અન્નનળીના કેન્સર માટે સારવારના પ્રકાર

કાર્યકારી સારાંશ

સારવારની ભલામણો ગાંઠના કદ, ગ્રેડ અને પ્રકાર, મેટાસ્ટેસિસ, સંભવિત આડઅસરો અને દર્દીની પસંદગીઓ અને એકંદર આરોગ્ય પર આધારિત છે. ગાંઠ કે જે અન્નનળી અને લસિકા ગાંઠોની બહાર મેટાસ્ટેસાઇઝ કરે છે તેમાં કીમોથેરાપી, રેડિયેશન થેરાપી અને સર્જરીનો સમાવેશ થાય છે. કેટલીકવાર, રેડિયેશન થેરાપી અને કીમોથેરાપીને "કેમોરાડિયોથેરાપી" તરીકે ઓળખાતા અભિગમમાં જોડવામાં આવે છે. સારવારનો ક્રમ બદલાય છે, અને અન્નનળીના કેન્સરના પ્રકાર સહિત વિવિધ પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. સ્ક્વામસ સેલ કેન્સર માટે, સામાન્ય રીતે પ્રથમ સારવાર તરીકે કીમોરાડિયોથેરાપી સૂચવવામાં આવે છે. શસ્ત્રક્રિયા પછી ભલામણ કરવામાં આવે છે, અને શસ્ત્રક્રિયા પહેલાં કીમોથેરાપી સૂચવવામાં આવે છે. કેમોરાડીયોથેરાપી અને શસ્ત્રક્રિયા મેળવતા દર્દીઓમાં ઇમ્યુનોથેરાપીની ભલામણ કરવામાં આવે છે. એડેનોકાર્સિનોમા માટે, પ્રમાણભૂત સારવાર કીમોરાડીયોથેરાપી છે અને ત્યારબાદ સર્જરી છે. કીમોરાડીયોથેરાપી પછી લગભગ હંમેશા સર્જરી સૂચવવામાં આવે છે. અદ્યતન અથવા મેટાસ્ટેટિક અન્નનળીના કેન્સર માટે, સારવારમાં સામાન્ય રીતે રેડિયેશન થેરાપી, કીમોથેરાપી અને દવાઓનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ઉપચારોનો સમાવેશ થાય છે. દવા, પોષક ફેરફારો, ભાવનાત્મક અને આધ્યાત્મિક સમર્થન અને અન્ય રાહત ઉપચારનો સમાવેશ કરતી વખતે માનસિક, શારીરિક અથવા નાણાકીય સમસ્યાઓનો સામનો કરવા દર્દીઓને ઉપશામક સંભાળ પૂરી પાડવામાં આવે છે. એન્ડોસ્કોપી થેરાપીને અન્નનળીના કેન્સરની સારવાર તરીકે પણ સૂચવવામાં આવે છે જેમાં એન્ડોસ્કોપી અને ફેલાવો, ઇલેક્ટ્રોકોએગ્યુલેશન, સ્ટેન્ટ પ્લેસમેન્ટ સાથેની એન્ડોસ્કોપી, ક્રાયોથેરાપી અને લેસર થેરાપી અને ફોટોડાયનેમિક થેરાપી સહિત અન્ય ઓછી સામાન્ય તકનીકોનો સમાવેશ થાય છે. લક્ષિત ઉપચારમાં HER2-લક્ષિત ઉપચાર અને એન્ટિ-એન્જિયોજેનેસિસ ઉપચારનો સમાવેશ થાય છે.

અન્નનળીના કેન્સરની સારવાર

"સ્ટાન્ડર્ડ ટુ કેર" એ સૌથી જાણીતી સારવારનો સંદર્ભ આપે છે. કેન્સરની સંભાળમાં, દર્દી માટે એકંદર સારવાર યોજના લાવવા માટે વિવિધ ડોકટરો સાથે મળીને કામ કરે છે. આને મલ્ટિડિસિપ્લિનરી ટીમ કહેવામાં આવે છે. 

