અન્નનળીના કેન્સરનું નિદાન

કાર્યકારી સારાંશ

ચિહ્નો અને લક્ષણો, ઉંમર અને આરોગ્યની સ્થિતિ, ગાંઠના પ્રકારો અને અગાઉના તબીબી પરીક્ષણોના આધારે અન્નનળીના કેન્સર નિદાનના વિકાસ માટે વિવિધ પરીક્ષણો ઉપલબ્ધ છે. અન્નનળીના કેન્સરના નિદાન માટે શારીરિક તપાસ, ઇમેજિંગ પરીક્ષણો અને બાયોપ્સી એ સામાન્ય નિદાન અભિગમ છે. શારીરિક તપાસમાં બેરિયમ સ્વેલો (અન્નનળી), અપર એન્ડોસ્કોપી (અન્નનળી-ગેસ્ટ્રો-ડ્યુઓડેનોસ્કોપી), એન્ડોસ્કોપિક અલ્ટ્રાસાઉન્ડ અને બ્રોન્કોસ્કોપીનો સમાવેશ થશે. બાયોપ્સીમાં કેન્સરના નિદાન માટે પેશીના નમૂનાના નિષ્કર્ષણનો સમાવેશ થાય છે. ગાંઠના બાયોમાર્કર પરીક્ષણમાં PD-L1 અને માઇક્રોસેટેલાઇટ અસ્થિરતા (MSI) પરીક્ષણ અને HER2 પરીક્ષણને સંડોવતા પરમાણુ પરીક્ષણનો સમાવેશ થશે. ઇમેજિંગ પરીક્ષણોમાં કોમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી (CT) સ્કેન, મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજિંગ (MRI), અને પોઝિટ્રોન એમિશન ટોમોગ્રાફી (PET) અથવા PET-CT સ્કેનનો સમાવેશ થાય છે. 

અન્નનળીનું કેન્સર: નિદાન અને સ્ટેજીંગ

અન્નનળીના કેન્સરનું નિદાન

અન્નનળીના કેન્સરનું નિદાન શોધવા અથવા શોધવા માટે ઘણા પરીક્ષણો કરવામાં આવે છે. તેઓ એ જોવા માટે પણ પરીક્ષણો કરે છે કે શું કેન્સર શરીરના બીજા ભાગમાં ફેલાય છે જ્યાંથી તેની શરૂઆત થઈ છે. જો આવું થાય, તો તેને મેટાસ્ટેસિસ કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે, ઇમેજિંગ પરીક્ષણો બતાવી શકે છે કે શું કેન્સર ફેલાઈ ગયું છે. ઇમેજિંગ પરીક્ષણો અંદરથી શરીરના ચિત્રો દર્શાવે છે. કઈ સારવાર શ્રેષ્ઠ કામ કરશે તે જાણવા માટે ડોકટરો પરીક્ષણો પણ કરી શકે છે.

મોટાભાગના પ્રકારના કેન્સર માટે શરીરના કોઈ ભાગમાં કેન્સર છે કે કેમ તે જાણવા માટે ડૉક્ટર માટે બાયોપ્સી એ ચોક્કસ ટૂંકી રીત છે. બાયોપ્સીમાં, ડૉક્ટર પ્રયોગશાળામાં પરીક્ષણ માટે નાના પેશીના નમૂના લે છે. જો બાયોપ્સી નિદાન કરવામાં મદદ ન કરી શકે તો ડૉક્ટર અન્ય પરીક્ષણો સૂચવી શકે છે.

ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ પસંદ કરતી વખતે ડૉક્ટર આપેલ પરિબળોને ધ્યાનમાં લઈ શકે છે:

 • તમારા ચિહ્નો અને લક્ષણો
 • ઉંમર અને આરોગ્યની સામાન્ય સ્થિતિ
 • શંકાસ્પદ કેન્સરનો પ્રકાર
 • અગાઉના તબીબી પરીક્ષણોનું પરિણામ

શારીરિક તપાસ ઉપરાંત, નીચે દર્શાવેલ પરીક્ષણોનો ઉપયોગ અન્નનળીના કેન્સરના નિદાન માટે થઈ શકે છે.1:

