પરિશિષ્ટ કેન્સર આંકડા

કાર્યકારી સારાંશ

એપેન્ડિક્સ કેન્સરે બહુ ઓછા લોકોને અસર કરી છે, લગભગ 1-2 વ્યક્તિ દીઠ મિલિયન. આ કેન્સરનો 5 વર્ષનો જીવિત રહેવાનો દર ઘણા પરિબળો પર આધાર રાખે છે. આમાં સ્ટેજનો સમાવેશ થાય છે, મોટે ભાગે નિદાન સમયે, કદ અને ગાંઠનો પ્રકાર. ગ્રેડ 1 અથવા ગ્રેડ 2 ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલ ન્યુરોએન્ડોક્રાઇન ટ્યુમર જેમાં પરિશિષ્ટના આવા પ્રકારના ગાંઠોનો સમાવેશ થાય છે તેનો આ દર 67-97% છે જે તેની વૃદ્ધિ અને મેટાસ્ટેસિસ દર્શાવે છે. ગુદાના કેન્સર માટેનો અંદાજ પાંચ વર્ષથી ઓછા સમય માટે ઉપલબ્ધ વધુ સારા નિદાન અથવા સારવાર સાથે પરિણામમાં ભિન્નતા બતાવી શકે છે.

પરિશિષ્ટ કેન્સરના આંકડા

પ્રાથમિક પરિશિષ્ટની ગાંઠ એ એક કેન્સર છે જે પરિશિષ્ટમાં શરૂ થાય છે. પરિશિષ્ટ કેન્સરના આંકડાઓના આધારે, તે દુર્લભ છે, પ્રતિ મિલિયન માત્ર 1 થી 2 લોકોને અસર કરે છે 1.

એપેન્ડિક્સ કેન્સરનો 5-વર્ષનો જીવિત રહેવાનો દર એ વ્યક્તિઓની ટકાવારી દર્શાવે છે કે જેઓ કેન્સરનું નિદાન થયા પછી ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષ સુધી જીવે છે. આ દર તે સમયે રોગના સ્ટેજ અને ગ્રેડ સહિત ઘણા પરિબળો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે નિદાન, પ્રકાર અને ગાંઠનું કદ.

ગ્રેડ 5 અથવા ગ્રેડ 1 જીઆઈ ન્યુરોએન્ડોક્રાઈન ટ્યુમર માટે 2-વર્ષનો જીવિત રહેવાનો દર, જેમાં એપેન્ડિક્સની આ પ્રકારની ગાંઠોનો સમાવેશ થાય છે, તે 67 ટકા અને 97 ટકાની વચ્ચે છે. ટ્યુમરના કદ અને તે કેટલી માત્રામાં વિકસ્યું છે અથવા ફેલાય છે તેના આધારે અસ્તિત્વ દર નક્કી કરવામાં આવે છે.

અન્ય પ્રકારના એપેન્ડિક્સ કેન્સર દુર્લભ છે. તેથી, તમારા ચોક્કસ નિદાનને અસર કરતા પરિબળો વિશે તમારા ડૉક્ટરો સાથે વાત કરો.

તમારે નોંધવું જોઈએ કે આ અસ્તિત્વ દર માત્ર અંદાજો છે. આ આંકડો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં આ કેન્સર ધરાવતા લોકોની સંખ્યાના વાર્ષિક ડેટા પર આધારિત છે 2. નિષ્ણાતો દર પાંચ વર્ષે સર્વાઇવલ નંબરો પર પણ એક નજર નાખે છે. પરિણામે, અંદાજ પાંચ વર્ષથી ઓછા સમયથી ઉપલબ્ધ સુધારેલ નિદાન અથવા ઉપચારના પરિણામો બતાવી શકશે નહીં.

સંદર્ભ

  1. 1.
    McCusker M, Coté T, Clegg L, Sobin L. પ્રાથમિક જીવલેણ નિયોપ્લાઝમ્સ ઓફ ધી એપેન્ડિક્સ: એ વસ્તી આધારિત અભ્યાસ, સર્વેલન્સ, એપિડેમિઓલોજી એન્ડ એન્ડ-રિઝલ્ટ પ્રોગ્રામ, 1973-1998. કેન્સર. 2002;94(12):3307-3312. doi:10.1002/cncr.10589
  2. 2.
    માર્મોર એસ, પોર્ટ્સચી પી, ટટલ ટી, વિર્નિગ બી. એપેન્ડિસિયલ કેન્સરની ઘટનાઓમાં વધારો: 2000-2009. જે ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટ સર્જ. 2015;19(4):743-750. doi:10.1007/s11605-014-2726-7