ડૉ.વાયએસઆર આરોગ્યશ્રી હેલ્થ કેર ટ્રસ્ટ
આંધ્ર પ્રદેશ

ડૉ વાયએસઆર આરોગ્યશ્રી યોજના એ આંધ્ર પ્રદેશ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ડૉ. વાયએસઆર આરોગ્યશ્રી આરોગ્ય સંભાળ ટ્રસ્ટ દ્વારા ચલાવવામાં આવતો એક પ્રકારનો આરોગ્ય કાર્યક્રમ છે. આ કાર્યક્રમ ઓછી આવક ધરાવતા પરિવારોને બિન પોસાય તેવા તબીબી ખર્ચાઓ ચૂકવવામાં મદદ કરે છે. રાજ્ય સરકારે યોજનાના અસરકારક અમલીકરણમાં આર્થિક મદદ કરવા માટે માનનીય મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતામાં ડૉ YSR આરોગ્યશ્રી હેલ્થ કેર ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરી. ટ્રસ્ટનું નેતૃત્વ એક IAS અધિકારી કરે છે જે મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી તરીકે સેવા આપે છે. કાર્યક્રમનું સંચાલન ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવે છે, જે વીમા અને આરોગ્યસંભાળના નિષ્ણાતો સાથે પરામર્શ કરે છે. એક જ મિશન સાથે સ્વતંત્ર એજન્સી તરીકે, ટ્રસ્ટ રાજ્યમાં વંચિત પરિવારો માટે સાર્વત્રિક આરોગ્ય સંભાળ વધુ ઝડપથી પહોંચાડી શકે છે. યોજનાનું સંચાલન, આયોજન, દેખરેખ અને હિસ્સેદારોની ક્ષમતા ઉભી કરવી અને સપ્લાયરો સાથે વાટાઘાટો કરવી એ તમામ સંભવિત ક્રિયાઓ છે.

રીમાર્કસ

અહીં આરોગ્ય શિબિરો/નેટવર્ક હોસ્પિટલોમાં સૂચિબદ્ધ 1044 શ્રેણીઓમાં ઓળખાયેલ રોગો માટે 29 "સૂચિબદ્ધ ઉપચારો" માટે કવરેજ. ડિસ્ચાર્જ થયા પછી 30 દિવસ સુધીની કેશલેસ સેવા, જેમાં આવી શકે તેવી કોઈપણ મુશ્કેલીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રોગ્રામ સૂચિબદ્ધ થેરાપીઓ સાથે સારવાર કરાયેલા તમામ પૂર્વ-અસ્તિત્વમાં રહેલા કેસોને આવરી લે છે. પરિવહન અને ખાદ્યપદાર્થોની રકમ: ફ્લોટર ધોરણે, લાભાર્થીઓને વાર્ષિક રૂ.2.50 લાખ સુધીની કુટુંબ દીઠ સેવાઓ માટે કવરેજ. નાગરિક પુરવઠા વિભાગ તરફથી BPL રેશનકાર્ડ મેળવનાર તમામ BPL પરિવારો પાત્ર છે. હેલ્થ કાર્ડ/બીપીએલ (સફેદ, અન્નપૂર્ણા અને અંત્યોદય અન્ન યોજના) રેશન કાર્ડ પર જેનો ફોટો અને નામ દેખાય છે અને ઓળખી શકાય તેવા રોગથી પીડિત છે તે યોજના હેઠળ સારવાર મેળવવા માટે પાત્ર છે.

સંપર્ક વિગતો