રેડિયોઈમ્યુનોથેરાપી શું છે

રેડિયોઈમ્યુનોથેરાપી (આરઆઈટી) માં કિરણોત્સર્ગી સામગ્રી (રેડિયોન્યુક્લાઈડ) ની થોડી માત્રાનો સમાવેશ થાય છે - જે પ્રયોગશાળા (મોનોક્લોનલ એન્ટિબોડી) માં એન્જિનિયર્ડ પરમાણુ સાથે જોડવામાં આવે છે. આ મોનોક્લોનલ એન્ટિબોડી-રેડિયોન્યુક્લાઇડ સંયોજનને રેડિયોફાર્માસ્યુટિકલ કહેવામાં આવે છે. મોનોક્લોનલ એન્ટિબોડીઝ કોશિકાઓની વિશિષ્ટ વિશેષતાઓને ઓળખવામાં અને જોડવામાં સક્ષમ છે, જેમ કે એન્ટિજેન્સ અને સેલ રીસેપ્ટર્સ. જ્યારે દર્દીના લોહીના પ્રવાહમાં ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે, ત્યારે રેડિયોફાર્માસ્યુટિકલ કેન્સરના કોષોને જોડે છે, ગાંઠ સુધી પહોંચાડવા માટે રેડિયેશનની ઊંચી માત્રા પહોંચાડે છે.