બ્લડ કેન્સરના તબક્કા

કાર્યકારી સારાંશ

બ્લડ કેન્સરની સ્ટેજીંગ સિસ્ટમ લોહીના પ્રવાહમાં અસામાન્ય કોષોની વૃદ્ધિ પર આધાર રાખે છે. વિવિધ પ્રકારના બ્લડ કેન્સરમાં અલગ-અલગ તબક્કા હોય છે અને દરેક તબક્કામાં તેની ગૂંચવણો હોય છે. તબક્કાઓ સ્ટેજ 0 થી સ્ટેજ IV સુધીના છે. એક્યુટ લિમ્ફોસાયટીક લ્યુકેમિયા (ALL) ત્રણથી પાંચ વર્ષની વયના બાળકોને અને પચ્ચીસ વર્ષથી વધુ વયના લોકોને અસર કરે છે અને તે ગાંઠો બનતું નથી. તેનું સ્ટેજીંગ રોગના ફેલાવાને આધારે કરવામાં આવે છે. બી સેલ સ્ટેજીંગમાં બી સેલ વૃદ્ધિ અને સ્ટેજ માટે તેનું વિશ્લેષણ સામેલ છે. ટી સેલ સ્ટેજીંગનું વિશ્લેષણ ટી કોશિકાઓના પેટા પ્રકારોના અંદાજ દ્વારા કરવામાં આવે છે. એક્યુટ માયલોઇડ લ્યુકેમિયા(AML) ને કદ, તંદુરસ્ત કોષોની સંખ્યા, લ્યુકેમિયા કોષોની સંખ્યા, રંગસૂત્રોમાં ફેરફાર અને આનુવંશિક અસાધારણતાના આધારે આઠ પેટા પ્રકારોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. તેનું સ્ટેજીંગ સેલ્યુલર સિસ્ટમ દ્વારા કરવામાં આવે છે. ક્રોનિક લિમ્ફોસાયટીક લ્યુકેમિયા (સીએલએલ) રક્ત કોશિકાઓની ગણતરી અને લસિકા ગાંઠો દ્વારા કેન્સરના ફેલાવાના આધારે સ્ટેજીંગ કરવા માટે રાય સિસ્ટમ અને બિનેટ સિસ્ટમ (મુખ્યત્વે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકામાં વપરાય છે) નો ઉપયોગ કરે છે. ક્રોનિક માયલોઇડ લ્યુકેમિયા (CML)માં ક્રોનિક ફેઝ CML, એક્સિલરેટેડ ફેઝ CML અને બ્લાસ્ટિક ફેઝ CMLનો સમાવેશ થાય છે. પુખ્ત વયના લોકોમાં લિમ્ફોમાનું સ્ટેજિંગ સ્ટેજ 0 થી IV સુધીનું હોય છે. બાળકોમાં લિમ્ફોમાનું સ્ટેજિંગ પણ સ્ટેજ 0 થી IV સુધીના વિવિધ સ્ટેજીંગ માપદંડો સાથે હોય છે. મ્યોલોમાનું સ્ટેજિંગ સ્ટેજ 0 થી III સુધીનું છે.

બ્લડ કેન્સરની સ્ટેજીંગ સિસ્ટમ

સ્ટેજીંગ એ કેન્સરની ગંભીરતાને સમજવાની પ્રક્રિયા છે, જેમ કે તે ક્યાં ફેલાય છે. વિવિધ પ્રકારના બ્લડ કેન્સરમાં અલગ-અલગ તબક્કા હોય છે અને દરેક તબક્કામાં તેની ગૂંચવણો હોય છે. સ્ટેજીંગ દર્દી પર બે પરીક્ષણો કર્યા પછી કરવામાં આવે છે, અને સામાન્ય રીતે, તે કોઈપણ કેન્સર માટે નીચે મુજબ છે: 

સ્ટેજ 0 મતલબ કે કેન્સરની હાજરી શૂન્ય છે.

