અન્નનળીનું કેન્સર શું છે

કાર્યકારી સારાંશ

અન્નનળીનું કેન્સર કોષ રેખાઓથી શરૂ થાય છે જે અન્નનળીને રેખા કરે છે. અન્નનળી એક હોલો, 10-ઇંચ લાંબી, સ્નાયુબદ્ધ નળી છે જે ગળાને પેટ સાથે જોડે છે. તે વ્યક્તિના જઠરાંત્રિય માર્ગનો એક ભાગ છે, જેને પાચન તંત્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અન્નનળી કેન્સર અન્નનળીની દિવાલના આંતરિક સ્તરમાં શરૂ થાય છે અને બહારની તરફ વધે છે. જો તે અન્નનળીની દિવાલ દ્વારા ફેલાય છે, તો તે લસિકા ગાંઠો, નાના, બીન-આકારના અંગો કે જે ચેપ સામે લડવામાં મદદ કરે છે અને છાતીમાં રક્તવાહિનીઓ અને અન્ય નજીકના અવયવોમાં મુસાફરી કરી શકે છે. તે ફેફસાં, લીવર, પેટ અને શરીરના અન્ય ભાગોમાં પણ ફેલાય છે. સ્ક્વામસ સેલ કાર્સિનોમા અને એડેનોકાર્સિનોમાને સંડોવતા અન્નનળીના કેન્સરના બે પ્રકાર છે. બંને પ્રકારના અન્નનળીના કેન્સર માટે સારવાર સમાન છે. અન્ય દુર્લભ અન્નનળીની ગાંઠોમાં નાના કોષના ન્યુરોએન્ડોક્રાઈન કેન્સર, સાર્કોમા અને લિમ્ફોમાસનો સમાવેશ થાય છે, જે અન્નનળીના કેન્સરના 1% કરતા ઓછા ભાગ બનાવે છે.

અન્નનળી વિશે

અન્નનળી એક હોલો, 10-ઇંચ લાંબી, સ્નાયુબદ્ધ નળી છે જે ગળાને પેટ સાથે જોડે છે. તે વ્યક્તિના જઠરાંત્રિય માર્ગનો એક ભાગ છે, જેને પાચન તંત્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ગળી જાય છે, ત્યારે અન્નનળીની દિવાલો ખોરાકને પેટમાં નીચે ધકેલવા માટે એકસાથે સ્ક્વિઝ કરે છે. 

અન્નનળીના કેન્સર વિશે

જ્યારે તંદુરસ્ત કોષો બદલાય છે અને નિયંત્રણ બહાર વધે છે ત્યારે કેન્સર શરૂ થાય છે, ગાંઠનો સમૂહ બનાવે છે. ગાંઠ કેન્સરગ્રસ્ત અથવા સૌમ્ય હોઈ શકે છે. કેન્સરયુક્ત ગાંઠ જીવલેણ છે, એટલે કે તે શરીરના અન્ય ભાગોમાં વધી શકે છે અને ફેલાઈ શકે છે. સૌમ્ય ગાંઠ એટલે ગાંઠ વધી શકે છે પણ ફેલાશે નહીં. અન્નનળીનું કેન્સર, જેને અન્નનળીનું કેન્સર પણ કહેવાય છે, તે કોશિકાઓમાં શરૂ થાય છે જે અન્નનળીને લાઇન કરે છે. 1.

ખાસ કરીને, અન્નનળીનું કેન્સર અન્નનળીની દિવાલના આંતરિક સ્તરમાં શરૂ થાય છે અને બહારની તરફ વધે છે. જો તે અન્નનળીની દિવાલ દ્વારા ફેલાય છે, તો તે લસિકા ગાંઠો, નાના, બીન-આકારના અંગો કે જે ચેપ સામે લડવામાં મદદ કરે છે અને છાતીમાં રક્તવાહિનીઓ અને અન્ય નજીકના અવયવોમાં મુસાફરી કરી શકે છે. 2. અન્નનળીનું કેન્સર ફેફસાં, લીવર, પેટ અને શરીરના અન્ય ભાગોમાં પણ ફેલાઈ શકે છે.

અન્નનળીના કેન્સરના પ્રકારો

અન્નનળીના કેન્સરના બે મુખ્ય પ્રકાર છે:

  • સ્ક્વામસ સેલ કાર્સિનોમા - આ પ્રકારનું અન્નનળીનું કેન્સર સ્ક્વોમસ કોષોમાં શરૂ થાય છે જે અન્નનળીને લાઇન કરે છે. તે સામાન્ય રીતે અન્નનળીના ઉપરના અને મધ્ય ભાગોમાં વિકસે છે.
  • એડેનોકાર્સિનોમા - આ પ્રકાર અન્નનળીના નીચેના ભાગમાં ગ્રંથીયુકત પેશીઓમાં શરૂ થાય છે, જ્યાં અન્નનળી અને પેટ એક સાથે આવે છે.

આ બંને પ્રકારના અન્નનળીના કેન્સર માટે સારવાર સમાન છે. અન્નનળીના અત્યંત દુર્લભ ગાંઠોના અન્ય પ્રકારો છે. આમાં નાના કોષ ન્યુરોએન્ડોક્રાઈન કેન્સર, સાર્કોમા અને લિમ્ફોમાસનો સમાવેશ થાય છે, જે અન્નનળીના 1% કરતા ઓછા કેન્સર બનાવે છે.

સંદર્ભ

  1. 1.
    Smyth EC, Lagergren J, Fitzgerald RC, et al. અન્નનળીનું કેન્સર. નેટ રેવ ડિસ પ્રાઇમર્સ. 27 જુલાઈ, 2017 ના રોજ ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.1038/nrdp.2017.48
  2. 2.
    નેપિયર કેજે. અન્નનળીનું કેન્સર: એપિડેમિઓલોજી, પેથોજેનેસિસ, સ્ટેજીંગ વર્કઅપ અને સારવારની પદ્ધતિઓની સમીક્ષા. WJGO. 2014:112 ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.4251/wjgo.v6.i5.112