મગજની ગાંઠ વિશે પૂછવા માટેના પ્રશ્નો

બ્રેઈન ટ્યુમરનું નિદાન થયા પછી પૂછવા માટેના પ્રશ્નો

 • મને કયા પ્રકારની મગજની ગાંઠ છે?
 • મારા મગજમાં મગજની ગાંઠની સ્થિતિ શું છે?
 • શું ગાંઠ કેન્સરગ્રસ્ત છે?
 • ગ્રેડનો અર્થ શું છે? અને મારી ગાંઠનો ગ્રેડ શું છે?
 • શું તમે મારો પેથોલોજી રિપોર્ટ સમજાવી શકશો?
 • શું મારે બીજો અભિપ્રાય મેળવવો જોઈએ?
 • શું ત્યાં બ્રેઈન ટ્યુમર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ છે જેનો તમે મને સંપર્ક કરવાની ભલામણ કરો છો?
 • શું તમારી પ્રેક્ટિસમાં મલ્ટિડિસિપ્લિનરી કેરનો સમાવેશ થાય છે? આનો મતલબ શું થયો?
 • શું આપણે આનુવંશિક પરીક્ષણ અથવા કાઉન્સેલિંગ લેવી જોઈએ?
 • મારી પાસે જે ગાંઠ છે તેનાથી તમારી શું ઓળખાણ છે?

બ્રેઈન ટ્યુમર માટે સારવારના વિકલ્પો વિશે પૂછવા માટેના પ્રશ્નો

 • મારા બાળકની સારવારના વિકલ્પો શું છે?
 • તમે કયા સારવાર વિકલ્પની ભલામણ કરો છો?
 • સારવારનો ધ્યેય શું છે? શું તે કેન્સરને દૂર કરવા માટે, મને સારું અનુભવવામાં મદદ કરે છે કે બંને?
 • આયોજિત સારવાર સાથે સફળતાની તકો શું છે?
 • સારવારની આડઅસર શું છે, ટૂંકા ગાળાના અને લાંબા ગાળાના?
 • સારવાર શરૂ કર્યા પછી શું હું અમારા વિચારો બદલી શકું?
 • મારા રોજિંદા જીવન પર સારવારની અસરો શું થશે?
 • શું હું કામ કરી શકું, કસરત કરી શકું અને તેની દૈનિક પ્રવૃત્તિઓ કરી શકું?
 • સારવારના ખર્ચ વિશે શું?

રેડિયોથેરાપી વિશે પ્રશ્નો અથવા કિમોચિકિત્સાઃ

 • તમે કયા પ્રકારની ઉપચારની ભલામણ કરો છો અને શા માટે? 
 • સારવાર માટે કેટલો સમય લાગશે?
 • સારવાર દરમિયાન અને પછી કઈ આડઅસરોની અપેક્ષા છે?
 • સારવારની લાંબા ગાળાની અસરો શું છે?
 • તમે આ અસરોને કેવી રીતે રોકી અથવા ઘટાડી શકો? 

મગજની ગાંઠ માટે સર્જરી વિશે પૂછવા માટેના પ્રશ્નો

 • મારી પાસે કયા પ્રકારની સર્જરી હશે?
 • સર્જને આ પ્રકારની કેટલી પ્રક્રિયાઓ કરી છે?
 • ઓપરેશન કેટલો સમય ચાલશે?
 • શું સર્જરી સલામત છે?
 • મારે હોસ્પિટલમાં કેટલો સમય રહેવાની જરૂર છે?
 • શસ્ત્રક્રિયાની ટૂંકા ગાળાની અને લાંબા ગાળાની અસરો શું છે?

ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં ભાગ લેવો

 • શું હાલમાં કોઈ ક્લિનિકલ ટ્રાયલ ઉપલબ્ધ છે જેમાં હું ભાગ લઈ શકું? 
 • ટ્રાયલનો ભાગ બનવાથી બ્રેઈન ટ્યુમર માટેના મારા સારવારના વિકલ્પમાં કેવી રીતે ફેરફાર થાય છે?
 • આ અજમાયશનો હેતુ અને પૃષ્ઠભૂમિ શું છે?

સારવાર ન કરવાનું પસંદ કરવું

 • શું આપણે મગજની ગાંઠ માટે કોઈ સારવાર ન લેવાનું પસંદ કરી શકીએ?
 • જો આપણે કોઈ સારવાર ન લેવાનું નક્કી કરીએ તો શું શક્યતાઓ છે?
 • જો હું અત્યારે સારવાર ટાળીશ, તો શું તે પછીથી તે કરાવી શકશે?
 • જો હું પછીથી સારવાર લઉં તો શું ધ્યેય અને પરિણામ સમાન હશે?

સારવાર પછી પ્રશ્ન

 • સારવાર સમાપ્ત થયા પછી શું થાય છે?
 • રોજિંદા જીવન જીવવામાં કેટલો સમય લાગશે?

કેન્સર પુનરાવૃત્તિ વિશે પ્રશ્નો

 • આપણને કેવી રીતે ખબર પડશે કે મગજની ગાંઠ પાછી આવી છે?
 • કેન્સરના પુનરાવર્તનના લક્ષણો અને ચિહ્નો શું હોઈ શકે?
 • આપણે કેન્સર પાછા આવવાનું જોખમ કેવી રીતે ઘટાડી શકીએ?
 • સારવાર પછી સ્વસ્થ રહેવાનો અભિગમ શું છે?

ફોલો-અપ સંભાળ વિશે પ્રશ્નો

 • ફોલો-અપ પરીક્ષણો શું છે?
 • મારા બાળકને નિયમિતપણે ઓન્કોલોજિસ્ટની મુલાકાત લેવાની કેટલી જરૂર છે?
 • મારા બાળકની સારવારનો સારાંશ કોની પાસે હશે, અને હું તેને કેવી રીતે લઈ શકું અને મારા રેકોર્ડમાં સર્વાઈવરશિપ કેર પ્લાન રાખવા?
 • મારા બાળક માટે બ્રેઈન ટ્યુમર માટે કઈ સર્વાઈવરશિપ સપોર્ટ સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે? મારા પરિવારને?