સ્ટેજ 1 સૂચવે છે કે કેન્સર મિનિટ છે અને ફેલાવાનું શરૂ થયું નથી 

સ્ટેજ 2 અને 3 મતલબ કે કેન્સર ધ્યાનપાત્ર છે અને તે પેશીઓ અને લસિકા ગાંઠોમાં ફેલાવાનું શરૂ કરી દીધું છે 

સ્ટેજ 4 બતાવે છે કે કેન્સર અંગોમાં ફેલાઈ રહ્યું છે 

સ્ટેજીંગ આવશ્યક છે કારણ કે તે ડોકટરોને કેન્સર સમજવામાં મદદ કરે છે, તે કેટલી ઝડપથી ફેલાય છે અને દર્દીને યોગ્ય સારવાર પૂરી પાડવા માટે તે કયા અંગોને અસર કરે છે.

બ્લડ કેન્સરના ચાર તબક્કા હોય છે જે આપણને શું થઈ રહ્યું છે તેનું સ્પષ્ટ ચિત્ર આપે છે. 

સામાન્ય રીતે, બ્લડ કેન્સરના 1લા તબક્કાનો અર્થ થાય છે શારીરિક રીતે સોજો લસિકા ગાંઠો, જે ઘણા લિમ્ફોસાઇટ્સની નિશાની છે. આ તબક્કામાં જોખમ ઓછું છે કારણ કે કેન્સર કોઈપણ અવયવોમાં ફેલાતું નથી.

બ્લડ કેન્સરનો બીજો તબક્કો લિમ્ફ ગાંઠો, યકૃત અને બરોળમાં સોજો સૂચવે છે, જે અસાધારણ રીતે મોટી સંખ્યામાં લિમ્ફોસાઇટ્સની નિશાની છે. આ તબક્કામાં જોખમ એ છે કે કેન્સર અંગો સુધી ફેલાય છે. પરિસ્થિતિની પુષ્ટિ કરવા માટે વધુ પરીક્ષણ જરૂરી છે. 

બ્લડ કેન્સરનો 3જો તબક્કો હજુ પણ સોજો લસિકા ગાંઠો, યકૃત, બરોળ અને એનિમિયાની રચના દર્શાવે છે. આ તબક્કે જોખમ ઊંચું છે કારણ કે કેન્સર એક અથવા ઘણા અવયવોમાં ફેલાઈ ગયું છે.  

બ્લડ કેન્સરનો ચોથો તબક્કો એ ઉચ્ચ જોખમી તબક્કો છે. આ તબક્કે, કેન્સર મોટાભાગના અવયવોમાં ફેલાય છે, અને એનિમિયા તીવ્ર છે; કેન્સર કોષો ફેફસાંને અસર કરવાનું શરૂ કરે છે, અને લોહીમાં પ્લેટલેટની સંખ્યા ઝડપથી ઘટે છે.

ઉપર જણાવેલ સ્ટેજ તમામ પ્રકારના બ્લડ કેન્સરને લાગુ પડતા નથી. બ્લડ કેન્સરના વિવિધ પ્રકારો અને દરેકમાં સ્ટેજ હોય ​​છે. 

એક્યુટ લિમ્ફોસાયટીક લ્યુકેમિયા (ALL) અને બ્લડ કેન્સરના તેના તબક્કાઓ - આ અસ્થિમજ્જામાં વધુ પડતા લિમ્ફોસાઇટ્સ (શ્વેત રક્ત કોશિકાઓ) ને કારણે થાય છે (જેથી તે ગાંઠો બનાવતી નથી), જે તંદુરસ્ત સફેદ રક્ત કોશિકાઓને ભીડ કરે છે. જો જલ્દી સારવાર ન કરવામાં આવે તો, બધા ખૂબ ઝડપથી ફેલાઈ શકે છે. ALL સામાન્ય રીતે ત્રણથી પાંચ વર્ષની વયના બાળકો અને પચ્ચીસ વર્ષથી વધુ વયના લોકોમાં જોવા મળે છે. જેમ કે બધા ગાંઠો બનાવતા નથી, સ્ટેજીંગ રોગના ફેલાવાને આધારે કરવામાં આવે છે. 

