સ્તન કેન્સર ટ્રસ્ટ
ચંદીગઢ

ચંદીગઢ બ્રેસ્ટ કેન્સર ટ્રસ્ટની સ્થાપના કેન્સરથી પીડિત લોકોની સંખ્યામાં વધારો થવાના પ્રતિભાવરૂપે કરવામાં આવી હતી, ખાસ કરીને જેઓ સારવાર પરવડી શકતા નથી અને તેઓ લગભગ એક વર્ષ સુધી જે ભાવનાત્મક યાતનાનો સામનો કરી રહ્યા છે. તેમનો ધ્યેય સ્તન કેન્સરથી પ્રભાવિત લોકોને સંભાળ, કાઉન્સેલિંગ અને માહિતી પ્રદાન કરવાનો છે. સ્તન કેન્સરના ગરીબ દર્દીઓને આર્થિક મદદ મળે તે માટે. સારવાર દરમિયાન સ્તન કેન્સરના દર્દીઓને ભાવનાત્મક ટેકો પૂરો પાડવો; સ્તન કેન્સર વિશે જનજાગૃતિ વધારવી; અને સ્તન કેન્સર શિક્ષણ, તાલીમ અને સંશોધનમાં ભાગ લેવો. સ્તન કેન્સરના દર્દીઓ સારવાર દરમિયાન હોય ત્યારે તેમને ભાવનાત્મક ટેકો આપવા માટે. અમે સ્તન કેન્સરની બિમારી અંગે જનજાગૃતિ વધારી રહ્યા છીએ. સ્તન કેન્સર સંશોધન, શિક્ષણ અને તાલીમમાં ભાગ લેવા માટે. આર્થિક રીતે ગરીબ સ્તન કેન્સરના દર્દીઓને મદદ કરવા. સ્તન કેન્સરની સારવાર દરમિયાન દર્દીઓને ભાવનાત્મક ટેકો આપવા માટે. સામાન્ય લોકોને સ્તન કેન્સર વિશે શિક્ષિત કરવા. સ્તન કેન્સર સંબંધિત શિક્ષણ, તાલીમ અને સંશોધનમાં ભાગ લેવો. ટ્રસ્ટે જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓને નાણાકીય મદદ પૂરી પાડી છે જેઓ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપે છે પરંતુ તેમની દવાઓ માટે ચૂકવણી કરી શકતા નથી. ડો. ગુરપ્રીત સિંઘ, સર્જરીના પ્રોફેસર કે જેઓ સ્તન કેન્સરની પ્રક્રિયાઓ કરે છે અને અમારા ટ્રસ્ટીઓમાંના એક છે, તેઓ આ લાયક વ્યક્તિઓને ઓળખે છે. ચેરિટી તરફથી અત્યાર સુધીમાં 66 લોકોને દવાઓ મળી છે. દરેક દર્દીને આઠ કીમોથેરાપી મળે છે, જેમાં ટ્રસ્ટ ઉપચારનો સંપૂર્ણ ખર્ચ આવરી લે છે. ટ્રસ્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ પાસેથી સીધા સબસિડીવાળા ખર્ચે દવાઓ મેળવે છે.

સંપર્ક વિગતો