હાડકાનું કેન્સર શું છે?

બોન કેન્સર: બોન કેન્સર શું છે?

કાર્યકારી સારાંશ

આપણા શરીરમાં અસ્થિબંધન દ્વારા બીજા હાડકા સાથે જોડાયેલ છે અને કોમલાસ્થિ દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે. હાડકાં એ હોલો માળખું છે જે રક્ત કોશિકાઓ ઉત્પન્ન કરતી લાલ સ્પોન્જી બોન મેરોથી ભરેલી હોય છે. તેમાં કોલેજન તંતુઓ, તંતુમય પેશી, કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ અને ખનિજો છે જે બંધારણ અને હાડકાના કોષોને સખત બનાવવા માટે જવાબદાર છે. ઑસ્ટિઓક્લાસ્ટ્સ, ઑસ્ટિઓબ્લાસ્ટ્સ અને ઑસ્ટિઓસાઇટ્સ એ ત્રણ પ્રકારનાં હાડકાં છે. હાડકાનું કેન્સર, જે મુખ્યત્વે હાડકાના સાર્કોમા તરીકે ઓળખાય છે, તે હાડકાના કોઈપણ ભાગથી શરૂ થાય છે અને જ્યારે સામાન્ય કોષો અંકુશની બહાર વધે ત્યારે હાડકામાં જીવલેણ અને સૌમ્ય ગાંઠ તરીકે વિકસતી ગાંઠો બનાવે છે. ચૉન્ડ્રોસારકોમા, કોર્ડોમા, ઇવિંગ સાર્કોમા અને ઑસ્ટિઓસારકોમા હાડકાંમાં વિવિધ કનેક્ટિવ પેશી કેન્સર છે.

હાડકાનું કેન્સર શું છે?

હાડકાના કેન્સર વિશે, હાડપિંજર પ્રણાલીમાં પુખ્ત વયના લોકોમાં 206 હાડકાં હોય છે, જે આપણા આંતરિક અવયવોનું રક્ષણ કરે છે, સ્નાયુઓને જોડે છે અને હલનચલન અને સીધા ઊભા રહેવામાં મદદ કરે છે. અસ્થિબંધન દ્વારા અસ્થિ અન્ય અસ્થિ સાથે જોડાયેલ છે. હાડકાને કોમલાસ્થિ દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે, જ્યાં તે છેડાને સુરક્ષિત રાખવા માટે અન્ય હાડકાને મળે છે.

હાડકાં એ લાલ સ્પોન્જી બોન મેરોથી ભરેલી હોલો રચનાઓ છે જે રક્ત કોશિકાઓ ઉત્પન્ન કરે છે.

હાડકામાં કોલેજન તંતુઓ, તંતુમય પેશી, કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ અને ખનિજોનો સમાવેશ થાય છે જે બંધારણ અને હાડકાના કોષોને સખત બનાવે છે. અસ્થિ કોષો ત્રણ પ્રકારના હોય છે:

  • ઓસ્ટિઓક્લાસ્ટ્સ - કોષો જે જૂના હાડકાને તોડી અને દૂર કરે છે.
  • ઑસ્ટિઓબ્લાસ્ટ્સ - કોષો જે નવા હાડકાં બનાવે છે.
  • ઑસ્ટિઓસાઇટ્સ - કોષો જે હાડકાંમાં પોષક તત્વો વહન કરે છે.

આ પણ વાંચો: કેન્સરના પ્રકારો પર આધારિત લક્ષણો

બોન સરકોમા

કેન્સર હાડકાના કોઈપણ ભાગમાં શરૂ થઈ શકે છે. તે ત્યારે શરૂ થાય છે જ્યારે સામાન્ય કોષો ગાંઠો બનાવવા માટે નિયંત્રણ બહાર વધે છે 1

હાડકાની ગાંઠ સૌમ્ય અથવા જીવલેણ હોઈ શકે છે. 

જ્યારે ગાંઠ શરીરના દૂરના ભાગોમાં ફેલાવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે તે જીવલેણ હોય છે. જીવલેણ ગાંઠ હાડકાને નષ્ટ કરી શકે છે, અને જો તે લોહીના પ્રવાહમાં પ્રવેશ કરે છે, તો તે મેટાસ્ટેસિસ દ્વારા શરીરના અન્ય ભાગો, ખાસ કરીને ફેફસાં સુધી પહોંચી શકે છે.

સૌમ્ય ગાંઠ તેના મૂળ સ્થાન સુધી મર્યાદિત રહે છે અને શરીરના અન્ય ભાગોમાં ફેલાતી નથી. સૌમ્ય ગાંઠ મોટી થઈ શકે છે અને આજુબાજુની પેશીઓને દબાવી શકે છે જેના કારણે હાડકાં તૂટી જાય છે. 

હાડકાંમાં વિવિધ કનેક્ટિવ પેશી કેન્સર છે 2

  • કોન્ડ્રોસારકોમા - તે સામાન્ય રીતે પુખ્ત વયના લોકોમાં કોમલાસ્થિનું કેન્સર છે.
  • કોર્ડોમા - આ હાડકાનો સાર્કોમા કરોડરજ્જુના ભાગમાં શરૂ થાય છે. 
  • Ewing sarcoma અને osteosarcoma - તેઓ મુખ્યત્વે બાળકો અને પુખ્ત વયના લોકોમાં જોવા મળે છે. 

પ્રાથમિક હાડકાનો સાર્કોમા (કેન્સર જે હાડકામાં શરૂ થાય છે) ઓછું સામાન્ય છે 3. સ્તન, ફેફસાં અથવા પ્રોસ્ટેટ જેવા કેન્સર માટે તે હાડકામાં ફેલાવાનું વધુ સામાન્ય છે અને તેને મેટાસ્ટેટિક કેન્સર કહેવાય છે, હાડકાનું કેન્સર અથવા સારકોમા નહીં.  

સંદર્ભ

  1. 1.
  2. 3.
    કેઇલ એલ. બોન ટ્યુમર્સ: પ્રાથમિક હાડકાના કેન્સર. FP એસેંટ. 2020; 493: 22-26. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32573183