સ્તન કેન્સર માટે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સ

કાર્યકારી સારાંશ

સ્તન કેન્સરની સારવાર માટે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ એ વધુ સારી પદ્ધતિ છે. સ્તન કેન્સરની ક્લિનિકલ ટ્રાયલ નવી દવાઓ, સારવારના વિવિધ સંયોજનો, રેડિયેશન થેરાપી અથવા સર્જરી માટેના નવા અભિગમો અને નવી ઉપચાર પદ્ધતિઓનું મૂલ્યાંકન કરે છે. લગભગ 4,444 વ્યક્તિઓ ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લે છે. તેઓ તેને જાહેર કરતા પહેલા સારવાર મેળવનાર પ્રથમ વ્યક્તિ બનવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સનો ઉપયોગ સ્તન કેન્સરના તમામ ચાર તબક્કા માટે થાય છે.

વધુ સારી અસરકારકતા અને સલામતી સાથેની નવી સારવાર એ ક્લિનિકલ ટ્રાયલનું પરિણામ છે. ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સનાં પરિણામો સારવાર દરમિયાન લક્ષણો અને આડઅસરો ઘટાડે છે. સ્વયંસેવકો અથવા દર્દીઓ સ્વેચ્છાએ ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લે છે. તેઓ તેમના ડૉક્ટર, હેલ્થકેર ટીમ અને સંશોધન નિષ્ણાત સાથે વાતચીત કરે છે. તે સમસ્યામાં ભાગ લેવા અંગે સારી રીતે નિર્ધારિત જાણકાર પસંદગીઓ કરે છે. સહભાગીઓ જાણકાર સંમતિ પર સહી કરે છે.

સ્વયંસેવકો સ્વેચ્છાએ ભાગ લે છે કારણ કે તેઓ જાણે છે કે અભ્યાસો પ્રારંભિક અને અંતના તબક્કાના સ્તન કેન્સરની સારવારને આગળ વધારવામાં મદદ કરે છે મૂળ સ્થાને. ક્લિનિકલ ટ્રાયલના ફાયદાઓમાં ઉચ્ચ-ડોઝ કીમોથેરાપીનો સમાવેશ થાય છે. અન્ય ફાયદાઓમાં પરંપરાગત 3-અઠવાડિયાના અંતરાલ કરતાં વધુ વારંવાર દવાની ડિલિવરીનો સમાવેશ થાય છે. પ્રારંભિક સ્તન કેન્સર માટે ટ્રેસ્ટુઝુમાબ ઉમેરવાનું ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સમાં પરીક્ષણ અને પુષ્ટિ કરવામાં આવે છે.

સ્તન કેન્સર માટે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સ

ડોકટરો અને વૈજ્ઞાનિકો હંમેશા સ્તન કેન્સર ધરાવતા લોકોની સંભાળ રાખવા માટે વધુ સારી રીતો શોધી રહ્યા છે. વૈજ્ઞાાનિક પ્રગતિ કરવા માટે ડૉક્ટરો સ્વયંસેવકો સાથે સંશોધનની રચના કરે છે જેને ક્લિનિકલ અભ્યાસ કહેવાય છે. સ્તન કેન્સરની સારવાર માટે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. ઘણા લોકો નવી સારવારો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે તે જોવા માટે કે તે સુરક્ષિત, અસરકારક અને હાલની સારવાર કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. આ અભ્યાસો નવી દવાઓ, સારવારના વિવિધ સંયોજનો, રેડિયેશન થેરાપી અથવા સર્જરી માટેના નવા અભિગમો અને નવી સારવારોનું મૂલ્યાંકન કરે છે.

ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં ભાગ લેનાર વ્યક્તિ:

લગભગ 4,444 લોકો ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. લોકો સમક્ષ તેને જાહેર કરતા પહેલા સારવાર મેળવનાર આ પ્રથમ વ્યક્તિઓ હોઈ શકે છે 1. જો કે, ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સ કેટલાક જોખમો ધરાવે છે. સંભવિત આડઅસર થઈ શકે છે અને નવી સારવારો કામ ન કરે તેવી શક્યતા કેટલાક મોટા જોખમો છે.

