શુક્રવાર, ઑક્ટોબર 7, 2022

+ 91 9930709000

પેટના કેન્સરની વિજેતા વંદના દેસાઈ સાથેની વાતચીત

0
પેટના કેન્સરની વિજેતા વંદના દેસાઈ સાથેની વાતચીત
કેન્સર સર્વાઈવર વાર્તાઓ
કેન્સર સર્વાઈવર વાર્તાઓ
પેટના કેન્સરની વિજેતા વંદના દેસાઈ સાથેની વાતચીત
/

એક મહિલાની વાર્તા જે બે વખત કેન્સર સામે લડી હતી અને કહે છે કે કેન્સર તેના માટે આંખ ઉઘાડી દેનાર છે.

ZenOnco.io – ગુણવત્તાયુક્ત સંકલિત ઓન્કોલોજી કેન્સર કેરને બધા માટે સુલભ બનાવવું.

જો તમને અથવા તમારા પ્રિયજનને તાજેતરમાં કેન્સર હોવાનું નિદાન થયું હોય, અને સારવાર અંગે માર્ગદર્શનની જરૂર હોય અથવા કોઈ શંકા કે પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને ZenOnco.io ને +91 99 30 70 90 00 પર કૉલ કરો.

પ્રતિશાદ આપો

કૃપા કરીને તમારી ટિપ્પણી દાખલ કરો!
કૃપા કરી તમારું નામ અહીં દાખલ કરો