સારવારની ભલામણો ઘણા પરિબળો પર આધારિત છે:

 • ગાંઠનું કદ, ગ્રેડ અને પ્રકાર
 • જો ગાંઠ શરીરના અન્ય ભાગોમાં વધી ગઈ હોય
 • સંભવિત આડઅસરો
 • દર્દીની પસંદગીઓ અને એકંદર આરોગ્ય 

અન્નનળી અને લસિકા ગાંઠોની બહાર ફેલાતી ન હોય તેવી ગાંઠ માટે, ડોકટરો ઘણીવાર વિવિધ પ્રકારની સારવાર - કીમોથેરાપી, રેડિયેશન થેરાપી અને શસ્ત્રક્રિયાને જોડવાની ભલામણ કરે છે. કેટલીકવાર, રેડિયેશન થેરાપી અને કીમોથેરાપીને "કેમોરાડિયોથેરાપી" તરીકે ઓળખાતા અભિગમમાં જોડવામાં આવે છે. સારવારનો ક્રમ બદલાય છે, અને અન્નનળીના કેન્સરના પ્રકાર સહિત વિવિધ પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.

સ્થાનિક રીતે અદ્યતન અન્નનળીના કેન્સર માટે, ASCO એક સારવાર યોજનાની ભલામણ કરે છે જે વિવિધ પ્રકારની સારવારને જોડે છે.

સ્ક્વામસ સેલ કેન્સર માટે, સામાન્ય રીતે પ્રથમ સારવાર તરીકે કીમોરાડીયોથેરાપી સૂચવવામાં આવે છે. કેમોરાડીયોથેરાપી કેટલી સારી રીતે કામ કરે છે તેના આધારે સર્જરીનો પછીથી ઉપયોગ કરી શકાય છે. તાજેતરના અભ્યાસો દર્શાવે છે કે શસ્ત્રક્રિયા પહેલાં કીમોરાડિયોથેરાપીનો ઉપયોગ ફક્ત શસ્ત્રક્રિયા કરતાં વધુ સારો છે. ASCO સ્થાનિક રીતે અદ્યતન અન્નનળીના સ્ક્વામસ સેલ કેન્સર ધરાવતા તમામ લોકો માટે સર્જરી પહેલા કીમોરાડિયોથેરાપીનું સૂચન કરે છે. આ સારવાર કેટલાક દર્દીઓમાં કેન્સરને માફી આપી શકે છે, અને શસ્ત્રક્રિયાની તાત્કાલિક જરૂર પડી શકે છે. જો શસ્ત્રક્રિયા દરમિયાન દૂર કરાયેલી પેશીઓમાં ગાંઠના કોષો જોવા મળે તો કેમોરાડિયોથેરાપી અને સર્જરી મેળવનારાઓને ઇમ્યુનોથેરાપીની ભલામણ કરવામાં આવી શકે છે. થોડા લોકો રેડિયેશન થેરાપી મેળવી શકતા નથી. તેઓ શસ્ત્રક્રિયા પહેલા જ કીમોથેરાપી મેળવી શકે છે.

એડેનોકાર્સિનોમા માટે, સામાન્ય સારવાર કેમોરાડીયોથેરાપી છે અને ત્યારબાદ સર્જરી છે 1. શસ્ત્રક્રિયા લગભગ હંમેશા કીમોરાડિયોથેરાપી પછી સૂચવવામાં આવે છે, સિવાય કે પરિબળો શસ્ત્રક્રિયાના જોખમો, જેમ કે દર્દીના એકંદર આરોગ્યમાં વધારો કરે છે. સ્થાનિક રીતે અદ્યતન અન્નનળી એડેનોકાર્સિનોમા માટે, ASCO શસ્ત્રક્રિયા પહેલાં કેમોરાડિયોથેરાપી અથવા શસ્ત્રક્રિયા પહેલાં અને પછી કીમોથેરાપીની ભલામણ કરે છે. જો શસ્ત્રક્રિયા દરમિયાન દૂર કરાયેલી પેશીઓમાં ગાંઠના કોષો જોવા મળે તો કીમોરાડિયોથેરાપી અને સર્જરી પછી ઇમ્યુનોથેરાપી સૂચવી શકાય છે. તે કિસ્સામાં, માત્ર કીમોરાડિયોથેરાપી જ સારવાર છે. તમારા ડૉક્ટર સાથે તમારા માટે કયા સારવાર વિકલ્પો શ્રેષ્ઠ છે તેની ચર્ચા કરવી જરૂરી છે.

અદ્યતન અથવા મેટાસ્ટેટિક અન્નનળીના કેન્સર માટે, સારવારમાં સામાન્ય રીતે રેડિયેશન થેરાપી, કીમોથેરાપી અને દવાઓનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ઉપચારોનો સમાવેશ થાય છે.