લોકો તેમની આરોગ્ય ટીમ સાથે ચોક્કસ અભ્યાસમાં ભાગ લેવાના ફાયદા અને ગેરફાયદા વિશે વાત કરે છે. કેટલાક ક્લિનિકલ અભ્યાસો સારવાર દરમિયાન લક્ષણો અને આડઅસરો ઘટાડવાની નવી રીતોની તપાસ કરી રહ્યા છે. અન્ય લોકો લાંબા ગાળાના સિક્વેલાની સારવારની રીતો શોધી રહ્યા છે જે સારવાર પછી લાંબા સમય સુધી થઈ શકે છે. લક્ષણો અને આડઅસરો માટે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ વિશે તમારા ડૉક્ટર સાથે વાત કરો.

ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં ભાગ લેવાનું નક્કી કરવું

લોકો ઘણા કારણોસર ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં ભાગ લેવાનું પસંદ કરે છે. ક્લિનિકલ ટ્રાયલ એ કેટલાક લોકો માટે ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ સારવાર વિકલ્પ છે કારણ કે કોઈપણ પ્રમાણભૂત સારવાર સંપૂર્ણ નથી. જે લોકો ક્લિનિકલ ટ્રાયલની અનિશ્ચિતતાનો સામનો કરવાની તૈયારી કરે છે તેઓ વધુ સારા પરિણામની આશા રાખે છે. અન્ય લોકો ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સમાં સ્વયંસેવક ભાગ લે છે કારણ કે તેઓ જાણે છે કે અભ્યાસો પરિસ્થિતિમાં પ્રારંભિક અને અંતમાં તબક્કાના સ્તન કેન્સરની સારવારને આગળ વધારવામાં મદદ કરે છે. જો લોકોને ક્લિનિકલ ટ્રાયલનો સીધો લાભ ન ​​મળે તો પણ, તેમની ભાગીદારી ભવિષ્યના સ્તન કેન્સરના દર્દીઓને લાભ આપી શકે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, ઉચ્ચ-ડોઝ કીમોથેરાપીનો ઉપયોગ કરવાના ફાયદા, પરંપરાગત 3-અઠવાડિયાના અંતરાલ કરતાં વધુ વારંવાર દવા પહોંચાડવી અને પ્રારંભિક સ્તન કેન્સર માટે ટ્રેસ્ટુઝુમાબ ઉમેરવાના ફાયદાઓ ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સમાં પરીક્ષણ અને પુષ્ટિ કરવામાં આવે છે.

કવરેજ અને ખર્ચ

ક્લિનિકલ ટ્રાયલ માટે કવરેજ અને ખર્ચ સ્થાન અને અભ્યાસ પ્રમાણે બદલાય છે. ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં ભાગ લેવા સાથે સંકળાયેલા કેટલાક ખર્ચાઓ કેટલાક કાર્યક્રમોમાં ભરપાઈ કરવામાં આવે છે. અન્યમાં, તેઓને વળતર આપવામાં આવતું નથી. પ્રથમ, તમારે સંશોધન ટીમ અને તમારી વીમા કંપની સાથે ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં તમારી સારવાર કેવી રીતે આવરી લેવામાં આવે છે તેની ચર્ચા કરવી જોઈએ. ક્લિનિકલ ટ્રાયલ હેલ્થ કવરેજ વિશે વધુ જાણો.