 • બેરિયમ સ્વેલો, જેને અન્નનળી પણ કહેવાય છે - દર્દી બેરિયમ ધરાવતું પ્રવાહી ગળી જાય છે, અને પછી એક્સ-રેની શ્રેણી લેવામાં આવે છે 2. એક્સ-રે એ શરીરની અંદરની તસવીર લેવાની એક પદ્ધતિ છે. બેરિયમ અન્નનળીની સપાટીને કોટ કરે છે, જે ગાંઠ અથવા અન્ય અસામાન્ય ફેરફારોને એક્સ-રે પર જોવા માટે સરળ બનાવે છે. જો કોઈ વિસ્તાર અસામાન્ય લાગે, તો તે કેન્સર છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે તમારા ડૉક્ટર ઉપલા એન્ડોસ્કોપી અને બાયોપ્સીની ભલામણ કરી શકે છે (નીચે જુઓ).
 • અપર એન્ડોસ્કોપી, જેને અન્નનળી-ગેસ્ટ્રો-ડ્યુઓડેનોસ્કોપી અથવા EGD- પણ કહેવાય છે. ઉપલા એન્ડોસ્કોપી ડૉક્ટરને અન્નનળીની અસ્તર જોવાની મંજૂરી આપે છે 3. અંતમાં લાઈટ અને વિડિયો કેમેરા સાથેની એક પાતળી, લવચીક ટ્યુબ, જેને એન્ડોસ્કોપ કહેવાય છે, જ્યારે દર્દીને બેચેની કરવામાં આવે ત્યારે ગળાની નીચે અને અન્નનળીમાં પસાર કરવામાં આવે છે. ઘેનની દવા વધુ શાંત, હળવા અથવા ઊંઘમાં આવવા માટે દવા આપે છે. જો ત્યાં અસામાન્ય દેખાતો વિસ્તાર હોય, તો તે નક્કી કરવા માટે બાયોપ્સી કરવામાં આવશે કેન્સર. અન્નનળીને ખેંચવા માટે ફૂલેલા બલૂનનો ઉપયોગ કરીને એન્ડોસ્કોપી અવરોધિત વિસ્તારને વિસ્તૃત કરવામાં મદદ કરી શકે છે જેથી સારવાર શરૂ થાય ત્યાં સુધી ખોરાક પસાર થઈ શકે.
 • એન્ડોસ્કોપિક અલ્ટ્રાસાઉન્ડ - આ પ્રક્રિયા ઘણીવાર ઉપલા એન્ડોસ્કોપી તરીકે એક સાથે કરવામાં આવે છે. અલ્ટ્રાસાઉન્ડ દરમિયાન, ધ્વનિ તરંગો અન્નનળીની દિવાલ અને નજીકના લસિકા ગાંઠો અને બંધારણોનું ચિત્ર દર્શાવે છે. એંડોસ્કોપિક અલ્ટ્રાસાઉન્ડ દરમિયાન એંડોસ્કોપિક પ્રોબ સાથે જોડાયેલ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ જે ધ્વનિ તરંગો ઉત્પન્ન કરે છે તેને મોં દ્વારા અન્નનળીમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. અલ્ટ્રાસાઉન્ડનો ઉપયોગ એ નક્કી કરવા માટે થાય છે કે શું ગાંઠ અન્નનળીની દીવાલમાં વધી છે, ગાંઠ કેટલી ઊંડી વધી છે અને કેન્સર લસિકા ગાંઠો અથવા અન્ય નજીકના માળખામાં ફેલાઈ ગયું છે કે કેમ. અલ્ટ્રાસાઉન્ડ લસિકા ગાંઠોમાંથી પેશીના નમૂના મેળવવામાં પણ મદદ કરી શકે છે.
 • બ્રોન્કોસ્કોપી - ઉપલા એન્ડોસ્કોપીની જેમ, ડૉક્ટર એક લવચીક, પાતળી ટ્યુબને છેડે પ્રકાશ સાથે મોં અથવા નાકમાં, પવનની નળી દ્વારા નીચે અને ફેફસાના શ્વાસના માર્ગમાં પસાર કરે છે. જો ગાંઠ શ્વાસનળીમાં વધી રહી છે કે કેમ તે શોધવા માટે અન્નનળીના ઉપરના બે-તૃતીયાંશ ભાગમાં ગાંઠ હોય તો બ્રોન્કોસ્કોપી કરવામાં આવી શકે છે. વાયુમાર્ગના આ ભાગમાં શ્વાસનળી અને તે વિસ્તારનો સમાવેશ થાય છે જ્યાં વિન્ડપાઇપ ફેફસામાં જાય છે, જેને શ્વાસનળીનું વૃક્ષ કહેવાય છે.
 • બાયોપ્સી - અન્ય પરીક્ષણો સૂચવે છે કે કેન્સર હાજર છે, પરંતુ માત્ર બાયોપ્સી ચોક્કસ નિદાન કરી શકે છે. બાયોપ્સી તપાસ માટે શંકાસ્પદ વિસ્તારમાંથી થોડી માત્રામાં પેશીઓ દૂર કરે છે. પેથોલોજિસ્ટ પછી નમૂનાનું વિશ્લેષણ કરે છે. 
 • ગાંઠનું બાયોમાર્કર પરીક્ષણ - તમારા ડૉક્ટર ચોક્કસ પ્રોટીન, જનીનો અને ગાંઠ માટે વિશિષ્ટ અન્ય પરિબળોને ઓળખવા માટે ગાંઠના નમૂના પર પ્રયોગશાળા પરીક્ષણો ચલાવવાની ભલામણ કરી શકે છે. આને ગાંઠનું પરમાણુ પરીક્ષણ પણ કહેવામાં આવે છે. આ પરીક્ષણોના પરિણામો સારવારના વિકલ્પો નક્કી કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
  • PD-L1 અને માઇક્રોસેટેલાઇટ અસ્થિરતા (MSI) પરીક્ષણ - PD-L1 અને ઉચ્ચ માઈક્રોસેટલાઈટ અસ્થિરતા (MSI-H) માટેના પરીક્ષણને મિસમેચ રિપેર ખામી પણ કહી શકાય. આ પરીક્ષણો ડોકટરોને ઇમ્યુનોથેરાપી નામની સારવારનો વિકલ્પ છે કે કેમ તે નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે. PD-1/PD-L1 પાથવે એક રોગપ્રતિકારક ચેકપોઇન્ટ છે. આ ચેકપોઇન્ટ્સ કેન્સરના કોષોના વિકાસને નિયંત્રિત કરવાની રોગપ્રતિકારક શક્તિની ક્ષમતા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ઘણા કેન્સર રોગપ્રતિકારક શક્તિથી બચવા માટે આ માર્ગોનો ઉપયોગ કરે છે. જો આ માર્ગોને અવરોધિત કરવા માટે સારવાર માટે ચોક્કસ એન્ટિબોડીઝ આપવામાં આવે, તો રોગપ્રતિકારક તંત્ર કેન્સર દ્વારા થતા દમનને દૂર કરી શકે છે. આ એન્ટિબોડીઝ રોગપ્રતિકારક ચેકપોઇન્ટ અવરોધકો છે. આ માર્ગને લક્ષ્ય બનાવતી દવાઓ MSI ઉચ્ચ અથવા MSI-H, અથવા PD-L1 હકારાત્મક અન્નનળીના કેન્સર સામે અસરકારક હોઈ શકે છે. અદ્યતન અથવા સ્ટેજ IV અન્નનળીના કેન્સર માટે PD-L1 અને MSI પરીક્ષણ સામાન્ય છે 4.
  • HER2 પરીક્ષણ - હ્યુમન એપિડર્મલ ગ્રોથ રીસેપ્ટર 2 એ કોષોની સપાટી પર જોવા મળતું વિશિષ્ટ પ્રોટીન છે. સ્તન કેન્સરની ચર્ચા કરતી વખતે ઘણા લોકો HER2 થી પરિચિત છે. જો કે, ડોકટરો HER2 માટે શોધ કરી રહ્યા છે અન્ય પ્રકારના કેન્સરમાં પણ જરૂરી છે. જ્યારે કેન્સરમાં HER2 નું અસાધારણ રીતે ઊંચું સ્તર હોય છે, ત્યારે તે તેની વૃદ્ધિ અને પ્રસારને ચલાવી શકે છે. આ કેન્સરને HER2-પોઝિટિવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. HER2-પોઝિટિવ કેન્સર માટે, અમુક પ્રકારના લક્ષિત ઉપચાર આ કેન્સરની સારવાર માટે સારી રીતે કામ કરી શકે છે. 
 • કમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી (CT અથવા CAT) સ્કેન - સીટી સ્કેન વિવિધ ખૂણાઓમાંથી લેવામાં આવેલા એક્સ-રેનો ઉપયોગ કરીને શરીરની અંદરની છબીઓ લે છે. કોમ્પ્યુટર ફોટાને વિગતવાર, 3-પરિમાણીય ઇમેજમાં જોડે છે જે અસાધારણતા અથવા ગાંઠો દર્શાવે છે. સીટી સ્કેનનો ઉપયોગ ગાંઠના કદને માપવા અને વિસ્તૃત લસિકા ગાંઠોને ઓળખવા માટે થાય છે, જે કેન્સરનો ફેલાવો સૂચવે છે. સ્કેન કરતા પહેલા, કોન્ટ્રાસ્ટ મીડિયમ ડાઈ ઈમેજને વધુ સારી વિગત આપે છે. આ રંગને દર્દીમાં નસમાં ઇન્જેક્ટ કરી શકાય છે અથવા ગળી જવા માટે પ્રવાહી તરીકે આપી શકાય છે. 
 • મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજિંગ (MRI) - MRI શરીરની વિગતવાર છબીઓ બનાવવા માટે ચુંબકીય ક્ષેત્રોનો ઉપયોગ કરે છે. MRI ગાંઠના કદને માપી શકે છે અને વિસ્તૃત લસિકા ગાંઠો ઓળખી શકે છે, જે સૂચવે છે કે કેન્સર વધ્યું છે. વધુ સારું ચિત્ર બનાવવા માટે સ્કેન કરતા પહેલા કોન્ટ્રાસ્ટ મીડીયમ ડાઈ આપવામાં આવે છે. આ રંગને ગળી જવા માટે ગોળી તરીકે આપી શકાય છે અથવા દર્દીની નસમાં ઇન્જેક્ટ કરી શકાય છે. 