ઉપશામક કેર 

કેન્સર અને તેની સારવારની આડ અસરો હોય છે જે માનસિક, શારીરિક અથવા નાણાકીય હોઈ શકે છે અને અસરોનું સંચાલન કરવું એ ઉપશામક અથવા સહાયક સંભાળ છે.

ઉપશામક સંભાળમાં દવા, પોષક ફેરફારો, ભાવનાત્મક અને આધ્યાત્મિક સમર્થન અને અન્ય રાહત ઉપચારનો સમાવેશ થાય છે. 

ઉપશામક સંભાળ લક્ષણોનું સંચાલન કરીને અને દર્દીઓ અને તેમના પરિવારોને અન્ય બિન-તબીબી જરૂરિયાતો સાથે સહાય કરીને સારવાર દરમિયાન તમને કેવું લાગે છે તે ઘટાડવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. કેન્સરની ઉંમરના પ્રકાર અને તબક્કાને ધ્યાનમાં લીધા વિના, કોઈપણ વ્યક્તિ આ પ્રકારની સંભાળ મેળવી શકે છે.

સર્જરી

શસ્ત્રક્રિયા એ ગાંઠ અને નજીકના કેટલાક તંદુરસ્ત પેશીઓને ઓપરેશનમાં દૂર કરવાની છે. અન્નનળીના કેન્સર માટે પરંપરાગત રીતે સર્જરી એ સામાન્ય સારવાર છે 2. જો કે, અગાઉની કીમોથેરાપી અથવા કીમોરાડીયોથેરાપી વિના સર્જરી એ માત્ર ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓમાં જ પ્રાથમિક સારવાર છે.

સ્થાનિક રીતે અદ્યતન અન્નનળીના કેન્સર ધરાવતા મોટાભાગના લોકો માટે, ASCO શસ્ત્રક્રિયા પહેલાં કીમોરાડિયોથેરાપી અથવા કીમોથેરાપી સૂચવે છે કારણ કે સંયુક્ત ઉપચાર લોકોને લાંબા સમય સુધી જીવવામાં મદદ કરવા માટે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. જો શસ્ત્રક્રિયા દરમિયાન દૂર કરાયેલી પેશીઓમાં ગાંઠના કોષો હજુ પણ જોવા મળે તો કીમોરાડિયોથેરાપી અને સર્જરી પછી ઇમ્યુનોથેરાપીની ભલામણ કરવામાં આવી શકે છે. 3. જો શસ્ત્રક્રિયા શક્ય ન હોય તો શ્રેષ્ઠ સારવાર વિકલ્પ મોટે ભાગે કિમોથેરાપી અને રેડિયેશન થેરાપીનું મિશ્રણ છે.

અન્નનળીના કેન્સરની સારવાર માટેની સૌથી સામાન્ય શસ્ત્રક્રિયાને એસોફેજેક્ટોમી કહેવામાં આવે છે. ડૉક્ટર અન્નનળીના અસરગ્રસ્ત ભાગને દૂર કરે છે અને પછી અન્નનળીના બાકીના તંદુરસ્ત ભાગને સામાન્ય રીતે ગળી જવા માટે પેટ સાથે જોડે છે. જો તે શક્ય ન હોય તો, આંતરડાનો ભાગ ક્યારેક જોડાઈ શકે છે. સર્જન અન્નનળીની આસપાસની લસિકા ગાંઠો પણ દૂર કરે છે.

ઉપશામક સંભાળ માટે સર્જરી

કેન્સરની સારવાર માટે શસ્ત્રક્રિયા ઉપરાંત, શસ્ત્રક્રિયા લોકોને ખાવામાં અને કેન્સરને કારણે થતા લક્ષણોને દૂર કરવામાં મદદ કરી શકે છે. આ ઉપશામક સર્જરી તરીકે ઓળખાય છે. આ કરવા માટે, ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજિસ્ટ તરીકે ઓળખાતા ડોકટરો અને સર્જનો, જેઓ જઠરાંત્રિય માર્ગમાં નિષ્ણાત છે. 4, કરી શકો છો -

ફીડિંગ ટ્યુબમાં મૂકો જેમાંથી વ્યક્તિ પોષણ મેળવી શકે છે સીધા આંતરડા અથવા પેટમાં. એક ટ્યુબ જે વ્યક્તિના પેટમાં પોષણને સીધું પસાર કરે છે તે પર્ક્યુટેનીયસ એન્ડોસ્કોપિક ગેસ્ટ્રોસ્ટોમી (PEG) છે. એક ફીડિંગ ટ્યુબ જે વ્યક્તિના આંતરડામાં પોષણને સીધું પસાર કરે છે તે પર્ક્યુટેનીયસ એન્ડોસ્કોપિક ટ્રાન્સગેસ્ટ્રિક જેજુનોસ્ટોમી (PEJ) છે. કેમોથેરાપી અને રેડિયેશન થેરાપી આપવામાં આવે તે પહેલાં આ કરી શકાય છે જેથી તે સુનિશ્ચિત કરી શકાય કે સારવાર ચાલુ હોય ત્યારે વ્યક્તિ તેનું વજન અને શક્તિ જાળવી રાખવા માટે પૂરતો ખોરાક લે છે.

