સક્રિય સમર્થકો બન્યા છે, અને હકારાત્મક ચક્રને લંબાવ્યું છે

સંપર્ક વિગતો