પોઝિટ્રોન એમિશન ટોમોગ્રાફી (PET) અથવા PET-CT સ્કેન -  પીઈટી સ્કેન સામાન્ય રીતે સીટી સ્કેન સાથે જોડવામાં આવે છે, જેને પીઈટી-સીટી સ્કેન કહેવાય છે. કેટલીકવાર, તે એમઆરઆઈ સાથે જોડાઈ શકે છે. PET સ્કેન એ શરીરની અંદરના અવયવો અને પેશીઓની બહુ-રંગી છબીઓ બનાવવાની પદ્ધતિ છે. કિરણોત્સર્ગી પદાર્થની થોડી માત્રા દર્દીના શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે જે કોષો દ્વારા સૌથી વધુ ઊર્જાનો ઉપયોગ કરીને લેવામાં આવે છે. કેન્સરના કોષો જે ઊર્જાનો ઉપયોગ કરે છે તે કિરણોત્સર્ગી પદાર્થને સક્રિય રીતે લે છે, અને પછી સ્કેનર શરીરની અંદરની છબીઓ બનાવવા માટે આ પદાર્થને સ્પોટ કરે છે. જો કે, પદાર્થમાં કિરણોત્સર્ગની માત્રા હાનિકારક બનવા માટે ખૂબ ઓછી હોવા માટે રચાયેલ છે. PET સ્કેનર પછી શરીરની અંદરના ચિત્રો બનાવવા માટે પદાર્થને શોધી કાઢે છે 5.