બી સેલ સ્ટેજીંગ - આ બી કોષો અથવા લિમ્ફોસાઇટ્સ અસ્થિ મજ્જામાં ઉત્પન્ન થાય છે અને ત્યાં વધે છે. આ કોષો હોર્મોનલ અને રોગપ્રતિકારક પ્રતિક્રિયાઓ માટે જવાબદાર છે અને રોગો સામે લડવા માટે એન્ટિબોડીઝ પ્રદાન કરે છે. સ્ટેજીંગ માટે બી સેલની વૃદ્ધિને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. 

 1. બધા કેસોમાંથી માત્ર 10 ટકા કેસ છે: પ્રારંભિક પૂર્વ-બી બધા 
 2. લગભગ 50 ટકા દર્દીઓ પાસે છે: સામાન્ય બધા
 3. લગભગ 10 ટકા કેસો: પ્રી-બી ALL     
 4. લગભગ 4 ટકા કેસો છે: પરિપક્વ બી-સેલ બધા 

ટી સેલ સ્ટેજીંગ: ટી કોશિકાઓ અથવા લિમ્ફોસાઇટ્સ અસ્થિ મજ્જામાં ઉત્પન્ન થાય છે અને થાઇમસમાં છોડી દેવામાં આવે છે જ્યાં તેઓ વધે છે. ટી કોશિકાઓના વિવિધ પેટા પ્રકારો છે: હેલ્પર, સાયટોટોક્સિક, મેમરી, રેગ્યુલેટરી, નેચરલ કિલર અને ગામા ડેલ્ટા ટી કોશિકાઓ.

 1. ફક્ત 5 થી 10 ટકા કેસોમાં છે: બધા પહેલા 
 2. લગભગ 15 થી 20 ટકા કેસોમાં પરિપક્વ ટી સેલ બધા હોય છે.

એક્યુટ માયલોઇડ લ્યુકેમિયા (AML) - માયલોઇડ કોષો શ્વેત રક્તકણો, લાલ રક્તકણો અને પ્લેટલેટ્સ બનાવે છે. આ સ્થિતિ ધરાવતા લોકોમાં ત્રણેય પ્રકારના ઘણા ઓછા સ્વસ્થ રક્તકણોનો સમાવેશ થાય છે. જો સારવાર ન કરવામાં આવે તો AML ઝડપથી ફેલાઈ શકે છે. એએમએલ એ એક એવી સ્થિતિ છે જે મુખ્યત્વે 65 વર્ષથી વધુ ઉંમરના પુરુષોમાં જોવા મળે છે. આ સ્થિતિ અસ્થિમજ્જામાં શરૂ થતી હોવાથી, પરંપરાગત TNM પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવાને બદલે, એએમએલના પેટાપ્રકારોનો ઉપયોગ સેલ્યુલર સિસ્ટમ દ્વારા સ્ટેજ માટે થાય છે. કદ, તંદુરસ્ત કોષોની સંખ્યા, લ્યુકેમિયા કોષોની સંખ્યા, રંગસૂત્રોમાં ફેરફાર અને આનુવંશિક અસાધારણતાના આધારે તીવ્ર માયલોઇડ લ્યુકેમિયાને આઠ પેટા પ્રકારોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. 1. AML ને આઠ પેટા પ્રકારોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે:

