શુક્રવાર, જાન્યુઆરી 27, 2023

Medicષધીય મશરૂમ્સ

કેન્સર સારવારની આડઅસરોનું સંચાલન

  • અસ્વસ્થતા ઘટાડે છે
  • થાક ઓછો કરે છે
  • ભૂખ ના નુકશાન સામે લડે છે
  • જાતીય તકલીફ સુધારે છે
  • એનિમિયા જેવી સારવારની આડઅસરોમાં ઘટાડો

હવે ZenOnco.io તરફથી MediZen Reishi મશરૂમ પર આકર્ષક ઑફર્સનો અહીંથી લાભ લો: https://zenonco.io/cancer/products/medizen-reishi-mushroom-500-mg/