કીમોથેરાપી કેવી રીતે આપવામાં આવે છે?

કીમોથેરાપી દવાઓ અલગ અલગ રીતે આપી શકાય છે. કીમોથેરાપી દવાને સંચાલિત કરવાની પદ્ધતિ કેન્સરના નિદાનના પ્રકાર અને દવાની અસરકારકતા પર આધારિત છે. સામાન્ય પદ્ધતિઓમાં શામેલ છે:

  • ઇન્ટ્રાવેનસ (IV) નસમાં
  • મૌખિક (PO)- મોં દ્વારા
  • સ્નાયુમાં ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર (IM) ઇન્જેક્શન
  • ત્વચા હેઠળ સબક્યુટેનીયસ (SC) ઈન્જેક્શન
  • ઇન્ટ્રાથેકલ થેરાપી (I.Th) કરોડરજ્જુની અંદર
  • ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર (I.Ven) મગજમાં

ઓરલ કીમોથેરાપી

તેને PO “per os” પણ કહેવામાં આવે છે જેનો અર્થ થાય છે “મૌખિક રીતે” અથવા “મોં દ્વારા”. દવાને ટેબ્લેટ, કેપ્સ્યુલ, પાણી અથવા રસ સાથે લઈ શકાય છે અને મોં, પેટ અને આંતરડાના મ્યુકોસા દ્વારા લોહીમાં શોષાય છે. દવા લોહીના પ્રવાહમાંથી પસાર થાય છે અને આગળની પ્રક્રિયા કરતા અવયવોમાં પરિવહન થાય છે. દરેક દવા પાચનતંત્ર દ્વારા લોહી સુધી પહોંચી શકતી નથી; તેથી, વહીવટના અન્ય માર્ગોની જરૂર પડી શકે છે.

ઇન્ટ્રાવેનસ કીમોથેરાપી

IV "નસમાં" નો અર્થ "નસમાં" થાય છે. દવાને સીધી નસમાં પહોંચાડવા માટે સિરીંજ અથવા સેન્ટ્રલ વેનસ કેથેટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેની રાસાયણિક રચનાને કારણે અમુક કીમો દવાઓનું સંચાલન કરવાનો તે એકમાત્ર સંભવિત માર્ગ છે. નસમાં આપવામાં આવતી દવાઓની પણ વધુ ઝડપી અસર થવાની અપેક્ષા રાખી શકાય છે. ઇન્ટ્રાવેનસ એડમિનિસ્ટ્રેશન કાં તો "બોલસ" નામના ઝડપી ઇન્જેક્શન તરીકે અથવા ટૂંકા અથવા લાંબા સમયગાળા માટે પ્રેરણા તરીકે કરી શકાય છે.

સબક્યુટેનીયસ કીમોથેરાપી

સબક્યુટેનીયસનો અર્થ "ત્વચા હેઠળ" થાય છે. એક પાતળી કેન્યુલા અથવા સોયનો ઉપયોગ ત્વચાની નીચે, કીમોથેરાપી દવાને ઇન્જેક્ટ કરવા માટે થાય છે.

ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર કીમોથેરાપી

ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલરનો અર્થ "સ્નાયુમાં" થાય છે. કીમો સંચાલિત કરવાની આ પ્રક્રિયામાં, દવાને સ્નાયુઓમાં દાખલ કરવામાં આવે છે, એક ઝીણી સોયનો ઉપયોગ કરીને.

ઇન્ટ્રાથેકલ કીમોથેરાપી

ઇન્ટ્રાથેકલનો અર્થ થાય છે “સેરેબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ (CSF) માં”. કટિ પંચરની મદદથી, સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ (CNS) સુધી પહોંચવા માટે કીમોથેરાપી દવાને CSF માં ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે.

ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર કીમોથેરાપી

ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર એટલે મગજના "વેન્ટ્રિકલમાં" કીમોથેરાપી દવા મગજના એક વેન્ટ્રિકલમાં પહોંચાડવામાં આવે છે જ્યાંથી તે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ (CNS) માં વિતરિત થાય છે.