 1. અભેદ AML - M0: એક્યુટ માઇલોઇડ લ્યુકેમિયાના આ તબક્કામાં કોષો પરિવર્તિત થતા નથી. 
 2. માયલોબ્લાસ્ટિક લ્યુકેમિયા - M1: આ તબક્કામાં, અસ્થિ મજ્જા રક્ત કોશિકાઓ ન્યૂનતમ કોષ પરિપક્વતા સાથે અથવા તેના વિના ગ્રાન્યુલોસાયટીક તફાવત સૂચવે છે.
 3. માયલોબ્લાસ્ટિક AML - M2: આ તબક્કામાં ગ્રાન્યુલોસાયટીક ભિન્નતા અને પરિપક્વતા જોવા મળે છે.
 4. પ્રોમીલોસાયટીક લ્યુકેમિયા - M3: આ તબક્કામાં, મોટાભાગના અસ્થિ મજ્જાના કોષો માયલોસાઇટ્સ અથવા ગ્રાન્યુલોસાઇટ્સના પ્રારંભિક તબક્કા છે. આ કોષોમાં અસાધારણ કદ અને આકારો સાથે ન્યુક્લીઝ હોય છે. 
 5. માયલોમોનોસાયટીક લ્યુકેમિયા -M4: આ તબક્કામાં, 20 ટકાથી વધુ મોનોસાઇટ્સ અને પ્રોમોનોસાઇટ્સ અસ્થિ મજ્જામાં જોવા મળે છે - બંને અસ્થિ મજ્જા અને તેમનામાં મોનોસાઇટ્સ અને વિભિન્ન ગ્રાન્યુલોસાઇટ્સના અસામાન્ય રક્ત પરિભ્રમણ કરે છે. દાણાદાર લ્યુકોસાઇટ્સની સંખ્યામાં વધારો થવાની સંભાવના પણ છે, જેમાં વારંવાર બે-લોબવાળા ન્યુક્લિયસ હોય છે.
 6. મોનોસાયટીક લ્યુકેમિયા -M5: આ સબસેટ વધુ બે ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. પ્રથમ કેટેગરીમાં નીચા મોનોબ્લાસ્ટ હોય છે જેમાં ફ્રિલી દેખાતા આનુવંશિક સામગ્રી હોય છે. બીજી શ્રેણીમાં મોનોબ્લાસ્ટ, પ્રોમોનોસાઇટ્સ અને મોનોસાઇટ્સની વિશાળ માત્રા છે. લોહીના પ્રવાહમાં મોનોસાઇટ્સ આ તબક્કામાં અસ્થિ મજ્જામાં રહેલા મોનોસાઇટ્સ કરતા વધારે છે.
 7. એરોથ્રોલ્યુકેમિયા -M6: એક્યુટ માઇલોઇડ લ્યુકેમિયાના આ તબક્કામાં અસામાન્ય લાલ રક્ત કોશિકાઓ હોય છે, જે અસ્થિ મજ્જામાં અડધા રક્ત કોશિકાઓ બનાવે છે. 
 8. મેગાકેરીયોબ્લાસ્ટિક લ્યુકેમિયા- M7: એક્યુટ માઇલોઇડ લ્યુકેમિયાના આ તબક્કે કોષો કાં તો મેગાકેરીયોસાઇટ્સ (અસ્થિ મજ્જાના વિશાળ કોષો) અથવા લિમ્ફોબ્લાસ્ટ્સ (લિમ્ફોસાઇટ રચતા કોષો) બની જાય છે. મેગાકેરીયોબ્લાસ્ટિક તબક્કામાં વ્યાપક ગુસ્સે પેશી થાપણો છે.

ક્રોનિક લિમ્ફોસાયટીક લ્યુકેમિયા (સીએલએલ)- બધાની જેમ, આ સ્થિતિ અસ્થિ મજ્જામાં લિમ્ફોસાઇટ્સથી શરૂ થાય છે. ફરક માત્ર એટલો છે કે આ સ્થિતિ ફેલાતા સમય લે છે. આ સ્થિતિથી પીડાતા લોકો, મોટે ભાગે 70 કે તેથી વધુ ઉંમરના, વર્ષો સુધી લક્ષણો દેખાતા નથી. આ કેન્સર રક્ત કોશિકાઓની ગણતરી અને લસિકા ગાંઠો દ્વારા કેન્સર ફેલાવવાના આધારે સ્ટેજીંગ કરવા માટે રાય સિસ્ટમ અને બિનેટ સિસ્ટમ (મુખ્યત્વે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકામાં વપરાય છે) નો ઉપયોગ કરે છે. 2.

ક્રોનિક લિમ્ફોસાયટીક લ્યુકેમિયા માટે સ્ટેજીંગની રાય સિસ્ટમ ત્રણ પરિબળોને ધ્યાનમાં લે છે: જો લસિકા ગાંઠો મોટી હોય, લોહીમાં લિમ્ફોસાઇટ્સની સંખ્યા, અને જો થ્રોમ્બોસાયટોપેનિયા અથવા એનિમિયા જેવા રક્ત વિકૃતિઓ વિકસિત થઈ હોય. 10,000 લિમ્ફોસાઇટ્સના નમૂનાને ખૂબ વધારે ગણવામાં આવે છે, અને પ્રથમ તબક્કાને 0 કહેવામાં આવે છે. રાય સિસ્ટમમાં પાંચ તબક્કા હોય છે. 

