ફિલ્ટર
સંપાદિત કરો

ન્યૂનતમ રાહ જોવાનો સમય અને ચકાસાયેલ ડૉક્ટર વિગતો સાથે એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો

ડૉ (પ્રો) એસ સુબ્રમણ્યન

મેડિકલ ઑનકોલોજિસ્ટ

  • MBBS, MD (જનરલ મેડિસિન), MRCP (UK)
  • 55 વર્ષનો અનુભવ
  • ચેન્નાઇ

2000

પરામર્શ દીઠ

સમય સ્લોટ પસંદ કરો

ડૉ સુરેશ અડવાણી

મેડિકલ ઑનકોલોજિસ્ટ

  • MBBS, MD (જનરલ મેડિસિન), FICP, MNAMS, FNAMS
  • 47 વર્ષનો અનુભવ
  • નવી મુંબઈ

5000

પરામર્શ દીઠ

સમય સ્લોટ પસંદ કરો

ડૉ.વી.વી.એસ. પ્રભાકર રાવ

ન્યુક્લિયર રેડિયોલોજીસ્ટ

  • MBBS, ડિપ્લોમા ઇન રેડિયેશન મેડિસિન, DNB - ન્યુક્લિયર મેડિસિન, MD - રેડિયો ડાયગ્નોસિસ/રેડિયોલોજી, DNB - રેડિયોથેરાપી
  • 46 વર્ષનો અનુભવ
  • વિશાખાપટ્ટનમ

693

પરામર્શ દીઠ

સમય સ્લોટ પસંદ કરો

ડૉ ડીએસ મનોહર

મેડિકલ ઑનકોલોજિસ્ટ

  • એમબીબીએસ, એમડી (જનરલ મેડિસિન), ડીએમ (ઓન્કોલોજી)
  • 45 વર્ષનો અનુભવ
  • ચેન્નાઇ

1000

પરામર્શ દીઠ

સમય સ્લોટ પસંદ કરો

સુબોધચંદ્ર પાંડે ડો

રેડિયેશન ઑનકોલોજિસ્ટ

  • MBBS, DMRE, MD - રેડિયોથેરાપી
  • 43 વર્ષનો અનુભવ
  • ગુડગાંવ

1300

પરામર્શ દીઠ

સમય સ્લોટ પસંદ કરો

ડૉ કેએસ ગોપીનાથ

સર્જિકલ ઓન્કોલોજિસ્ટ

  • MBBS, MD, FRCS
  • 42 વર્ષનો અનુભવ
  • બેંગલોર

1350

પરામર્શ દીઠ

સમય સ્લોટ પસંદ કરો

ડૉ. વિક્રમ ડી સંઘવી

સર્જિકલ ઓન્કોલોજિસ્ટ

  • MBBS, MS, ફેલોશિપ - ઈન્ટરનેશનલ કોલેજ ઓફ સર્જન્સ
  • 42 વર્ષનો અનુભવ
  • મુંબઇ

2300

પરામર્શ દીઠ

સમય સ્લોટ પસંદ કરો

ડૉ એમ ચંદ્રશેખર

જનરલ સર્જન

  • MBBS MS (જનરલ સર્જરી)
  • 41 વર્ષનો અનુભવ
  • બેંગલોર

700

પરામર્શ દીઠ

સમય સ્લોટ પસંદ કરો

ડૉ (પ્રો) એસ સુબ્રમણ્યન

મેડિકલ ઑનકોલોજિસ્ટ

ચેન્નાઇ

2000

ડૉ સુરેશ અડવાણી

મેડિકલ ઑનકોલોજિસ્ટ

નવી મુંબઈ

5000

ડૉ.વી.વી.એસ. પ્રભાકર રાવ

ન્યુક્લિયર રેડિયોલોજીસ્ટ

વિશાખાપટ્ટનમ

693

ડૉ ડીએસ મનોહર

મેડિકલ ઑનકોલોજિસ્ટ

ચેન્નાઇ

1000

સુબોધચંદ્ર પાંડે ડો

રેડિયેશન ઑનકોલોજિસ્ટ

ગુડગાંવ

1300

ડૉ કેએસ ગોપીનાથ

સર્જિકલ ઓન્કોલોજિસ્ટ

બેંગલોર

1350

ડૉ. વિક્રમ ડી સંઘવી

સર્જિકલ ઓન્કોલોજિસ્ટ

મુંબઇ

2300

ડૉ એમ ચંદ્રશેખર

જનરલ સર્જન

બેંગલોર

700