કેનકિડ્સ...કિડ્સસ્કેન
ચેન્નાઈ, દિલ્હી, કોલકાતા, મુંબઈ, ત્રિવેન્દ્રમ

Cankids Kidscan એ એક બિન-લાભકારી સંસ્થા છે જે કેન્સર કેન્દ્રો સાથે નિયમિતપણે ભાગીદારી કરીને, જરૂરિયાતોને ઓળખીને અને ભંડોળ દ્વારા ગાબડાઓ ભરવા, સામાજિક સહાયક સ્ટાફ પૂરો પાડવા, ક્ષમતાઓ વિસ્તરણ અને ગુણવત્તા સંભાળ, સંશોધન અને અસર મૂલ્યાંકનને પ્રોત્સાહન આપીને સારવાર અને સંભાળના ધોરણોને સુધારવા માટે કામ કરે છે. . સંસ્થા હિસ્સેદારોની સંડોવણી અને હિમાયત દ્વારા ભારતમાં બાળપણના કેન્સરને બાળ આરોગ્યની પ્રાથમિકતા બનાવવાની આશા રાખે છે. ભારતમાં બાળરોગના કેન્સર માટેની રાષ્ટ્રીય સોસાયટી એ એક રાષ્ટ્રીય બિન-સરકારી સંસ્થા છે જે ભારતમાં બાળપણના કેન્સરની સંભાળના સમગ્ર સ્પેક્ટ્રમમાં કામ કરે છે. તેઓ કેન્સરગ્રસ્ત બાળકો અને તેમના પરિવારને તેમના હોલમાર્ક પ્રોગ્રામ YANA દ્વારા સર્વગ્રાહી સમર્થન આપે છે, તમે નિદાનની ક્ષણથી, નિદાન, સારવાર અને પછીની સંભાળ દ્વારા એકલા નથી. નાણાકીય સહાય દ્વારા, સામાજિક સહાયક કાર્યકરો પ્રદાન કરીને, ક્ષમતાઓનું વિસ્તરણ કરીને અને ગુણવત્તાયુક્ત સંભાળ, સંશોધન અને અસર મૂલ્યાંકનને આગળ ધપાવીને, બાળકો, તબીબી ક્લિનિક્સ સાથે સહયોગ કરીને, જરૂરિયાતોને ઓળખીને અને અવિરત ધોરણે અવકાશને દૂર કરીને સારવાર અને સંભાળના વધુ ઉત્કૃષ્ટ ધોરણોને પ્રોત્સાહન આપે છે.

રીમાર્કસ

પાત્રતા: ફાઉન્ડેશન 21 વર્ષની વય સુધીના કેન્સરગ્રસ્ત બાળકોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. તેઓ 23 શહેરોમાં કાર્ય કરે છે અને 122 હોસ્પિટલોમાં સામાજિક સહાયક ટીમો ધરાવે છે

સંપર્ક વિગતો