કર્મચારી રાજ્ય વીમા નિગમ (ESIC)
નાગાલેન્ડ, મણિપુર, ત્રિપુરા, સિક્કિમ, અરુણાચલ પ્રદેશ અને મિઝોરમ સિવાયના તમામ રાજ્યો.

વીમાધારક વ્યક્તિ વીમાપાત્ર રોજગાર શરૂ કરે તે ક્ષણથી, તેમને અથવા તેણીને અને તેમના પરિવારને સંપૂર્ણ તબીબી સંભાળ પૂરી પાડવામાં આવે છે. વીમાધારક વ્યક્તિ અથવા કુટુંબના સભ્ય તબીબી સારવાર પર કેટલો ખર્ચ કરી શકે તેના પર કોઈ નિયંત્રણો નથી. નજીવા વાર્ષિક પ્રીમિયમની ચૂકવણી પર, નિવૃત્ત અને કાયમી ધોરણે અપંગ વીમાધારક લોકો અને તેમના જીવનસાથીઓને તબીબી સંભાળ પણ પૂરી પાડવામાં આવે છે.

રીમાર્કસ

ESIC દ્વારા છ સામાજિક સુરક્ષા લાભો આપવામાં આવે છે: તબીબી વીમો, માંદગી વીમો, અપંગતા વીમો, આશ્રિતોનો વીમો અને અન્ય વીમો જેમ કે અંતિમ સંસ્કાર/કારાવાસના ખર્ચની પાત્રતા: 1 જાન્યુઆરી, 2017 થી, કવરેજ માટે હાલની વેતન મર્યાદા એક્ટ હેઠળ રૂ. 21,000/- દર મહિને [રૂ. વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે 25,000/- દર મહિને]. દસ કે તેથી વધુ કર્મચારીઓ ધરાવતા વ્યવસાયોના કર્મચારીઓ (*20 મહારાષ્ટ્ર અને ચંદીગઢમાં)

સંપર્ક વિગતો