ડ્રીમ ફાઉન્ડેશન કેન્સર ફંડ
મુંબઇ

શ્રી કેએમ આરીફે કેન્સરની સંભાળના મુખ્ય હેતુ માટે 1986માં ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ તરીકે ડ્રીમ ફાઉન્ડેશન કેન્સર ફંડ બનાવ્યું હતું. આ ફાઉન્ડેશન 1995 થી કાર્યરત છે, જેનો મુખ્ય હેતુ લોકોને સારવાર અથવા દવા, માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે કાઉન્સેલિંગ, સારવાર દરમિયાન પુનઃપ્રાપ્તિ સહાય માટે નાણાકીય સહાય ઓફર કરીને કેન્સરના આઘાતને નિયંત્રિત કરવા અથવા તેનો સામનો કરવા માટે સશક્તિકરણ કરવાનો છે. ચેરિટી દરેક સ્વયંસેવક સાથે ખૂબ નજીકથી કામ કરે છે અને કેન્સર, દવા, નિદાન અને સહાયતા વિશે જાગૃતિ આપીને વંચિતોને મદદ કરે છે. કેન્સર ફંડના સ્થાપક માત્ર રોકડ સહાય પૂરી પાડવાથી ખુશ નથી પણ પરિવારને માર્ગદર્શન આપીને અને માનસિક અને ભાવનાત્મક ટેકો આપીને તેમને મુસાફરીમાં મદદ કરી રહ્યા છે. આ એક મોટો ભાગ ભજવે છે, અને તે પણ, ફંડ બાળકોને શૈક્ષણિક સહાય અને નોકરીની તકો પ્રદાન કરે છે.

રીમાર્કસ

ટાટા હોસ્પિટલ, મુંબઈમાં સારવાર લઈ રહેલા દર્દીઓને જ સહાય પૂરી પાડો. દર્દીની તબીબી સ્થિતિ અને નાણાકીય પૃષ્ઠભૂમિનું મૂલ્યાંકન ડૉક્ટર અને સામાજિક કાર્યકર દ્વારા કરવામાં આવે છે. આકારણીના આધારે ગ્રાન્ટ આપવી કે કેમ તે નક્કી થાય છે.

સંપર્ક વિગતો