શુક્રવાર, ઑક્ટોબર 7, 2022

કેન્સર વિશે જાણો - સર્વાઇકલ કેન્સર

કેન્સર વિશે જાણો - સર્વાઇકલ કેન્સર
કેન્સર એક્સપર્ટની વાતો
કેન્સર એક્સપર્ટની વાતો
કેન્સર વિશે જાણો - સર્વાઇકલ કેન્સર
/

સર્વાઇકલ કેન્સર વિશે અમારી સાથે બધું જાણો. ડો. રાહુલ કુમારને સાંભળો કારણ કે તેઓ સર્વાઇકલ કેન્સર શું છે, તેના સ્ટેજ શું છે, સામાન્ય લક્ષણો શું છે, તેનું નિદાન કેવી રીતે કરી શકાય અને સર્વાઇકલ કેન્સર માટે સારવારના વિકલ્પો શું છે તે શેર કરે છે.

કોઈપણ પ્રશ્નો માટે, અમારા સર્વાઇકલ કેન્સર નિષ્ણાત સાથે વાત કરવા માટે અમને +91 99 30 70 90 00 પર કૉલ કરો.

પ્રતિશાદ આપો

કૃપા કરીને તમારી ટિપ્પણી દાખલ કરો!
કૃપા કરી તમારું નામ અહીં દાખલ કરો