સારવાર પદ્ધતિ

કેટલીકવાર લોકો ચિંતા કરે છે કે તેઓ પ્લેસબો અથવા "સુગર પિલ" લઈને ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં કોઈ સારવાર મેળવશે નહીં. સ્તન કેન્સર ટ્રાયલ ક્યારેય પ્રમાણભૂત ઉપચારને બદલે પ્લેસબોનો ઉપયોગ કરે છે. તમે સામાન્ય રીતે સ્તન કેન્સર ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં નવી અથવા પ્રમાણભૂત સારવાર મેળવો છો. તેથી જો તમને નવી દવા અથવા અન્ય નવી દવા ન મળે તો પણ, તમારા સ્તન કેન્સરની એ જ રીતે સારવાર કરવામાં આવશે જેમ તમે ટ્રાયલમાં ન હોવ. કેટલીકવાર તમે સ્ટાન્ડર્ડ ટ્રીટમેન્ટ વત્તા પ્લાસિબો સ્ટાન્ડર્ડ ટ્રીટમેન્ટ ઉપરાંત નવી અભ્યાસ ટ્રીટમેન્ટ મેળવી શકો છો. જ્યારે પ્લેસબોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે અભ્યાસ સહભાગીઓને હંમેશા જાણ કરવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો: સ્તન કેન્સરના તબક્કા અને પ્રકારો

દર્દીની સલામતી અને જાણકાર સંમતિ

ક્લિનલ ટ્રાયલમાં ભાગ લેવા માટે દરેક વ્યક્તિએ જાણકાર સંમતિ પર સહી કરવી આવશ્યક છે. જાણકાર સંમતિ આપતી વખતે માનક સારવાર અને નવી સારવાર એકબીજાથી કેવી રીતે અલગ છે તે સમજવા માટે ચિકિત્સકે સારવારના તમામ વિકલ્પોનું વર્ણન કરવું જોઈએ. નવી સારવારના તમામ જોખમોની યાદી બનાવો, જે પ્રમાણભૂત સારવારના જોખમોથી અલગ હોઈ શકે કે ન પણ હોઈ શકે. દરેક વ્યક્તિને ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં ભાગ લેવા માટે શું જરૂરી છે તે સમજાવો, જેમાં ડૉક્ટરની મુલાકાતોની સંખ્યા, પરીક્ષણો અને સારવારના સમયપત્રકનો સમાવેશ થાય છે.

ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સમાં ચોક્કસ "પાત્રતા માપદંડ" નિયમો હોય છે જે અભ્યાસની રચના કરવામાં અને દર્દીની સલામતીને સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ કરે છે 2. તમે અને સંશોધન ટીમ સાથે મળીને આ માપદંડોની કાળજીપૂર્વક સમીક્ષા કરો. 

ક્લિનિકલ ટ્રાયલ સહભાગીઓ વ્યક્તિગત અથવા તબીબી કારણોસર ભાગ લેવાનું બંધ કરી શકે છે. જો નવી સારવાર કામ ન કરતી હોય અથવા ગંભીર આડઅસર હોય, તો ભાગ લેવો ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાંથી પાછો ખેંચી શકે છે. આ પરીક્ષણો નિષ્ણાતો દ્વારા નજીકથી નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે જેઓ દરેક અભ્યાસમાં કોઈપણ સમસ્યાઓની દેખરેખ રાખે છે.

ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સમાં લોકો તેમના ડોકટરો અને સંશોધકો સાથે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ દરમિયાન અને પછી સારવાર અને કાળજી અંગે ચર્ચા કરે છે. ક્લિનિકલ ટ્રાયલ ક્યારે સમાપ્ત થાય છે તે સમય અને શું સહભાગીઓ ક્લિનિકલ ટ્રાયલ સમાપ્ત થાય તે પહેલાં છોડી દેવાનું પસંદ કરે છે તે જાણવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે.

સંદર્ભ

  1. 1.
    કુરેર એચ, વેન લા. સ્તન કેન્સર ક્લિનિકલ ટ્રાયલ: ભૂતકાળની અડધી સદી દર્દીના પરિણામોને આગળ ધપાવી રહી છે. એન સર્ગ ઓન્કોલ. 2016;23(10):3145-3152. doi:10.1245/s10434-016-5326-9
  2. 2.
    બત્રા એ, કોંગ એસ, ચેંગ ડબલ્યુ. ક્લિનિકલ ટ્રાયલ માટે મેટાસ્ટેટિક સ્તન કેન્સર ધરાવતા વાસ્તવિક દુનિયાના દર્દીઓની પાત્રતા. છાતી. 2020; 54: 171-178. ડોઇ:10.1016/જે.બ્રેસ્ટ.2020.10.005