 1. સ્ટેજ રાય 0: આમાં લિમ્ફોસાઇટ્સનું ઉચ્ચ સ્તર છે. સામાન્ય રીતે, નમૂના દીઠ 10,000 અને અન્ય કોઈ લક્ષણો દેખાતા નથી. અન્ય રક્ત કોશિકાઓના કોષોની ગણતરી સરેરાશ છે. તે ઓછા જોખમનો તબક્કો છે.  
 2. સ્ટેજ રાય 1: આમાં લિમ્ફોસાઇટ્સનું ઉચ્ચ સ્તર પણ હોય છે, અને લસિકા ગાંઠો મોટી થાય છે. અન્ય રક્ત કોશિકાઓના કોષોની ગણતરી હજુ પણ સરેરાશ છે. તે મધ્યમ જોખમનો તબક્કો છે.
 3. સ્ટેજ રાય 2: આ તબક્કામાં લિમ્ફોસાઇટ્સનું ઉચ્ચ સ્તર હોય છે, અને યકૃત અને બરોળમાં સોજો આવી શકે છે. તે મધ્યમ જોખમનો તબક્કો છે. 
 4. સ્ટેજ રાય 3: આ તબક્કામાં લાલ રક્ત કોશિકાઓ કરતાં વધુ પ્રમાણમાં લિમ્ફોસાઇટ્સનું ઉચ્ચ સ્તર હોય છે જે એનિમિયાનું કારણ બને છે. લસિકા ગાંઠો, બરોળ અને યકૃત હજુ પણ સોજો છે. તે ઉચ્ચ જોખમનો તબક્કો છે.
 5. સ્ટેજ રાય 4: આ તબક્કામાં લાલ રક્તકણો અને પ્લેટલેટ્સ ઓછા હોય છે, જેના કારણે એનિમિયા થાય છે. લસિકા ગાંઠો, બરોળ અને યકૃત હજુ પણ સોજો છે. તે ઉચ્ચ જોખમનો તબક્કો છે.

બિનેટ સ્ટેજીંગ સિસ્ટમ: આ સિસ્ટમ એ વિસ્તારો વિશે માહિતી પૂરી પાડે છે કે જેમાં લિમ્ફોઇડ પેશીઓનો કેન્સર સાથે સંપર્ક થાય છે.

 1. ક્લિનિકલ સ્ટેજ એ- આ તબક્કામાં, લસિકા ગાંઠોમાં સોજો આવે છે, અને કેન્સર ત્રણ કરતા ઓછા વિસ્તારોમાં ફેલાય છે.
 2. ક્લિનિકલ સ્ટેજ બી- ત્રણ કરતાં વધુ વિસ્તારો કેન્સરથી પ્રભાવિત છે, અને લિમ્ફોઇડ પેશીઓમાં સોજો આવે છે. 
 3. ક્લિનિકલ સ્ટેજ સી- એનિમિયા અને થ્રોમ્બોસાયટોપેનિયા જેવા રક્ત વિકૃતિઓ વિકસિત થાય છે. 

ક્રોનિક માયલોઇડ લ્યુકેમિયા (CML)- એએમએલની જેમ, આ સ્થિતિ રોગના ફેલાવામાં ધીમા તફાવત સાથે માયલોઇડ કોષોથી શરૂ થાય છે. CML મુખ્યત્વે પુખ્ત પુરૂષોમાં જોવા મળે છે, પરંતુ બાળકોને તે ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. ક્રોનિક માયલોઇડ લ્યુકેમિયાના ત્રણ તબક્કા છે:

