બુધવાર, ઓગસ્ટ 10, 2022
મુખ્ય પૃષ્ઠસમાચારઅમારા સહ-સ્થાપક ડિમ્પલ પરમારને 101 મોસ્ટ ફેબ્યુલસ હેલ્થકેર લીડર્સ એવોર્ડ મળે છે

અમારા સહ-સ્થાપક ડિમ્પલ પરમારને 101 મોસ્ટ ફેબ્યુલસ હેલ્થકેર લીડર્સ એવોર્ડ મળે છે

અમારા સહ-સ્થાપક ડિમ્પલ પરમારને 101 મોસ્ટ ફેબ્યુલસ હેલ્થકેર લીડર્સ એવોર્ડ મળે છે

દરેક સફળ પુરુષની પાછળ એક સ્ત્રી હોય છે.

આભાર ડિમ્પલ પરમાર મારી સાથે રહેવા અને મને આખા સમય દરમિયાન ટેકો આપવા બદલ. આજે વર્લ્ડ હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ કૉંગ્રેસમાં "101 મોસ્ટ ફેબ્યુલસ હેલ્થકેર લીડર્સ" તરીકે ઓળખાવાથી એ વાતની સાક્ષી મળે છે કે અમે વિશ્વમાં મૂલ્ય ઉમેરી રહ્યા છીએ - સાથે મળીને, અમે તેને કેન્સરથી મુક્ત બનાવી શકીએ છીએ.

લવ કેન્સર મટાડે છે. લવ હીલ્સ. પ્રેમ.

પ્રતિશાદ આપો

કૃપા કરીને તમારી ટિપ્પણી દાખલ કરો!
કૃપા કરી તમારું નામ અહીં દાખલ કરો