ગુરુવાર, ઓક્ટોબર 6, 2022

+ 91 9930709000

કેરગીવર સ્મિતા ચૌધરી સાથેની વાતચીત

0
કેરગીવર સ્મિતા ચૌધરી સાથેની વાતચીત
કેન્સર સર્વાઈવર વાર્તાઓ
કેન્સર સર્વાઈવર વાર્તાઓ
કેરગીવર સ્મિતા ચૌધરી સાથેની વાતચીત
/

એક પુત્રીની વાર્તા જેના પિતાને 4 વર્ષની ઉંમરે 58થા સ્ટેજનું કિડની કેન્સર હોવાનું નિદાન થયું હતું.

ZenOnco.io – ગુણવત્તાયુક્ત સંકલિત ઓન્કોલોજી કેન્સર કેરને બધા માટે સુલભ બનાવવું.

જો તમને અથવા તમારા પ્રિયજનને તાજેતરમાં કેન્સર હોવાનું નિદાન થયું હોય, અને સારવાર અંગે માર્ગદર્શનની જરૂર હોય અથવા કોઈ શંકા કે પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને ZenOnco.io ને +91 99 30 70 90 00 પર કૉલ કરો.

પ્રતિશાદ આપો

કૃપા કરીને તમારી ટિપ્પણી દાખલ કરો!
કૃપા કરી તમારું નામ અહીં દાખલ કરો