સર્વાઇકલ કેન્સર વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

સારવાર વિશે તમારું મન બનાવતી વખતે, તમે જે સારવાર માટે પસંદ કરો છો તેના વિશે તમારે દરેક વિગતો જાણવી જોઈએ. સર્વાઇકલ કેન્સર વિશે જે તમે સમજી શકતા નથી તેના વિશે પ્રશ્નો પૂછવા શ્રેષ્ઠ રહેશે.

સર્વાઇકલ કેન્સરની સારવાર દરમિયાન અને પછી હેલ્થકેર ટીમને પ્રશ્નો પૂછવાનું ભૂલશો નહીં. 

સર્વાઇકલ કેન્સરની રોકથામ વિશે પૂછવા માટેના પ્રશ્નો

 • શું મારે એચપીવી રસી મેળવવી જોઈએ?
 • શું મારે એચપીવી ચેપ માટે પરીક્ષણ કરવું જોઈએ? આનો મતલબ શું થયો?
 • મારે કેટલી વાર પેપ ટેસ્ટ આપવો જોઈએ?

સર્વાઇકલ કેન્સર નિદાન પછી પૂછવા માટેના પ્રશ્નો

 • કયા પ્રકારની ગાંઠનું નિદાન થયું છે?
 • શું તમે મારો પેથોલોજી રિપોર્ટ સમજાવી શકશો?
 • કેન્સરનું સ્થાન બરાબર ક્યાં છે?
 • પ્રી-કેન્સર અથવા મારા કેન્સરનું સ્ટેજ શું છે?
 • શું હું ગાંઠના મોલેક્યુલર પેટાપ્રકારને જાણી શકું? આનો મતલબ શું થયો?
 • શું આપણે બીજા અભિપ્રાય માટે જવું જોઈએ?
 • શું આપણે આનુવંશિક પરીક્ષણ અથવા કાઉન્સેલિંગ લેવી જોઈએ?
 • મારી પાસે જે ગાંઠ છે તેનાથી તમારી શું ઓળખાણ છે?

સર્વાઇકલ કેન્સર સારવાર વિકલ્પો વિશે પૂછવા માટેના પ્રશ્નો

 • મારા સારવારના વિકલ્પો શું છે?
 • તમે કયા સારવાર વિકલ્પની ભલામણ કરો છો?
 • સારવારનો ધ્યેય શું છે? શું તે કેન્સરને દૂર કરવા માટે, મને સારું અનુભવવામાં મદદ કરે છે કે બંને?
 • આયોજિત સારવાર સાથે સફળતાની તકો શું છે?
 • સારવારની આડઅસર શું છે, ટૂંકા ગાળાના અને લાંબા ગાળાના?
 • સારવાર શરૂ કર્યા પછી શું આપણે આપણા વિચારો બદલી શકીએ?
 • મારા રોજિંદા જીવન પર સારવારની અસરો શું થશે?
 • શું હું કામ, કસરત અને દૈનિક પ્રવૃત્તિઓ કરી શકું?
 • સારવારના ખર્ચ વિશે શું?

રેડિયોથેરાપી અથવા કીમોથેરાપી વિશે પ્રશ્નો

 • તમે કયા પ્રકારની ઉપચાર સૂચવો છો અને શા માટે? 
 • સારવાર માટે કેટલો સમય લાગશે?
 • સારવાર દરમિયાન અને પછી કઈ આડઅસરોની અપેક્ષા છે?
 • સારવારની લાંબા ગાળાની અસરો શું છે?
 • તમે આ અસરોને કેવી રીતે રોકી અથવા ઘટાડી શકો? 

સર્વાઇકલ કેન્સર સર્જરી વિશે પૂછવા માટેના પ્રશ્નો

 • મારી પાસે કયા પ્રકારની સર્જરી હશે?
 • સર્જને આ પ્રકારની કેટલી પ્રક્રિયાઓ કરી છે?
 • ઓપરેશન કેટલો સમય ચાલશે?
 • શું સર્જરી સલામત છે?
 • મારે હોસ્પિટલમાં કેટલો સમય રહેવાની જરૂર છે?
 • શસ્ત્રક્રિયાની ટૂંકા ગાળાની અને લાંબા ગાળાની અસરો શું છે?

સર્વાઇકલ કેન્સરની ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં ભાગ લેવો

 • શું હાલમાં કોઈ ક્લિનિકલ ટ્રાયલ ઉપલબ્ધ છે જેમાં હું ભાગ લઈ શકું? 
 • ટ્રાયલનો ભાગ બનવાથી મારા સારવારના વિકલ્પમાં કેવી રીતે ફેરફાર થાય છે?
 • આ અજમાયશનો હેતુ અને પૃષ્ઠભૂમિ શું છે?

સર્વાઇકલ કેન્સરની સારવાર ન કરાવવાનું પસંદ કરવું

 • શું આપણે કોઈ સારવાર ન લેવાનું પસંદ કરી શકીએ?
 • જો આપણે કોઈ દવા ન લેવાનું નક્કી કરીએ તો શું શક્યતાઓ છે?
 • જો હું અત્યારે સારવાર ટાળીશ, તો શું તે પછીથી તે કરાવી શકશે?
 • જો હું પછીથી સારવાર લઉં તો શું ધ્યેય અને પરિણામ સમાન હશે?

સર્વાઇકલ કેન્સરની સારવાર પછી પ્રશ્ન

 • સારવાર સમાપ્ત થયા પછી શું થાય છે?
 • રોજિંદા જીવન જીવવામાં કેટલો સમય લાગશે?

સર્વાઇકલ કેન્સર પુનરાવૃત્તિ વિશે પ્રશ્નો

 • આપણે કેવી રીતે જાણીશું કે કેન્સર પાછું આવ્યું છે?
 • કેન્સરના પુનરાવર્તનના લક્ષણો અને ચિહ્નો શું હોઈ શકે?
 • આપણે કેન્સર પાછા આવવાનું જોખમ કેવી રીતે ઘટાડી શકીએ?
 • સારવાર પછી સ્વસ્થ રહેવાનો અભિગમ શું છે?

સર્વાઇકલ કેન્સર માટે ફોલો-અપ કેર વિશે પ્રશ્નો

 • ફોલો-અપ પરીક્ષણો શું છે?
 • મારે નિયમિતપણે ઓન્કોલોજિસ્ટની મુલાકાત લેવાની કેટલી જરૂર છે?
 • મારી સારવારનો સારાંશ કોની પાસે હશે, અને હું તેમને કેવી રીતે લઈ શકું અને મારા રેકોર્ડમાં રાખવા માટે સર્વાઈવરશિપ કેર પ્લાન?
 • મારા માટે કઈ સર્વાઈવરશિપ સપોર્ટ સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે? મારા પરિવારને?