દીપશિખા ફાઉન્ડેશન
ગુવાહાટી

દીપશિખા ફાઉન્ડેશન એ એક બિન-લાભકારી સંસ્થા છે જે દેશના ગ્રામીણ વિસ્તારો/ ભાગોમાં જાગૃતિ શિબિરો અને સ્ક્રીનીંગ શિબિરોનું આયોજન કરે છે. તેઓ સારવારની સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન કેન્સરના નિદાનવાળા દર્દીઓને વ્યાપક સહાય પણ પૂરી પાડે છે. તમાકુ અને કેન્સર સામે ઝુંબેશ. કેન્સરના દર્દીઓ અને તેમના પરિવારોને મનોવૈજ્ઞાનિક સંભાળ અને પરામર્શ મળે છે. તેઓ બેકઅપ સપોર્ટ પૂરો પાડે છે અને કેન્સરના દર્દીઓ માટે તેમના સારવાર સ્થાનોની નજીક રહેવાના વિકલ્પોનું સંકલન કરે છે. મિર્ઝા, ગુવાહાટી, આસામમાં આવેલી દીપશિખા હોસ્પાઇસ, અત્યાધુનિક પીડા અને ઉપશામક સારવાર પૂરી પાડે છે.

રીમાર્કસ

બેકઅપ સપોર્ટ ઓફર કરે છે અને કેન્સરના દર્દીઓ માટે તેમના સારવાર સ્થાનોની નજીક રહેવાનું સંકલન કરે છે. મિર્ઝા, ગુવાહાટી, આસામમાં દીપશિખાની ધર્મશાળા અત્યાધુનિક પીડા અને ઉપશામક સારવાર પૂરી પાડે છે. ટાટા મેડિકલ હોસ્પિટલના દર્દીઓના નેવિગેશન અને દર્દીના આવાસમાં મદદ કરે છે.

સંપર્ક વિગતો