એપેન્ડિક્સ કેન્સર શું છે

કાર્યકારી સારાંશ

એપેન્ડિક્સ કેન્સર એ એપેન્ડિક્સનું કેન્સર છે જે એપેન્ડિક્સની અંદર ગાંઠો બનાવતા તંદુરસ્ત કોષોની અસામાન્ય વૃદ્ધિને કારણે થાય છે, જે જઠરાંત્રિય પ્રણાલીનો એક ઘટક છે. એપેન્ડિક્સ એ લગભગ 10 સેમી લાંબી પાઉચ જેવી નળી છે જે મોટા આંતરડાના પ્રથમ સેગમેન્ટને કોલોન સાથે જોડતી હોય છે. તે વિવિધ પ્રકારની ગાંઠો માટે સંભવિત સાઇટ છે. ન્યુરોએન્ડોક્રાઈન સિસ્ટમની ગાંઠો, એપેન્ડિક્સમાં મ્યુકોસેલ્સ, કોલોનનો એડેનોકાર્સિનોમા, સિગ્નેટ રીંગ સેલ પ્રકારનો એડેનોકાર્સિનોમા, ગોબ્લેટ સેલ કાર્સિનોમા અને પેરાગેન્ગ્લિઓમા એપેન્ડિક્સના કેન્સરના કિસ્સામાં સૌથી સામાન્ય પ્રકારની ગાંઠો છે.

એપેન્ડિક્સ કેન્સર શું છે?

એપેન્ડિક્સ એ પાઉચ જેવી નળી છે જે મોટા આંતરડાના પ્રથમ સેગમેન્ટ, સેકમને કોલોન સાથે જોડે છે. પરિશિષ્ટ સરેરાશ 10 સે.મી. તે ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલ (GI) સિસ્ટમનો પણ એક ઘટક છે. વિરોધાભાસી હોવા છતાં, પરિશિષ્ટ, જે દેખીતી રીતે શરીરમાં કોઈ ભૂમિકા નથી, તે લસિકા, એક્ઝોક્રાઇન અથવા અંતઃસ્ત્રાવી પ્રણાલીનું સભ્ય હોઈ શકે છે. જ્યારે પરિશિષ્ટમાં તંદુરસ્ત કોષો બદલાય છે અને નિયંત્રણ બહાર વિસ્તરે છે, પરિણામે પરિશિષ્ટ કેન્સર થાય છે 1.

ગાંઠ એ પેશીઓની વૃદ્ધિ છે જેમાં ખાસ કરીને આ કોષોનો સમાવેશ થાય છે. ગાંઠો જીવલેણ અથવા બિન-કેન્સર હોઈ શકે છે. જીવલેણ ગાંઠમાં વૃદ્ધિ થવાની અને આખરે શરીરના અન્ય પ્રદેશોમાં ફેલાવાની ક્ષમતા હોય છે. એપેન્ડિસિયલ કાર્સિનોમા એપેન્ડિક્સ કેન્સરનું બીજું નામ છે. "સૌમ્ય ગાંઠ" એ ગાંઠનો ઉલ્લેખ કરે છે જે વિકાસ કરી શકે છે પરંતુ ફેલાતો નથી.

પરિશિષ્ટમાં વિવિધ પ્રકારની ગાંઠો શરૂ થઈ શકે છે

ન્યુરોએન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમની ગાંઠ:

ન્યુરોએન્ડોક્રાઈન ટ્યુમર હોર્મોન ઉત્પન્ન કરતા કોષોમાં શરૂ થાય છે, જે વ્યવહારીક રીતે દરેક શરીરના અંગોમાં સામાન્ય માત્રામાં જોવા મળે છે. કાર્સિનોઇડ ટ્યુમર આ પ્રકારની ગાંઠનું બીજું નામ છે. ન્યુરોએન્ડોક્રાઇન ગાંઠો સામાન્ય રીતે જઠરાંત્રિય પ્રણાલી અથવા ફેફસામાં શરૂ થાય છે, જો કે તે સ્વાદુપિંડ, અંડકોષ અથવા અંડાશયમાં પણ વિકસી શકે છે. એપેન્ડિક્સ ન્યુરોએન્ડોક્રાઈન ટ્યુમરનું સામાન્ય સ્થાન એપેન્ડિક્સની ટોચ છે. વાસ્તવમાં, ન્યુરોએન્ડોક્રાઇન ટ્યુમર એપેન્ડિક્સની બધી ગાંઠોમાંથી લગભગ અડધા માટે બનાવે છે 2. એપેન્ડિક્સ કેન્સર સામાન્ય રીતે લક્ષણોનું કારણ નથી જ્યાં સુધી તે અન્ય અવયવોમાં ફેલાઈ ન જાય, અને નિયમિત તપાસ અથવા ઓપરેશન દરમિયાન તેની શોધ ન થાય ત્યાં સુધી તેનું નિદાન થતું નથી. પરિશિષ્ટમાં ન્યુરોએન્ડોક્રાઇન ટ્યુમર જે તે શરૂ થયું તે સ્થાન સુધી મર્યાદિત રહે છે, નિઃશંકપણે શસ્ત્રક્રિયા દ્વારા સફળતાપૂર્વક સારવાર કરવાની સારી તક છે. 3. ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલ ન્યુરોએન્ડોક્રાઇન ટ્યુમર વિશે વધુ જાણો.

