તબીબી કેનાબીસ

તબીબી કેનાબીસ કેન્સરની વૃદ્ધિ અથવા ફેલાવા સામે કામ કરે છે, કાં તો વ્યક્તિગત રીતે અથવા અન્ય સારવારો સાથે તેમની કેન્સર વિરોધી ક્રિયાને સુધારવા માટે અને જીવન ટકાવી રાખવા માટે. કેનાબીસ એ વનસ્પતિ ઉત્પાદન અથવા તબીબી ઉપયોગ માટેનો અર્ક અથવા તૈયારી છે જે કેનાબીસ સેટીવા, કેનાબીસ ઇન્ડિકા અથવા હાઇબ્રિડ છોડની જાતોમાંથી બનાવવામાં આવે છે.

મેડિકલ કેનાબીસના મુખ્ય ફાયદા:

  • ઉબકા અને ઉલટી અટકાવવી
  • પીડા ઘટાડવા
  • ઉત્તેજક ભૂખ
  • ઊંઘમાં ખલેલ ઘટાડવી
  • કેન્સર મટાડવામાં મદદ કરે છે

અમે અમારા મેડિકલ કેનાબીસ નિષ્ણાત સાથે તમારા માટે વિડિયો પરામર્શની વ્યવસ્થા કરીશું જે તમને ડૉક્ટરની પ્રિસ્ક્રિપ્શન અને પ્રક્રિયા સાથે CBD દવાઓની ભલામણ કરશે. પરામર્શ પછી, અમે તમને ભલામણ કરેલ દવાઓ મોકલીશું, અને નિયમિત ફોલો-અપ્સ કરવામાં આવશે.

માહિતી જોઈએ છે?

અમારા કેન્સર નિષ્ણાતોને કૉલ કરો!

+ 91 99 30 70 90 00