જો ગાંઠ અન્નનળીને અવરોધે છે પરંતુ શસ્ત્રક્રિયા દ્વારા દૂર કરી શકાતી નથી, તો પેટમાં બાયપાસ અથવા નવો માર્ગ બનાવો. આ પ્રક્રિયા ભાગ્યે જ વપરાય છે.

જે લોકોને ખાવા-પીવામાં તકલીફ હોય તેઓને ચેપ અટકાવવા અને સારવાર માટે શસ્ત્રક્રિયા પહેલા અને પછીના વિવિધ દિવસો માટે ઇન્ટ્રાવેનસ (IV) ખોરાક અને પ્રવાહીની તેમજ એન્ટિબાયોટિક્સની જરૂર પડી શકે છે. દર્દીઓને તેમના ફેફસાં સાફ રાખવા માટે ખાસ શ્વાસ અને ઉધરસની કસરતો શીખવવામાં આવે છે.

એન્ડોસ્કોપિક ઉપચાર

નીચેની સારવારમાં અન્નનળીના કેન્સર સાથે સંકળાયેલા લક્ષણોની સારવાર માટે અને ગાંઠને કારણે થતી આડઅસરોનું સંચાલન કરવા માટે એન્ડોસ્કોપ નામની લવચીક, લાંબી ટ્યુબનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

એન્ડોસ્કોપી અને વિસ્તરણ - આ પ્રક્રિયા અન્નનળીને વિસ્તૃત કરે છે. જો ગાંઠ વધે તો તેને પુનરાવર્તન કરવું પડી શકે છે.

ઇલેક્ટ્રોકોએગ્યુલેશન - આ ઉપશામક સારવાર નાશ કરવામાં મદદ કરે છે કેન્સર ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહનો ઉપયોગ કરીને કોષોને ગરમ કરીને. કેટલીકવાર, આનો ઉપયોગ ગાંઠને કારણે થતા અવરોધને દૂર કરીને લક્ષણોને દૂર કરવામાં મદદ કરવા માટે થાય છે.

સ્ટેન્ટ પ્લેસમેન્ટ સાથે એન્ડોસ્કોપી - આ પ્રક્રિયા અન્નનળીમાં સ્ટેન્ટ દાખલ કરવા માટે એન્ડોસ્કોપીનો ઉપયોગ કરે છે. અન્નનળી સ્ટેન્ટ એ મેટલ મેશ ઉપકરણ છે જે અન્નનળીને ખુલ્લું રાખવા માટે વિસ્તૃત કરવામાં આવે છે.

ક્રાયોથેરાપી - આ ઉપશામક સારવાર એંડોસ્કોપ સાથે જોડાયેલ પ્રોબનો ઉપયોગ કરે છે જે ગાંઠની પેશીઓને સ્થિર કરી શકે છે અને દૂર કરી શકે છે. દર્દીને સરળતાથી ગળી જાય તે માટે તે ગાંઠનું કદ ઘટાડી શકે છે.

અન્ય ઓછી-સામાન્ય તકનીકોમાં લેસર થેરાપી અને ફોટોડાયનેમિક થેરાપીનો સમાવેશ થાય છે. ફોટોડાયનેમિક થેરાપીમાં, નસ પ્રકાશ-સંવેદનશીલ પદાર્થ આપે છે જેને ફોટોસેન્સિટાઇઝર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ, એન્ડોસ્કોપનો ઉપયોગ કરીને લેસરને અન્નનળીના જખમ પર નિર્દેશિત કરવામાં આવે છે. લેસર સર્જરીમાં એન્ડોસ્કોપ દ્વારા અન્નનળીના જખમને લેસર બાળી નાખે છે.