પરિશિષ્ટમાં મ્યુકોસેલ્સ:

મ્યુકોસેલ્સ એ એપેન્ડિક્સની દીવાલના બલ્જને કારણે મ્યુકોસથી ભરપૂર સોજો અથવા કોથળીઓ છે. પરિશિષ્ટમાં વિવિધ સૌમ્યથી જીવલેણ રોગો મ્યુકોસેલનું કારણ બની શકે છે. મ્યુકિનસ સિસ્ટેડેનોમાસ અને મ્યુસિનસ સિસ્ટેડેનોકાર્સિનોમાસ હકીકતમાં આમાંના બે વિકારો છે. મ્યુકિનસ સિસ્ટેડેનોમા કોલોનમાં એડેનોમેટસ પોલિપ્સ સાથે સરખાવી શકાય છે કારણ કે તે ઘણીવાર સૌમ્ય કરતાં વધુ હોય છે અને ફેલાતા નથી. તેથી, જો તેઓ પરિશિષ્ટમાં સમાયેલ હોય તો તેમને શસ્ત્રક્રિયા દ્વારા દૂર કરવામાં આવે છે. બીજી તરફ, જો એપેન્ડિક્સ ફાટી જાય, તો કોષો આખા શરીરમાં ફેલાઈ શકે છે અને પેટમાં મ્યુસીન નામનો જેલી જેવો પદાર્થ છોડે છે. મ્યુસિન બિલ્ડઅપ પેટમાં દુખાવો, પેટનું ફૂલવું અને આંતરડાના કાર્યમાં અસાધારણતાનું કારણ બની શકે છે, જેમાં આંતરડાના અવરોધ (અવરોધ)નો સમાવેશ થાય છે. પેટમાં મ્યુકિનસ સિસ્ટેડેનોકાર્સિનોમા મ્યુસીન જેવા જ પરિણામો લાવી શકે છે, પરંતુ તે જીવલેણ છે, જેનો અર્થ છે કે તે શરીરના અન્ય પ્રદેશોમાં ફેલાઈ શકે છે. 4.

કોલોનનો એડેનોકાર્સિનોમા:

કોલોનિક-ટાઈપ એડેનોકાર્સિનોમા એપેન્ડિક્સના કેન્સરમાં આશરે 10% હિસ્સો ધરાવે છે અને મોટાભાગે એપેન્ડિક્સના પાયા પર જોવા મળે છે 5. જો કે, એપેન્ડિક્સ કેન્સર દેખાવ અને વર્તનમાં કોલોરેક્ટલ કેન્સરના સૌથી સામાન્ય પ્રકાર જેવું લાગે છે. એપેન્ડિસાઈટિસની સર્જરી પછી નિદાન ન થાય ત્યાં સુધી તે સામાન્ય રીતે અજ્ઞાત રહે છે. એપેન્ડિસાઈટિસ એ એપેન્ડિક્સની બળતરા છે જે પેટમાં અસ્વસ્થતા, સોજો, ઉબકા, ઉલટી, કબજિયાત અથવા ઝાડા, ગેસ પસાર કરવામાં અસમર્થતા અને ઓછા તાવનું કારણ બને છે જે અન્ય લક્ષણો ઉપરાંત દેખાય છે.

સિગ્નેટ રીંગ સેલ પ્રકારનો એડેનોકાર્સિનોમા:

સિગ્નેટ-રિંગ સેલ એડેનોકાર્સિનોમા એ એડેનોકાર્સિનોમાનો એક અસામાન્ય પ્રકાર છે જે અન્ય એડેનોકાર્સિનોમા કરતાં વધુ આક્રમક અને ઉપચાર કરવો મુશ્કેલ છે. 6. તેને સિગ્નેટ-રિંગ સેલ એડેનોકાર્સિનોમા નામ આપવામાં આવ્યું છે કારણ કે કોષની અંદર માઇક્રોસ્કોપ હેઠળ સિગ્નેટ રિંગ હોય તેવું લાગે છે. આ પ્રકારના એપેન્ડિક્સ કેન્સરની પણ એ જ રીતે સારવાર કરવામાં આવે છે આંતરડાનું કેન્સર.

