બ્લડ કેન્સર

 • બ્લડ કેન્સરના લક્ષણો
 • બ્લડ કેન્સરનો પરિચય
 • એક્ઝિક્યુટિવ સારાંશ બ્લડ કેન્સર, જેને હેમેટોલોજિક કેન્સર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે અસ્થિ મજ્જામાં શરૂ થાય છે, જ્યાં રક્ત ઉત્પન્ન થાય છે. તે મુખ્યત્વે રક્ત કોશિકાઓની અસાધારણ વૃદ્ધિને કારણે થાય છે, અને તે સામાન્ય કાર્યને વધુ વિક્ષેપિત કરે છે ...
 • બ્લડ કેન્સરના લક્ષણો
 • બ્લડ કેન્સરના જોખમી પરિબળો
 • એક્ઝિક્યુટિવ સારાંશ જોખમ પરિબળો વ્યક્તિઓમાં કેન્સર વિકસાવવાની તકને પ્રભાવિત કરે છે, પરંતુ જોખમના પરિબળો વિનાની વ્યક્તિઓ પણ કેન્સર વિકસાવે છે. લ્યુકેમિયા, એક્યુટ લિમ્ફોસાયટીક લ્યુકેમિયા (ALL), એક્યુટ માયલોઇડ લ્યુકેમિયા (AML), ક્રોનિક લિમ્ફોસાયટીક એલ...
 • બ્લડ કેન્સરના લક્ષણો
 • બ્લડ કેન્સર નિવારણ
 • એક્ઝિક્યુટિવ સારાંશ કેન્સરના જોખમને ઘટાડવા માટે કેટલાક પ્રાથમિક નિવારક પગલાં લેવામાં આવે છે. બ્લડ કેન્સર એ અસ્થિ મજ્જામાં રક્ત સ્ટેમ કોશિકાઓ દ્વારા રચાયેલી રક્ત કોશિકાઓની અસામાન્ય વૃદ્ધિ છે. તેથી, રક્ત સી માટે કોઈ યોગ્ય નિવારક પગલાં નથી...
 • બ્લડ કેન્સરના લક્ષણો
 • બ્લડ કેન્સરના લક્ષણો
 • એક્ઝિક્યુટિવ સારાંશ રક્ત કેન્સરનું નિદાન ચિહ્નો અને લક્ષણોના આધારે કરવામાં આવે છે. બ્લડ કેન્સરનું સૌથી સામાન્ય ચિહ્ન અને લક્ષણ લ્યુકેમિયાની ઘટના છે. તાવ અથવા શરદી, નબળાઇ અને થાક, વધુ પડતું વજન ઘટવું, લસિકા ગાંઠોમાં સોજો, સરળ બ્રુ...
 • બ્લડ કેન્સરના લક્ષણો
 • બ્લડ કેન્સરનું નિદાન
 • એક્ઝિક્યુટિવ સારાંશ રક્ત કેન્સરનું નિદાન ચિહ્નો અને લક્ષણોના આધારે કરવામાં આવે છે. બ્લડ કેન્સરના નિદાન માટે વિવિધ પ્રકારના ટેસ્ટ છે. રક્ત પરીક્ષણ એ બ્લડ કેન્સર માટે સૌથી સામાન્ય નિદાન પદ્ધતિ છે. રક્ત ગણતરીના સંપૂર્ણ માપ...
 • બ્લડ કેન્સરના લક્ષણો
 • બ્લડ કેન્સરના તબક્કા
 • એક્ઝિક્યુટિવ સારાંશ બ્લડ કેન્સરની સ્ટેજીંગ સિસ્ટમ લોહીના પ્રવાહમાં અસામાન્ય કોષોની વૃદ્ધિ પર આધાર રાખે છે. વિવિધ પ્રકારના બ્લડ કેન્સરમાં અલગ-અલગ તબક્કાઓ હોય છે અને દરેક તબક્કામાં તેની ગૂંચવણો હોય છે. તબક્કાઓ સ્ટેજ 0 થી સ્ટેજ સુધીના છે...
 • બ્લડ કેન્સરના કારણો
 • બ્લડ કેન્સરના કારણો
 • લ્યુકેમિયાના ચોક્કસ કારણો વૈજ્ઞાનિકો માટે અજાણ છે. તે વારસાગત અને પર્યાવરણીય પ્રભાવોના મિશ્રણનું પરિણામ હોવાનું જણાય છે. લ્યુકેમિયા કેવી રીતે વિકસી શકે? લ્યુકેમિયા ત્યારે વિકસિત માનવામાં આવે છે જ્યારે અમુક વ્યક્તિના આનુવંશિક પદાર્થ અથવા ડીએનએ...