રેડિયેશન થેરપી

રેડિયેશન થેરાપી કેન્સરના કોષોને મારવા માટે ઉચ્ચ-ઊર્જાવાળા એક્સ-રેનો ઉપયોગ કરે છે. રેડિયેશન થેરાપી શેડ્યૂલમાં સામાન્ય રીતે ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન આપવામાં આવતી સારવારની ચોક્કસ સંખ્યાનો સમાવેશ થાય છે.

સારવાર દરમિયાન કિમોચિકિત્સા સાથે રેડિયેશન થેરાપીને જોડી શકાય છે.

સૌથી સામાન્ય રેડિયેશન ટ્રીટમેન્ટ પ્રકાર બાહ્ય-બીમ રેડિયેશન થેરાપી છે, જે શરીરની બહારના મશીનથી આપવામાં આવે છે.

જ્યારે રેડિયેશન ટ્રીટમેન્ટ સીધી શરીરની અંદર આપવામાં આવે છે, તે આંતરિક રેડિયેશન થેરાપી અથવા બ્રેકીથેરાપી છે. આમાં અન્નનળીના કેન્સર માટે એન્ડોસ્કોપનો ઉપયોગ કરીને અન્નનળીમાં અસ્થાયી રૂપે રેડિયોએક્ટિવ વાયર નાખવાનો સમાવેશ થાય છે.

અન્નનળીના કેન્સર માટે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સમાં પ્રોટોન બીમ થેરાપીનો અભ્યાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. પ્રોટોન બીમ થેરાપી એ બાહ્ય-બીમ રેડિયેશન થેરાપી છે જે એક્સ-રેને બદલે પ્રોટોનનો ઉપયોગ કરે છે. ઉચ્ચ ઉર્જા પર, પ્રોટોન કેન્સરના કોષોને મારી શકે છે.

રેડિયેશન થેરાપીની આડઅસરોમાં ત્વચાની હળવી પ્રતિક્રિયાઓ, થાક, ગળામાં દુખાવો, અન્નનળી વગેરેનો સમાવેશ થઈ શકે છે. મોટાભાગની આડ અસરો સારવાર પૂર્ણ થયા પછી તરત જ થઈ જાય છે.

કિમોચિકિત્સાઃ

કીમોથેરાપી કેન્સરગ્રસ્ત કોશિકાઓના વિકાસને મારવા અથવા રોકવા માટે દવાનો ઉપયોગ કરે છે. સ્ટેજ પર આધાર રાખીને, વિવિધ કીમોથેરાપી આપવામાં આવે છે. કીમોથેરાપી શરીરમાં કેવી રીતે પ્રવેશે છે અને તે કયા કોષોને અસર કરે છે તે મુદ્દો જે તફાવત બનાવે છે.

કીમોથેરાપી શેડ્યૂલમાં સામાન્ય રીતે નિશ્ચિત સમયગાળા દરમિયાન ચોક્કસ સંખ્યામાં ચક્રનો સમાવેશ થાય છે. દર્દીને એક સમયે એક દવા અથવા એક સાથે આપવામાં આવતી વિવિધ દવાઓનું મિશ્રણ આપી શકાય છે.

કીમોથેરાપી અને રેડિયેશન થેરાપી સામાન્ય રીતે અન્નનળીના કેન્સરની સારવાર માટે એકસાથે આપવામાં આવે છે.

કીમોથેરાપીની આડઅસરો દર્દી અને વપરાયેલ ડોઝ પર આધારિત છે. તેમ છતાં, તેમાં થાક, ચેપનું જોખમ, ઉબકા અને ઉલટી, વાળ ખરવા, ચેતા સમસ્યાઓ, ભૂખ ન લાગવી અને ઝાડા શામેલ હોઈ શકે છે. આ આડઅસરો સામાન્ય રીતે સારવાર પૂર્ણ થયા પછી જાય છે. 

લક્ષિત ઉપચાર

લક્ષિત ઉપચારનો હેતુ કેન્સરના કોષોના વિકાસ અને વિકાસમાં ફાળો આપતા કોઈપણ પરિબળ પર છે. તે ચોક્કસ પ્રોટીન, જનીન અથવા પેશી વાતાવરણ હોઈ શકે છે. આ સારવારો લાક્ષણિક છે અને કીમોથેરાપી અથવા રેડિયોથેરાપી જેવા આસપાસના કોષોને નુકસાન કરતી નથી.

તમામ ગાંઠોમાં સમાન સેલ્યુલર લક્ષણો હોતા નથી, તેથી ડોકટરો વ્યક્તિગત ગાંઠના જનીનો અને પ્રોટીનમાં વધુ સારા ફેરફારોને સમજવા માટે પરીક્ષણ સૂચવી શકે છે.