એડેનોયુરોએન્ડોક્રાઇન કાર્સિનોમાસ/ગોબ્લેટ સેલ કાર્સિનોમાસ:

એડેનોકાર્સિનોમાસ અને ન્યુરોએન્ડોક્રાઈન ટ્યુમર બંનેમાં ગોબ્લેટ સેલ કાર્સિનોમાસ (બંને ઉપર વર્ણવેલ) લક્ષણો છે. તેઓ ન્યુરોએન્ડોક્રાઈન ટ્યુમર કરતાં વધુ આક્રમક હોય છે, અને સારવાર વારંવાર એડેનોકાર્સિનોમા સારવાર સાથે સરખાવી શકાય છે. 7.

પેરાગangંગલિઓમા:

પેરાગેન્ગ્લિયા કોષોમાંથી એક દુર્લભ ગાંઠ ઉદભવે છે, જે ચેતા પેશી કોષોનો સંગ્રહ છે જે ગર્ભ (પૂર્વ જન્મ) વિકાસ પછી નાના થાપણોમાં ચાલુ રહે છે. પેરાગેંગ્લિયા શરીરના માથા અને ગરદનના પ્રદેશમાં, મૂત્રપિંડ પાસેની ગ્રંથીઓની નજીક અને કેટલીક રક્ત ધમનીઓ અને ચેતાઓમાં પણ જોવા મળે છે. ગાંઠનું આ સ્વરૂપ સામાન્ય રીતે સૌમ્ય હોય છે, અને અલબત્ત તેની સંપૂર્ણ શસ્ત્રક્રિયા દૂર કરીને અસરકારક રીતે સારવાર કરવામાં આવે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, પેરાગેન્ગ્લિઓમા એ એક પ્રકારનું કેન્સર છે જે નર્વસ સિસ્ટમને અસર કરે છે.

સંદર્ભ

 1. 1.
  ઓસુએની એ, ચૌધરી વાય. સ્ટેટપર્લ્સ. 14 ડિસેમ્બર, 2021 ના ​​રોજ ઑનલાઇન પ્રકાશિત. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555943/
 2. 2.
  રૂઓફ સી, હેના એલ, ઝી ડબલ્યુ, શહઝાદ જી, ગોટલીબ વી, સૈફ એમ. એપેન્ડિક્સના કેન્સર: સાહિત્યની સમીક્ષા. આઇએસઆરએન ઓન્કોલ. 2011;2011:728579. doi:10.5402/2011/728579
 3. 3.
  લોકહાર્ટ એમ, સ્મિથ જે, કેનન સી, મોર્ગન ડી, હેસ્લીન એમ. ન્યુરોફિબ્રોમેટોસિસ પ્રકાર 1 માં એપેન્ડિસલ ગેન્ગ્લિઓન્યુરોમાસ અને ફિઓક્રોમોસાયટોમા. એજેઆર એમજે રુટેંજિનોલ. 2000;175(1):132-134. doi:10.2214/ajr.175.1.1750132
 4. 4.
  વેન ડી, ડી એચ, સાગેર્ટ એક્સ, વેન સી. એપેન્ડિસિયલ કેન્સર: સાહિત્યની સમીક્ષા. એક્ટા ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલ બેલ્ગ. 2020;83(3):441-448. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33094592
 5. 5.
  Nitecki S, Wolff B, Schlinkert R, Sarr M. ધી નેચરલ હિસ્ટ્રી ઓફ સર્જિકલ ટ્રીટેડ પ્રાઇમરી એડેનોકાર્સિનોમા ઓફ ધ એપેન્ડિક્સ. એન સર્ગ. 1994;219(1):51-57. doi:10.1097 / 00000658-199401000-00009
 6. 6.
  મેકગોરી એમ, મેગાર્ડ એમ, કાંગ એચ, ઓ'કોનેલ જે, કો સી. મેલીગ્નન્સી ઓફ ધ એપેન્ડિક્સ: બિયોન્ડ કેસ સિરીઝ રિપોર્ટ્સ. ડિસ કોલોન રેક્ટમ. 2005;48(12):2264-2271. doi:10.1007/s10350-005-0196-4
 7. 7.
  પહેલવાન પી, કંથન આર. ગોબ્લેટ સેલ કાર્સિનોઇડ ઓફ ધ એપેન્ડિક્સ. વર્લ્ડ જે સર્જ ઓન્કોલ. 2005;3:36. doi:10.1186/1477-7819-3-36