અન્નનળીના કેન્સર માટે સ્ક્રીનીંગ

કાર્યકારી સારાંશ

કોઈપણ ચિહ્નો અથવા લક્ષણો દેખાય તે પહેલાં અન્નનળીના કેન્સરની ઘટનાની તપાસ કરવા માટે સ્ક્રીનીંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કેન્સરની ઘટના માટે સ્ક્રીનીંગનો ઉદ્દેશ્ય એવા લોકોની સંખ્યા ઘટાડવાનો છે કે જેઓ આ રોગ વિકસાવી શકે છે અને જેઓ આ સ્થિતિને કારણે મૃત્યુ પામે છે અથવા કેન્સરથી થતા મૃત્યુને દૂર કરે છે. બેરેટની અન્નનળી ધરાવતા લોકોને નિયમિતપણે એન્ડોસ્કોપિક પરીક્ષાઓ કરાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આ પરીક્ષાઓ દરમિયાન માઇક્રોસ્કોપ દ્વારા નાના પેશી વિસ્તારને દૂર કરવા માટે બાયોપ્સી લેવામાં આવી શકે છે. તે કેન્સરને વહેલું શોધવામાં અથવા સમય જતાં કેન્સર બની શકે તેવા ફેરફારો શોધવામાં મદદ કરે છે.

અન્નનળીના કેન્સર માટે સ્ક્રીનીંગ

સ્ક્રિનિંગનો ઉપયોગ કેન્સર પહેલાં તપાસ કરવા માટે થાય છે ચિહ્નો અથવા લક્ષણો. વૈજ્ઞાનિકોએ એવા પરીક્ષણો બનાવ્યા છે અને તેને વિકસાવવાનું ચાલુ રાખ્યું છે જે વ્યક્તિના અમુક પ્રકારના કેન્સર માટે લક્ષણો અથવા ચિહ્નો દેખાય તે પહેલા સ્ક્રીનીંગ કરી શકે છે. કેન્સર સ્ક્રીનીંગના ધ્યેયો છે:

 • રોગ વિકસાવી શકે તેવા લોકોની સંખ્યા ઓછી કરો
 • રોગને કારણે મૃત્યુ પામેલા લોકોની સંખ્યા ઓછી કરો અથવા કેન્સરથી થતા મૃત્યુને સંપૂર્ણપણે દૂર કરો

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં લક્ષણો વિનાના લોકોમાં અન્નનળીના કેન્સરને શોધવા માટે નિયમિત સ્ક્રીનીંગ પરીક્ષણોનો ઉપયોગ થતો નથી. બેરેટની અન્નનળી ધરાવતા લોકોને નિયમિતપણે એન્ડોસ્કોપિક પરીક્ષાઓ કરાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે 1. એન્ડોસ્કોપિક પરીક્ષા અન્નનળીની અંદર જોવા માટે પ્રકાશવાળી, લવચીક નળીનો ઉપયોગ કરે છે. આ પરીક્ષાઓ દરમિયાન માઇક્રોસ્કોપ દ્વારા તપાસ માટે નાના પેશી વિસ્તારને દૂર કરવા માટે બાયોપ્સી લેવામાં આવી શકે છે 2. આ પ્રકારની સ્ક્રીનીંગ કેન્સરને વહેલી તકે શોધવામાં મદદ કરી શકે છે અથવા સમય જતાં કેન્સર બની શકે તેવા ફેરફારો શોધી શકે છે.

 • જ્યારે વ્યક્તિમાં લક્ષણો ન હોય ત્યારે વિવિધ પ્રકારના કેન્સરની તપાસ માટે ટેસ્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
 • અન્નનળીના કેન્સર માટે કોઈ પ્રમાણભૂત અથવા નિયમિત સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટ નથી.
  • એસોફેગોસ્કોપી
  • બાયોપ્સી
  • બ્રશ સાયટોલોજી
  • બલૂન સાયટોલોજી
  • ક્રોમોએન્ડોસ્કોપી
  • ફ્લોરોસેન્સ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી
 • ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સમાં અન્નનળીના કેન્સર માટે સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટનો અભ્યાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

જ્યારે વ્યક્તિમાં લક્ષણો ન હોય ત્યારે વિવિધ પ્રકારના કેન્સરની તપાસ માટે ટેસ્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

વિજ્ઞાનીઓ અભ્યાસ સ્ક્રીનીંગ સૌથી ઓછા નુકસાન અને સૌથી વધુ લાભો ધરાવતા લોકોને શોધવા માટે પરીક્ષણો. કેન્સર સ્ક્રિનિંગ ટ્રાયલ એ પણ બતાવવા માટે છે કે શું વહેલું નિદાન (કેન્સરનું કારણ બને તે પહેલાં શોધવું લક્ષણો) વ્યક્તિને લાંબું જીવવામાં મદદ કરે છે અથવા રોગથી વ્યક્તિના મૃત્યુની શક્યતા ઘટાડે છે. કેટલાક પ્રકારના કેન્સર માટે, તક પુનઃપ્રાપ્તિ જો રોગ વહેલી તકે મળી આવે અને તેની સારવાર કરવામાં આવે તો તે વધુ સારું છે મંચ.