આનાથી ડોકટરોને જ્યારે પણ શક્ય હોય ત્યારે દરેક દર્દીને સૌથી વધુ અસરકારક સારવાર સાથે વધુ સારી રીતે મેચ કરવામાં મદદ મળે છે. 

અન્નનળીના કેન્સર માટે લક્ષિત ઉપચારનો સમાવેશ થાય છે

HER2-લક્ષિત ઉપચાર - અન્નનળીના કેન્સર માટે, મેટાસ્ટેટિક અન્નનળીના એડેનોકાર્સિનોમાની પ્રથમ સારવાર તરીકે કીમોથેરાપી સાથે લક્ષિત ઉપચાર ટ્રેસ્ટુઝુમાબ (હર્સેપ્ટિન, ઓગીવરી) નો ઉપયોગ થઈ શકે છે. ટ્રાસ્ટુઝુમાબ ડેરક્સટેકન (એનહેર્ટુ) ને મેટાસ્ટેટિક એસોફેજલ એડેનોકાર્સિનોમાની પ્રથમ સારવાર તરીકે પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ એક એવી દવાને જોડે છે જે ટ્રેસ્ટુઝુમાબને સશક્ત કીમોથેરાપી સાથે મળતી આવે છે. રિકરન્ટ અથવા મેટાસ્ટેટિક ગેસ્ટ્રોએસોફેજલ કેન્સર માટે કે જે HER2 પોઝિટિવ છે, ASCO, ASCP અને CAP કીમોથેરાપી અને HER2-લક્ષિત ઉપચારનું સંયોજન સૂચવે છે. HER2-લક્ષિત ઉપચાર એ HER2 નેગેટિવ કેન્સરની સારવારનો વિકલ્પ નથી.

એન્ટિ-એન્જિયોજેનેસિસ થેરાપી - જો પ્રથમ-લાઇન ઉપચાર કામ ન કરે તો લક્ષિત ઉપચાર રામુસિરુમાબ (સાયરમ્ઝા) એ સારવારનો વિકલ્પ હોઈ શકે છે. રામુસિરુમાબ એ લક્ષિત ઉપચાર છે જેને એન્ટિ-એન્જિયોજેનિક કહેવાય છે. તે એન્જીયોજેનેસિસ (નવી રક્તવાહિનીઓ બનાવવા) રોકવા પર કેન્દ્રિત છે. ગાંઠને વધવા અને ફેલાવવા માટે રક્ત વાહિનીઓ દ્વારા પહોંચાડવામાં આવતા પોષક તત્વોની જરૂર હોવાથી, એન્ટિ-એન્જિયોજેનેસિસ થેરાપીઓ ગાંઠને 'ભૂખ્યા' કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. રામુસીરુમાબ સામાન્ય રીતે પેક્લિટેક્સેલ સાથે આપવામાં આવે છે, જે એક પ્રકારની કીમોથેરાપી છે, પરંતુ તે પોતે પણ આપી શકાય છે.

ઇમ્યુનોથેરાપી 

ઇમ્યુનોથેરાપી, જૈવિક ઉપચારનો એક પ્રકાર, આપણી રોગપ્રતિકારક શક્તિને લડવા માટે કૃત્રિમ અથવા કુદરતી પદાર્થોનો ઉપયોગ કરે છે. તે રોગપ્રતિકારક તંત્રના કાર્યને સુધારવા, લક્ષ્ય બનાવવા અથવા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે શરીર અથવા પ્રયોગશાળા દ્વારા રચાયેલા પદાર્થોનો ઉપયોગ કરે છે. 

બે પ્રકારની ઇમ્યુનોથેરાપી દવાઓ એડીનોકાર્સિનોમા અને અન્નનળીના સ્ક્વામસ સેલ કાર્સિનોમા અને પેટમાં ઉગતા ગેસ્ટ્રોએસોફેજલ જંકશનની સારવાર માટે મંજૂર કરવામાં આવે છે. Pembrolizumab (Keytruda) અને nivolumab (Opdivo) એ ચેકપોઇન્ટ ઇન્હિબિટર છે જે PD-1/PD-L1 પાથવેને લક્ષ્ય બનાવે છે.