 1. ક્રોનિક તબક્કો CML - આ રોગનો પ્રથમ તબક્કો છે, અને મોટાભાગના દર્દીઓનું નિદાન પણ આ તબક્કા દરમિયાન થાય છે. આ તબક્કે દર્દીઓ થાક જેવા લક્ષણો દર્શાવે છે.
 2. ત્વરિત તબક્કો CML - જો ક્રોનિક તબક્કામાં આપવામાં આવતી સારવાર કામ ન કરે અને કેન્સર આક્રમક બની જાય, જે આપણને ઝડપી તબક્કો પૂરો પાડે છે. આ તબક્કામાં, લક્ષણો અવલોકન કરી શકાય છે.
 3. બ્લાસ્ટિક તબક્કો CML - આ સૌથી જોખમી તબક્કો છે, જેમાં શરીરમાં 20 ટકા લિમ્ફોબ્લાસ્ટ હોય છે. આ તબક્કામાં લક્ષણો એક્યુટ માયલોઇડ લ્યુકેમિયા જેવા જ છે.

લિમ્ફોમા: આ કેન્સર લસિકા તંત્રના નેટવર્કમાં શરૂ થાય છે, જેમાં લસિકા ગાંઠો, બરોળ અને થાઇમસ ગ્રંથિનો સમાવેશ થાય છે. જહાજોનું આ નેટવર્ક રોગો સામે લડવા માટે સમગ્ર સિસ્ટમમાં શ્વેત રક્તકણોનું વહન કરે છે. લિમ્ફોમા બે પ્રકારના હોય છે. 

હોજકિન્સ લિમ્ફોમા: બી લિમ્ફોસાઇટ્સ અથવા બી કોષો એ રોગપ્રતિકારક કોષો છે જે પ્રતિકૂળ શરીર સામે લડવા માટે એન્ટિબોડીઝ બનાવે છે. આ સ્થિતિ ધરાવતા લોકોમાં તેમના લસિકા ગાંઠોમાં રીડ સ્ટર્નબર્ગ કોષો નામના મોટા લિમ્ફોસાઇટ્સ હોય છે. આ સ્થિતિથી પીડિત લોકો મુખ્યત્વે 15 થી 35 અથવા 50 થી વધુ વયના હોય છે. 

નોન-હોજકિન્સ લિમ્ફોમા-બી કોષો અને ટી કોષો આ સ્થિતિમાં રોગપ્રતિકારક કોષો છે. હોજકિન્સ લિમ્ફોમા કરતાં લોકો નોન-હોજકિન્સ લિમ્ફોમાનો સંપર્ક કરે તેવી શક્યતા વધુ હોય છે. આ સ્થિતિથી પીડિત લોકો મુખ્યત્વે 15 થી 35 અથવા 50 થી વધુ વયના હોય છે.

લિમ્ફોમાનું સ્ટેજીંગ:

પુખ્ત વયના લોકોમાં હોજકિન્સ અને નોન-હોજકિન્સ લિમ્ફોમા માટે ચોક્કસ સ્ટેજીંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે. બ્લડ કેન્સરના ચાર સ્ટેજ છે. સ્ટેજ એક અને બે પ્રારંભિક ગણવામાં આવે છે અને સ્ટેજ ત્રણ અને ચારને એડવાન્સ ગણવામાં આવે છે 3.

 • સ્ટેજ 1- આ તબક્કો આપણને લસિકા ગાંઠોમાં લિમ્ફોમા વિશે જણાવે છે. પરંતુ માત્ર એક જ જગ્યાએ, કાં તો ડાયાફ્રેમની ઉપર અથવા નીચે.
 • સ્ટેજ 1E– આનો અર્થ એ છે કે લિમ્ફોમા લસિકા તંત્રની બહારના એક અંગમાં ફેલાય છે, જેને એક્સ્ટ્રાનોડલ લિમ્ફોમા કહેવાય છે.
 • સ્ટેજ 2- આનો અર્થ એ છે કે લિમ્ફોમા લસિકા ગાંઠોમાં બે કરતાં વધુ જૂથોમાં છે. પરંતુ સ્ટેજ 2 તરીકે નિદાન કરવા માટે આ એક જ બાજુએ, ડાયાફ્રેમની ઉપર અથવા નીચે હોવા જોઈએ. 
 • સ્ટેજ 2E નો અર્થ એ છે કે લિમ્ફોમા લસિકા તંત્રની બહારના અંગમાં અને બે કરતાં વધુ લિમ્ફોમા જૂથોમાં ફેલાય છે. આ બધા ડાયાફ્રેમની સમાન બાજુએ હોવા જોઈએ.
 • સ્ટેજ 3- દર્દીને પડદાની બંને બાજુઓ પર લસિકા ગાંઠોમાં લિમ્ફોમા છે. 
 • સ્ટેજ 4- આ છેલ્લું સ્ટેજ અને એડવાન્સ સ્ટેજ છે. લિમ્ફોમા હવે લસિકા તંત્રની બહાર સમગ્ર લસિકા ગાંઠો અને અવયવોમાં ફેલાય છે.