અન્નનળીના કેન્સર માટે કોઈ પ્રમાણભૂત અથવા નિયમિત સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટ નથી.

જો કે ત્યાં કોઈ પ્રમાણભૂત અથવા નિયમિત સ્ક્રીનીંગ પરીક્ષણો નથી અન્નનળી કેન્સર, નીચેના પરીક્ષણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અથવા તેનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે.

એસોફેગોસ્કોપી

અંદર જોવા માટેની પ્રક્રિયા અન્નનળી માટે તપાસો અસામાન્ય વિસ્તાર. એક એસોફાગોસ્કોપ મોં અથવા નાક દ્વારા અને નીચે દાખલ કરવામાં આવે છે ગળામાં અન્નનળી માં. અન્નનળી એ એક પાતળું, ટ્યુબ જેવું સાધન છે જેમાં પ્રકાશ અને એ લેન્સ જોવા માટે. તે દૂર કરવા માટે એક સાધન પણ હોઈ શકે છે પેશી નમૂનાઓ, જે એ હેઠળ તપાસવામાં આવે છે માઇક્રોસ્કોપ કેન્સરના ચિહ્નો માટે.

બાયોપ્સી

ની દૂર કોશિકાઓ અથવા પેશીઓ જેથી તેઓ માઈક્રોસ્કોપ હેઠળ જોઈ શકાય રોગવિજ્ઞાની કેન્સરના ચિહ્નો તપાસવા માટે. લેતાં બાયોપ્સી નમૂનાઓ અન્નનળીના નીચેના ભાગની અસ્તરમાંના કેટલાક જુદા જુદા વિસ્તારોમાંથી વહેલા શોધી શકાય છે બેરેટ અન્નનળી. આ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ એવા દર્દીઓ માટે થઈ શકે છે જેમની પાસે છે જોખમ પરિબળો બેરેટ અન્નનળી માટે.

બ્રશ સાયટોલોજી

એક પ્રક્રિયા જેમાં કોષોને અન્નનળીના અસ્તરમાંથી બ્રશ કરવામાં આવે છે અને તે અસામાન્ય છે કે કેમ તે જોવા માટે માઇક્રોસ્કોપ હેઠળ જોવામાં આવે છે. આ એક દરમિયાન કરી શકાય છે એસોફેગોસ્કોપી.

બલૂન સાયટોલોજી

એક પ્રક્રિયા જેમાં દર્દી દ્વારા ગળી ગયેલા બલૂનનો ઉપયોગ કરીને અન્નનળીના અસ્તરમાંથી કોષો એકત્રિત કરવામાં આવે છે. બલૂન પછી ફૂલેલું અને અન્નનળીમાંથી બહાર ખેંચાય છે. એસોફાગીલ બલૂન પરના કોષો અસામાન્ય છે કે કેમ તે જોવા માટે માઇક્રોસ્કોપ હેઠળ જોવામાં આવે છે.

ક્રોમોએન્ડોસ્કોપી

એક પ્રક્રિયા જેમાં એસોફેગોસ્કોપી દરમિયાન અન્નનળીના અસ્તર પર રંગ છાંટવામાં આવે છે. અસ્તરના અમુક વિસ્તારોના સ્ટેનિંગમાં વધારો એ પ્રારંભિક બેરેટ અન્નનળીની નિશાની હોઈ શકે છે.

ફ્લોરોસેન્સ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી

એક પ્રક્રિયા જે અન્નનળીના અસ્તરમાં પેશી જોવા માટે ખાસ પ્રકાશનો ઉપયોગ કરે છે. લાઇટ પ્રોબ એમાંથી પસાર થાય છે એન્ડોસ્કોપ અને અન્નનળીના અસ્તર પર ચમકે છે. અન્નનળીને અસ્તર કરતા કોષો દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રકાશ પછી માપવામાં આવે છે. જીવલેણ પેશી સામાન્ય પેશી કરતાં ઓછો પ્રકાશ આપે છે.

ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સમાં અન્નનળીના કેન્સર માટે સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટનો અભ્યાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

વિશેની માહિતી ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સ દ્વારા આધારભૂત એનસીઆઈ NCI's પર મળી શકે છે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સ શોધ વેબ પેજ. અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા સમર્થિત ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સ પર મળી શકે છે ClinicalTrials.gov વેબસાઇટ.

અન્નનળીના કેન્સર સ્ક્રિનિંગના જોખમો

 • સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટમાં જોખમ હોય છે.
 • અન્નનળીના કેન્સર સ્ક્રીનીંગ પરીક્ષણોના જોખમોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
  • અન્નનળીના કેન્સરને શોધવાથી સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થતો નથી અથવા વ્યક્તિને લાંબા સમય સુધી જીવવામાં મદદ મળી શકે છે.
  • ખોટા-નકારાત્મક પરીક્ષણ પરિણામો આવી શકે છે.
  • ખોટા-સકારાત્મક પરીક્ષણ પરિણામો આવી શકે છે.
  • આડઅસર પરીક્ષણ દ્વારા જ થઈ શકે છે.

સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટમાં જોખમ હોય છે.

અંગેના નિર્ણયો સ્ક્રીનીંગ પરીક્ષણો મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. તમામ સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટ મદદરૂપ નથી હોતા અને મોટા ભાગના જોખમો ધરાવે છે. કોઈપણ સ્ક્રિનિંગ ટેસ્ટ કરાવતા પહેલા, તમે તમારા ડૉક્ટર સાથે ટેસ્ટ વિશે ચર્ચા કરી શકો છો. પરીક્ષણના જોખમો અને તે મૃત્યુના જોખમને ઘટાડવા માટે સાબિત થયું છે કે કેમ તે જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે કેન્સર.

અન્નનળીના કેન્સર સ્ક્રીનીંગ પરીક્ષણોના જોખમોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

અન્નનળીના કેન્સરને શોધવાથી સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થતો નથી અથવા વ્યક્તિને લાંબા સમય સુધી જીવવામાં મદદ મળી શકે છે.

જો તમે આગળ વધ્યા હોવ તો સ્ક્રીનીંગ તમારા સ્વાસ્થ્યને સુધારી શકશે નહીં અથવા તમને લાંબા સમય સુધી જીવવામાં મદદ કરશે નહીં અન્નનળી કેન્સર અથવા જો તે પહેલાથી જ તમારા શરીરમાં અન્ય સ્થળોએ ફેલાય છે.

કેટલાક કેન્સર ક્યારેય થતા નથી લક્ષણો અથવા જીવન માટે જોખમી બને છે, પરંતુ જો સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટ દ્વારા જાણવા મળે છે, તો કેન્સરની સારવાર થઈ શકે છે. આ કેન્સરની સારવાર તમને લાંબા સમય સુધી જીવવામાં મદદ કરશે કે નહીં તે જાણી શકાયું નથી જો સારવાર આપવામાં ન આવે તો, અને કેન્સરની સારવાર ગંભીર હોઈ શકે છે. આડઅસરો.

ખોટા-નકારાત્મક પરીક્ષણ પરિણામો આવી શકે છે.

અન્નનળીનું કેન્સર હાજર હોવા છતાં સ્ક્રિનિંગ પરીક્ષણ પરિણામો સામાન્ય જણાય છે. જે વ્યક્તિ એ પ્રાપ્ત કરે છે ખોટા-નકારાત્મક પરીક્ષણ પરિણામ (જે દર્શાવે છે કે જ્યારે ખરેખર હોય ત્યારે કોઈ કેન્સર નથી) લક્ષણો હોય તો પણ તબીબી સંભાળ મેળવવામાં વિલંબ થઈ શકે છે.

ખોટા-સકારાત્મક પરીક્ષણ પરિણામો આવી શકે છે.

સ્ક્રિનિંગ પરીક્ષણ પરિણામો દેખાઈ શકે છે અસામાન્ય કોઈ કેન્સર હાજર ન હોવા છતાં. એ ખોટા-સકારાત્મક પરીક્ષણ પરિણામ (જે ખરેખર ન હોય ત્યારે કેન્સર હોવાનું બતાવે છે) ચિંતાનું કારણ બની શકે છે અને સામાન્ય રીતે વધુ પરીક્ષણો દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે (જેમ કે બાયોપ્સી), જેમાં જોખમો પણ છે.

આડઅસર પરીક્ષણ દ્વારા જ થઈ શકે છે.

દુર્લભ પરંતુ ગંભીર આડઅસર છે જે તેની સાથે થઈ શકે છે એસોફેગોસ્કોપી અને બાયોપ્સી. આમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

 • માં એક નાનું છિદ્ર (પંચર). અન્નનળી.
 • શ્વાસ લેવામાં તકલીફ.
 • હદય રોગ નો હુમલો.
 • ખોરાક, પાણીનો માર્ગ, પેટ તેજાબ or ઉલટી વાયુમાર્ગમાં.
 • ગંભીર રક્તસ્રાવ કે જેને હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવાની જરૂર પડી શકે છે.

સંદર્ભ

 1. 1.
  Zakko L, Lutzke L, Wang KK. એસોફાગોગેસ્ટ્રિક કેન્સરમાં સ્ક્રીનીંગ અને નિવારક વ્યૂહરચના. ઉત્તર અમેરિકાના સર્જિકલ ઓન્કોલોજી ક્લિનિક્સ. એપ્રિલ 2017:163-178 ના રોજ ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.1016/j.soc.2016.10.004
 2. 2.
  આર્નલ એમજેડી. અન્નનળીનું કેન્સર: પશ્ચિમી અને પૂર્વીય દેશોમાં જોખમી પરિબળો, સ્ક્રીનીંગ અને એન્ડોસ્કોપિક સારવાર. ડબલ્યુજેજી. 2015:7933 ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.3748 / wjg.v21.i26.7933