Pembrolizumab (Keytruda) નીચેની પરિસ્થિતિઓમાં મંજૂર કરવામાં આવે છે-

PD-L2 અભિવ્યક્તિને ધ્યાનમાં લીધા વિના, HER1-પોઝિટિવ અસાધ્ય સ્થાનિક રીતે અદ્યતન અથવા મેટાસ્ટેટિક અન્નનળી અને ગેસ્ટ્રોએસોફેજલ જંકશન એડેનોકાર્સિનોમા અને સ્ક્વામસ સેલ કાર્સિનોમા માટે કીમોથેરાપી અને ટ્રેસ્ટુઝુમાબ સાથે સંયોજનમાં પ્રથમ-લાઇન સારવાર તરીકે.

PD-L1 અભિવ્યક્તિને ધ્યાનમાં લીધા વિના, અસાધ્ય સ્થાનિક રીતે અદ્યતન અથવા મેટાસ્ટેટિક અન્નનળી અને ગેસ્ટ્રોએસોફેજલ જંકશન એડેનોકાર્સિનોમા અને સ્ક્વામસ સેલ કાર્સિનોમા માટે કીમોથેરાપી સાથે સંયોજનમાં પ્રથમ-લાઇન સારવાર તરીકે.

અન્નનળીના સ્ક્વામસ સેલ કાર્સિનોમા માટે બીજી લાઇનની સારવાર તરીકે જે CPS 10% અથવા તેથી વધુ પર પોઝિટિવનું પરીક્ષણ કરે છે, CPS નો અર્થ "સંયુક્ત હકારાત્મક સ્કોર" છે, અને તે માપવાની એક રીત છે કે કેટલા કોષો PD-L1 પ્રોટીન વ્યક્ત કરે છે.

તે ગેસ્ટ્રોએસોફેજલ જંકશન એડેનોકાર્સિનોમાની સારવાર માટે પણ મંજૂર છે જે MSI-H માટે સકારાત્મક પરિક્ષણ કરે છે અથવા એક અથવા વધુ કીમોથેરાપી સારવારથી કેન્સર બંધ ન થયા પછી તેની સાથે મેળ ખાતી નથી.

નિવોલુમબ (ઓપડિવો) મંજૂર છે -

PD-L1 અભિવ્યક્તિને ધ્યાનમાં લીધા વિના, અન્નનળી અથવા ગેસ્ટ્રોએસોફેજલ જંકશન એડેનોકાર્સિનોમા માટે કીમોથેરાપી સાથે સંયોજનમાં પ્રથમ-લાઇન સારવાર તરીકે.

PD-L1 અભિવ્યક્તિને ધ્યાનમાં લીધા વિના, અન્નનળીના સ્ક્વામસ સેલ કાર્સિનોમા માટે બીજી-લાઇન સારવાર તરીકે.

અન્નનળી અને ગેસ્ટ્રોએસોફેજલ એડેનોકાર્સિનોમા અને સ્ક્વામસ સેલ કાર્સિનોમામાં કીમોથેરાપી, રેડિયેશન અને શસ્ત્રક્રિયા પછી શસ્ત્રક્રિયા પછીની સહાયક સારવાર તરીકે જો સર્જરી દરમિયાન દૂર કરાયેલી પેશીઓમાં કોઈપણ કેન્સરના કોષો હાજર હોય. કેટલાક સંશોધનો સૂચવે છે કે ઉચ્ચ PD-L1 અભિવ્યક્તિ સાથે ગાંઠો ધરાવતા લોકોને સહાયક નિવોલુમબથી વધુ ફાયદો થઈ શકે છે, પરંતુ આ માટે વધુ અભ્યાસની જરૂર છે.

મેટાસ્ટેટિક એસોફેજલ કેન્સર

જ્યારે કેન્સર શરીરના અન્ય ભાગોમાં ફેલાવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે તેને મેટાસ્ટેટિક કેન્સર કહેવામાં આવે છે. શ્રેષ્ઠ માનક સારવાર યોજના અંગે ડોકટરો અલગ અલગ અભિપ્રાય ધરાવી શકે છે. ક્લિનિકલ ટ્રાયલ પણ એક વિકલ્પ હોઈ શકે છે. ઘણા લોકો માટે, મેટાસ્ટેટિક કેન્સરનું નિદાન ખૂબ જ તણાવપૂર્ણ અને પડકારજનક છે. સહાયક જૂથો અથવા પીઅર સપોર્ટ પ્રોગ્રામ દ્વારા અન્ય દર્દીઓ સાથે વાત કરવી સામાન્ય રીતે મદદરૂપ થાય છે. 

