કીમોથેરપી શું છે?

કીમોથેરાપીનો ઉપયોગ પ્રાચીન ગ્રીકોના સમયથી કરવામાં આવે છે. માટે કીમોથેરાપી કેન્સર સંભાળજોકે, 1940 ના દાયકામાં નાઇટ્રોજન મસ્ટર્ડના ઉપયોગથી શરૂ થયું હતું. ત્યારથી, કીમોથેરાપીમાં શું અસરકારક છે તે શોધવાના પ્રયાસરૂપે ઘણી નવી દવાઓ બનાવવામાં આવી છે અને તેનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે.

ખાસ કરીને કેન્સરના કોષોનો નાશ કરતી દવાઓને ઓળખવા માટે કીમોથેરાપીનો સૌથી વધુ ઉપયોગ થાય છે. આને કેટલીકવાર "એન્ટી-કેન્સર" દવાઓ અથવા "એન્ટીનોપ્લાસ્ટીક" કહેવામાં આવે છે. વર્તમાન સારવાર કેન્સરની સારવાર માટે 100 થી વધુ દવાઓનો ઉપયોગ કરે છે. હજુ પણ વધુ કીમોથેરાપ્યુટિક દવાઓ વિકાસ અને સંશોધન હેઠળ છે.

કીમોથેરાપીને ઘણીવાર 'કેમો' અને ક્યારેક 'CTX' અથવા 'CTx' તરીકે સંક્ષિપ્ત કરવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ ઉપચારાત્મક ઉદ્દેશ્ય સાથે થઈ શકે છે, અથવા તેનો હેતુ આયુષ્ય લંબાવવા અથવા લક્ષણો ઘટાડવા (ઉપશામક કીમોથેરાપી) હોઈ શકે છે.

જો કીમોથેરાપી તમારા માટે અસરકારક સારવાર છે, અને તમારે કઈ દવાઓ લેવી જોઈએ, તેના પર આધાર રાખે છે:

  • તમારા પ્રકારનો કેન્સર
  • માઈક્રોસ્કોપ હેઠળ જોવામાં આવે ત્યારે કેન્સરના કોષોનો દેખાવ
  • કેન્સર ફેલાય છે કે કેમ
  • તમારું એકંદર આરોગ્ય

કીમોથેરાપી શું કરે છે?

કીમોથેરાપીનો ઉપયોગ તમને કેન્સરના પ્રકાર અને તે કેટલો ફેલાય છે તેના પર આધાર રાખે છે.

  • ક્યોર: કેટલાક કિસ્સાઓમાં, સારવાર કેન્સરના કોષોને એટલી હદે મારી શકે છે કે જ્યાં તમારા ડૉક્ટર તેમને તમારા શરીરમાં શોધી શકતા નથી. તે પછીનું શ્રેષ્ઠ પરિણામ એ છે કે તેઓ ફરી ક્યારેય વૃદ્ધિ પામશે નહીં.
  • નિયંત્રણ: કેટલાક કિસ્સાઓમાં, કેન્સર કાં તો શરીરના અન્ય ભાગોમાં ફેલાતા અટકાવી શકાય છે અથવા કેન્સરની ગાંઠના વિકાસમાં વિલંબ કરી શકે છે.
  • સરળતાના લક્ષણો: કેટલાક કિસ્સાઓમાં, કીમોથેરાપી કેન્સરના ફેલાવાને ઇલાજ અથવા નિયંત્રિત કરી શકતી નથી, અને તેનો ઉપયોગ ફક્ત પીડા અથવા તાણ પેદા કરતી ગાંઠોને સંકોચવા માટે થાય છે. આવી ગાંઠો પણ ફરી વધતી રહે છે.