પીડા

શબ્દનો અર્થ અને પ્રતીકવાદ - "પીડા"

કેન્સર પેઇન મેનેજમેન્ટ શું છે?

કેન્સરના લગભગ અડધા દર્દીઓ પીડા અનુભવે છે જે જુદી જુદી રીતે પ્રગટ થઈ શકે છે. દુખાવો અલ્પજીવી અથવા લાંબો સમય ચાલતો હોઈ શકે છે, હળવો અથવા આત્યંતિક હોઈ શકે છે, અથવા એક અથવા વધુ અવયવોમાં, અને હાડકાંને પણ અસર થઈ શકે છે. કારણ કે તમારી પીડા અનન્ય છે, અમે તમારી જરૂરિયાતોને અનુરૂપ કેન્સર પેઇન મેનેજમેન્ટ કેર પ્લાન તૈયાર કરીએ છીએ.

તમારે કેન્સર પેઇન મેનેજમેન્ટ શા માટે પસંદ કરવું જોઈએ?

કેન્સરની સારવારમાં પીડા, ઉલટી, ઉબકા સહિતની બહુવિધ આડઅસર થઈ શકે છે. આ બાબતે અમે તમને નીચેની મદદ કરી શકીએ છીએ:

  • ઉપશામક સંભાળ દ્વારા કેન્સરની સારવારની આડ અસરોને ઓછી કરો અને જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો કરો.
  • નિષ્ણાત પીડા વ્યવસ્થાપન દવા અને ઉપચાર, જેમાં મોર્ફિન જેવા NSAIDsનો સમાવેશ થાય છે.
  • રજિસ્ટર્ડ નર્સોને ડ્રેસિંગ, કીમો પીઆઈસીસી લાઇન અને પોર્ટની સફાઈ, મહત્વપૂર્ણ તપાસ વગેરે માટે કેન્સરની સંભાળમાં તાલીમ આપવામાં આવે છે.

પેઇન મેનેજમેન્ટ ફી

પીડા વ્યવસ્થાપન માટેની ફી સારવારના પ્રકાર અને જરૂરી પીડા વ્યવસ્થાપન દવાઓ પર આધારિત છે. પેઇન મેનેજમેન્ટ નર્સની ફી શહેર પર આધાર રાખીને પ્રતિ કલાક/દિવસ રૂ. 1,000 થી શરૂ થાય છે.

તમારા આગલા પગલાં

અમે તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકીએ તે વિશે જાણવા માટેની શ્રેષ્ઠ રીત ZenOnco.io પેશન્ટ કેર મેનેજર (PCM) ને +91 99 30 70 90 00 પર કૉલ કરવાનો છે. પેઇન મેનેજમેન્ટ વિશે વિગતવાર વાંચવા માટે કૃપા કરીને અહીં ક્લિક કરો.