મેટાસ્ટેટિક અન્નનળીના કેન્સર માટે, લક્ષણો અને આડઅસરોને દૂર કરવામાં મદદ કરવા માટે ઉપશામક અથવા સહાયક સંભાળ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. સારવારનું લક્ષ્ય સામાન્ય રીતે વ્યક્તિના આયુષ્યને લંબાવવાનું હોય છે જ્યારે પીડા અને ખાવાની સમસ્યાઓ જેવા લક્ષણોને હળવો કરે છે. તમારી સારવાર યોજનામાં પીડા અથવા અસ્વસ્થતાને દૂર કરવામાં મદદ કરવા માટે કીમોથેરાપી અને રેડિયેશન થેરાપીનો સમાવેશ થઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, અન્નનળીના સ્ટેન્ટ, લેસર થેરાપી, ફોટોડાયનેમિક થેરાપી અથવા ક્રાયોથેરાપી અન્નનળીને ખુલ્લી રાખવામાં મદદ કરી શકે છે.

માફી અને પુનરાવૃત્તિની તક

જ્યારે શરીરમાં કેન્સર શોધી શકાતું નથી અને કોઈ લક્ષણો નથી, ત્યારે તેને માફી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આને 'રોગના પુરાવા ન હોવા' અથવા 'NED' પણ કહી શકાય.

માફી અસ્થાયી અથવા કાયમી હોઈ શકે છે. ઘણા લોકો કેન્સરના પુનરાવૃત્તિ વિશે ચિંતા કરે છે.

જો સારવાર કામ કરતું નથી

જો કેન્સરની સારવાર અથવા નિયંત્રણ કરી શકાતું નથી, તો તે અદ્યતન અથવા ટર્મિનલ કેન્સર તરફ દોરી જાય છે. તમારી લાગણીઓ, પસંદગીઓ અને ચિંતાઓ વ્યક્ત કરવા માટે તમારી આરોગ્ય સંભાળ ટીમ સાથે સીધી વાતચીત કરવી મહત્વપૂર્ણ છે. આરોગ્ય સંભાળ ટીમ પાસે દર્દીઓ અને તેમના પરિવારોને મદદ કરવા માટે અનન્ય કુશળતા, જ્ઞાન અને અનુભવ છે. વ્યક્તિ શારીરિક રીતે આરામદાયક, પીડાથી મુક્ત અને ભાવનાત્મક રીતે સમર્થિત છે તેની ખાતરી કરવી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.

સંદર્ભ

 1. 1.
  ઇલસન ડીએચ, વાન હિલેજર્સબર્ગ આર. એડેનોકાર્સિનોમા અથવા અન્નનળીના સ્ક્વામસ કેન્સરવાળા દર્દીઓનું સંચાલન. ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલોજી. જાન્યુઆરી 2018:437-451 ના રોજ ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.1053/જે.ગેસ્ટ્રો.2017.09.048
 2. 2.
  Pech O, May A, Manner H, et al. અન્નનળીના મ્યુકોસલ એડેનોકાર્સિનોમાવાળા દર્દીઓ માટે એન્ડોસ્કોપિક રિસેક્શનની લાંબા ગાળાની અસરકારકતા અને સલામતી. ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલોજી. ઑનલાઇન પ્રકાશિત માર્ચ 2014:652-660.e1. doi:10.1053/જે.ગેસ્ટ્રો.2013.11.006
 3. 3.
  અન્નનળીના કેન્સરમાં પ્રિઓપરેટિવ કીમોથેરાપી સાથે અથવા વગર સર્જિકલ રિસેક્શન: એક રેન્ડમાઇઝ્ડ કન્ટ્રોલ્ડ ટ્રાયલ. ધી લેન્સેટ. મે 2002:1727-1733 ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.1016/s0140-6736(02)08651-8
 4. 4.
  શાપિરો જે, વેન લેન્સકોટ જેજેબી, હુલશોફ એમસીસીએમ, એટ અલ. અન્નનળી અથવા જંકશનલ કેન્સર (ક્રોસ) માટે એકલા સર્જરી વિરુદ્ધ નિયોએડજુવન્ટ કીમોરાડિયોથેરાપી વત્તા સર્જરી: રેન્ડમાઇઝ્ડ કન્ટ્રોલ્ડ ટ્રાયલના લાંબા ગાળાના પરિણામો. લેન્સેટ ઓંકોલોજી. સપ્ટેમ્બર 2015:1090-1098 ના રોજ ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.1016/s1470-2045(15)00040-6