ફિલ્ટર
સંપાદિત કરો

ન્યૂનતમ રાહ જોવાનો સમય અને ચકાસાયેલ ડૉક્ટર વિગતો સાથે એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો

ડૉ (પ્રો) એસ સુબ્રમણ્યન

મેડિકલ ઑનકોલોજિસ્ટ

 • MBBS, MD (જનરલ મેડિસિન), MRCP (UK)
 • 55 વર્ષનો અનુભવ
 • ચેન્નાઇ

2000

પરામર્શ દીઠ

ડૉ સુરેશ અડવાણી

મેડિકલ ઑનકોલોજિસ્ટ

 • MBBS, MD (જનરલ મેડિસિન), FICP, MNAMS, FNAMS
 • 47 વર્ષનો અનુભવ
 • નવી મુંબઈ

5000

પરામર્શ દીઠ

ડૉ.વી.વી.એસ. પ્રભાકર રાવ

ન્યુક્લિયર રેડિયોલોજીસ્ટ

 • MBBS, ડિપ્લોમા ઇન રેડિયેશન મેડિસિન, DNB - ન્યુક્લિયર મેડિસિન, MD - રેડિયો ડાયગ્નોસિસ/રેડિયોલોજી, DNB - રેડિયોથેરાપી
 • 46 વર્ષનો અનુભવ
 • વિશાખાપટ્ટનમ

693

પરામર્શ દીઠ

ડૉ ડીએસ મનોહર

મેડિકલ ઑનકોલોજિસ્ટ

 • એમબીબીએસ, એમડી (જનરલ મેડિસિન), ડીએમ (ઓન્કોલોજી)
 • 45 વર્ષનો અનુભવ
 • ચેન્નાઇ

1000

પરામર્શ દીઠ

ડૉ. વિક્રમ ડી સંઘવી

સર્જિકલ ઓન્કોલોજિસ્ટ

 • MBBS, MS, ફેલોશિપ - ઈન્ટરનેશનલ કોલેજ ઓફ સર્જન્સ
 • 42 વર્ષનો અનુભવ
 • મુંબઇ

2300

પરામર્શ દીઠ

ડૉ એસ જગદેશ ચંદ્ર બોઝ

સર્જિકલ ઓન્કોલોજિસ્ટ

 • એમબીબીએસ, એમએસ (જનરલ સર્જરી), એમસીએચ (સર્જિકલ ઓન્કોલોજી)
 • 40 વર્ષનો અનુભવ
 • ચેન્નાઇ

800

પરામર્શ દીઠ