બાળકોમાં લિમ્ફોમાનું સ્ટેજીંગ:

હોજકિન્સ લિમ્ફોમા પુખ્ત વયના લોકોમાં સમાન રીતે થાય છે, પરંતુ નોન-હોજકિન્સ લિમ્ફોમા બાળકો અને કિશોરોમાં અલગ રીતે થાય છે. 4.

 • સ્ટેજ 1- આ તબક્કામાં, નીચેનામાંથી એક વસ્તુ થાય છે લિમ્ફોમાને લસિકા ગાંઠોના એક ભાગમાં જૂથ તરીકે જોવામાં આવે છે, જેમાં છાતી અને પેટ અપવાદ તરીકે જોવા મળે છે.  

લિમ્ફોમા લસિકા તંત્રની બહારના એક અંગમાં જોવા મળે છે, જેમાં અપવાદ તરીકે છાતી અને પેટનો સમાવેશ થાય છે. 

લિમ્ફોમા બરોળ અથવા એક હાડકામાં જોવા મળે છે. તે લિમ્ફોમાનો પ્રારંભિક તબક્કો છે.

 • સ્ટેજ 2- આ તબક્કામાં, નીચેનામાંથી કોઈ એક થઈ શકે છે

લિમ્ફોમાને ડાયાફ્રેમની સમાન બાજુએ બે કરતાં વધુ લસિકા ગાંઠો પર એક જૂથ તરીકે જોવામાં આવે છે. 

લિમ્ફોમા એક એક્સ્ટ્રાનોડલ અંગ અથવા આંતરડામાં હાજર હોઈ શકે છે. આ     

તે લિમ્ફોમાનો પ્રારંભિક તબક્કો છે.

 • સ્ટેજ 3- આ તબક્કામાં, નીચેનામાંથી કોઈ એક થઈ શકે છે

લિમ્ફોમા ડાયાફ્રેમ અથવા આંતરડાની ઉપર અને નીચે જોવા મળે છે

લિમ્ફોમા બે અથવા વધુ એક્સ્ટ્રાનોડલ અંગોમાં હાજર હોઈ શકે છે

તે કરોડરજ્જુની આસપાસ અથવા એક હાડકામાં જોવા મળે છે. તે છે 

લિમ્ફોમાનો અદ્યતન તબક્કો.

 • સ્ટેજ 4- આ તબક્કામાં, અદ્યતન તબક્કામાં, લિમ્ફોમા સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ અથવા અસ્થિ મજ્જામાં મળી શકે છે.

માયલોમા:

અસ્થિ મજ્જામાં પ્લાઝ્મા કોશિકાઓનો સમાવેશ થાય છે, એક પ્રકારનો રક્ત કોષ જે એન્ટિબોડીઝ ઉત્પન્ન કરે છે. માયલોમા પ્લાઝ્મા કોષોને અસર કરે છે, આમ એન્ટિબોડીઝ ઉત્પન્ન કરે છે જે ચેપ સામે લડી શકતા નથી અને તંદુરસ્ત રક્ત કોશિકાઓને ભીડ કરી શકતા નથી. તે હાડકાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, અને તેથી તેને મલ્ટીપલ માયલોમા પણ કહેવામાં આવે છે. આ સ્થિતિથી પીડિત લોકો મોટે ભાગે 50 વર્ષથી વધુ ઉંમરના પુરૂષો છે. મલ્ટિપલ માયલોમા સ્ટેજીંગ કરવા માટે બે સિસ્ટમ્સ છે: ડ્યુરી-સાલ્મોન સ્ટેજીંગ સિસ્ટમ અને રિવાઇઝ્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેજીંગ સિસ્ટમ (RISS) 5. RISS એ એવી સિસ્ટમ છે જે વધુ તાજેતરની, અદ્યતન અને વારંવાર ઉપયોગમાં લેવાતી હોય છે. આ સિસ્ટમ કેન્સરને જાણવા માટે આલ્બ્યુમિન સ્તરો, આનુવંશિક ફેરફારો, લેક્ટેટ ડિહાઇડ્રોજેનેઝ (LBH) અને બીટા-2 માઇક્રોગ્લોબ્યુલિન (B2M) માપે છે અને આગાહી કરે છે કે શરીર સારવારને કેટલો સારો પ્રતિસાદ આપે છે. 

 • સ્ટેજ 1- આલ્બ્યુમિન, LBH અને B2M માપ કંઈક અંશે સામાન્ય છે. જો નિદાન કરવામાં આવે તો, આ તબક્કે માયલોમા સારવાર યોગ્ય છે, પરંતુ રોગની પ્રકૃતિને કારણે લક્ષણો મુખ્યત્વે દેખાતા નથી.
 • સ્ટેજ 2- આલ્બ્યુમિનનું સ્તર નીચું છે, અને LBH અને B2M સામાન્ય અથવા ઊંચું છે.
 • સ્ટેજ 3- B2M અને LDH નું સ્તર ઊંચું છે, અને કોષોના DNA બદલાવા લાગે છે. આ તબક્કે નિદાન કરાયેલા દર્દીઓ લગભગ ત્રણ વર્ષ જીવે છે.   

બ્લડ કેન્સરના આ કેટલાક સ્ટેજ છે.

સંદર્ભ

 1. 1.
  સૉલ્ટ્ઝ જે, ગાર્ઝન આર. એક્યુટ માયલોઇડ લ્યુકેમિયા: એક સંક્ષિપ્ત સમીક્ષા. જેસીએમ. 5 માર્ચ, 2016:33 ના રોજ ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.3390 / jcm5030033
 2. 2.
  Zengin N, Kars A, Kansu E, et al. ક્રોનિક લિમ્ફોસાયટીક લ્યુકેમિયામાં રાય અને બિનેટ વર્ગીકરણની સરખામણી. હેમેટોલોજી. જાન્યુઆરી 1997:125-129 ના રોજ ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.1080/10245332.1997.11746327
 3. 3.
  જાફે ઇએસ. લિમ્ફોમાનું નિદાન અને વર્ગીકરણ: તકનીકી પ્રગતિની અસર. હેમેટોલોજીમાં સેમિનાર. જાન્યુઆરી 2019:30-36 ના રોજ ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.1053/j.seminhematol.2018.05.007
 4. 4.
  મિનાર્ડ-કોલિન V, Brugières L, Reiter A, et al. બાળકો અને કિશોરોમાં નોન-હોજકિન લિમ્ફોમા: અસરકારક સહયોગ, વર્તમાન જ્ઞાન અને આગળના પડકારો દ્વારા પ્રગતિ. જે.સી.ઓ.. સપ્ટેમ્બર 20, 2015:2963-2974 ના રોજ ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.1200/jco.2014.59.5827
 5. 5.
  સ્કોટ ઇસી, હરિ પી, કુમાર એસ, એટ અલ. ઓટોલોગસ હેમેટોપોએટીક સેલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશનમાંથી પસાર થતા નવા નિદાન કરાયેલા માયલોમા દર્દીઓ માટે સ્ટેજીંગ સિસ્ટમ્સ: સુધારેલી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેજીંગ સિસ્ટમ જૂથો વચ્ચે સૌથી વધુ તફાવત દર્શાવે છે. બાયોલોજી ઓફ બ્લડ એન્ડ મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન. ડિસેમ્બર 2018:2443-2449 ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.1016/j.bbmt.2018.08.013