સંદર્ભ

 1. 1.
  પેન્નાથુર એ, ગિબ્સન એમકે, જોબે બીએ, લ્યુકેટિચ જેડી. અન્નનળી કાર્સિનોમા. ધી લેન્સેટ. ફેબ્રુઆરી 2013:400-412 ના રોજ ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.1016/s0140-6736(12)60643-6
 2. 2.
  ડેબી યુ, શર્મા એમ, સિંઘ એલ, સિંહા એ. બેરિયમ એસોફેગોગ્રામ ઇન વિવિધ અન્નનળીના રોગો: એક ચિત્રાત્મક નિબંધ. ઇન્ડિયન જર્નલ ઓફ રેડિયોલોજી એન્ડ ઇમેજિંગ. એપ્રિલ 2019:141-154 ના રોજ ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.4103/ijri.ijri_465_18
 3. 3.
  કંબોજ એકે, કાત્ઝકા ડીએ, ઐયર પીજી. બેરેટના અન્નનળી અને અન્નનળીના એડેનોકાર્સિનોમા માટે એન્ડોસ્કોપિક સ્ક્રીનીંગ. ઉત્તર અમેરિકાના ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલ એન્ડોસ્કોપી ક્લિનિક્સ. જાન્યુઆરી 2021:27-41 ના રોજ ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.1016/j.giec.2020.08.002
 4. 4.
  જિન ઝેડ, યુન એચએચ. ગેસ્ટ્રો-અન્નનળીના કેન્સરમાં PD-1 અવરોધકોનું વચન: માઇક્રોસેટેલાઇટ અસ્થિરતા વિ. PD-L1. જે ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટ ઓન્કોલ. ઑક્ટોબર 2016:771-788ના રોજ ઑનલાઇન પ્રકાશિત. doi:10.21037/jgo.2016.08.06
 5. 5.
  રેન્કિન એસસી, ટેલર એચ, કૂક જીજેઆર, મેસન આર. કોમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી અને ઓસોફેજલ કાર્સિનોમાના પ્રી-ઓપરેટિવ સ્ટેજીંગમાં પોઝીટ્રોન એમિશન ટોમોગ્રાફી. ક્લિનિકલ રેડિયોલોજી. સપ્ટેમ્બર 1998:659-665 ના રોજ ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.1016/s0009-9260(98)80292-4