એશિયન કેન્સર ફાઉન્ડેશન
ઓલ ઇન્ડિયા

એશિયન કેન્સર ફાઉન્ડેશન એ 501(c)(3) બિન-નફાકારક સંસ્થા છે જે 80G પ્રમાણિત છે. આર્થિક રીતે પડકારજનક સંજોગોને લીધે, પ્રતિષ્ઠિત ઓન્કોલોજિસ્ટ્સનું બોર્ડ માનતું હતું કે કેન્સરનું નિદાન કરાયેલા મોટાભાગના દર્દીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોની દવાઓ મેળવવામાં અસમર્થ હતા, તેથી ફાઉન્ડેશન કેન્સરના દર્દીઓ માટે નાણાકીય મદદ પૂરી પાડે છે. ફાઉન્ડેશન વર્ષ 2002 માં એક મુખ્ય ધ્યેય સાથે અસ્તિત્વમાં આવ્યું હતું કે દર્દીની તેની દવા માટે ચૂકવણી કરવામાં અસમર્થતા તેમને કેન્સરની સારવારના ખૂબ ઊંચા ધોરણ પ્રાપ્ત કરવાથી રોકે નહીં જે જરૂરી છે.

રીમાર્કસ

કેન્સર સ્ક્રીનીંગ અને ટ્રીટમેન્ટ, કેન્સર સપોર્ટ ગ્રુપ્સ, ફંડ એકઠું કરવું અને કેન્સર સર્વાઈવર રીહેબીલીટેશન. તેની આવકના લગભગ 25% અને 30% વંચિત કેન્સરના દર્દીઓને આર્થિક રીતે મદદ કરવા માટે છે.

સંપર્ક વિગતો