fbpx
શુક્રવાર, સપ્ટેમ્બર 22, 2023
મુખ્ય પૃષ્ઠકેન્સર સર્વાઈવર વાર્તાઓમનીષ ગિરી (અંડાશયના કેન્સર કેરગીવર): દર્દીની ઈચ્છાઓ પૂરી થવી જોઈએ

કેન્સર કોચનું નિષ્ણાત માર્ગદર્શન

હું સહમત છું શરતો અને નિયમો અને ગોપનીયતા નીતિ ZenOnco.io ના

મનીષ ગિરી (અંડાશયના કેન્સર કેરગીવર): દર્દીની ઈચ્છાઓ પૂરી થવી જોઈએ

અંડાશયના કેન્સરનું નિદાન

We used to stay in Shimla, where we had the best food, atmosphere and weather. Our life was going pretty amazingly. My wife had Pain during her regular menstruation cycles but was fine otherwise. In October 2015, when I was on tour in Delhi, she called me and said she had excessive Pain. Since I was out of town, some of my colleagues and cousins took her for an Ultrasound the next day, and we learned that there was a massive cyst in her stomach. I was not very confident about Shimla, so I called her to Delhi, and we moved to Ahmedabad as her parents live there.

We found a malignant cyst when the investigation started, and she was diagnosed with stage 4 Ovarian Cancer. She was 45 then, and so fit that she hadn’t taken any medication other than the polio vaccines we got in our childhood until the Ovarian Cancer diagnosis. She used to do Yoga and was a perfect homemaker. She managed everything very beautifully. Every reason we read about Cancer was not applicable to her case, and that was very shocking news for us, but we went ahead because we had to accept the reality.

અંડાશયના કેન્સર સારવાર

We had Surgery, and the doctor was very confident about the Surgery. He also said that she had to undergo one round of Chemotherapy for six months, and then she would be fine.

The Surgery went perfectly. She was not aware then that she had Cancer; the wound was so deep, and we didn’t want her to break down. The doctor was so helpful that he said he would disclose this news to her when she would be ready to hear it. We all had to hide it and act in front of her like she was okay.

After the Surgery, the doctor disclosed the news, and it was a very emotional moment, but we were there to support her. It was already 10-15 days before we came to know about this news, so we all had already been through the phase, but she was entering that phase, and we supported her in every way we could.

We started her Chemotherapy as even though her PET scan was expected, the senior oncologist advised that we go for one round of Chemotherapy because her age was just 45 then. We took the second and third opinions, and all the doctors said the same thing, so we decided to go for Chemotherapy. She had side effects like hair loss, but we supported her, and through her strong willpower, she came through bravely.

The Chemotherapy went on till March 2016, and then she was excellent and ready to return to Shimla. We went to Shimla in March, and we resumed our happy lives. As a teacher, she just took rea st for two months because I insisted on it, and then she rejoined her school.

અચાનક ઊથલો પડવો

We were getting the tests done regularly, and our life was going fantastic. But life hits you hard when you think it is going smoothly. Cancer can relapse anytime. Suddenly, in September 2017, when we went to Chandigarh on Raksha Bandhan, the reports were not good. We decided to go for all those routine check-ups again at the same place in Ahmedabad since we decided not to change our doctors. Taking a second opinion is okay, but we should trust our doctors.

We went to the same doctor and planned the Surgery, but we took time because my wife was reluctant to allopathic treatment. Since she had already gone through Surgery and Chemotherapy, she wanted to try something like Yoga, spirituality, and Naturopathy.

We tried other treatments for one month at Ahmedabad, but those were not beneficial because Cancer has its effects. The reports started be worsen, and then I put my foot down and told her that had to go for surgery. It wasn’t easy to convince her, but in the end, she agreed to it.

We went for a smminorurgery in Mumbai to check whether it was Cancer or not. We got the tests done, and the doctor had the same opinion that we go for Surgery. We then planned for a Hipec Surgery. We decided to undergo Surgery in Ahmedabad itself because we had a lot of relatives there.

The Surgery started, but unfortunately, the Ovarian Cancer had spread a lot, and due to it, the doctors had to make an instant decision of not going through with the Hipec Surgery because it would have been more disastrous to her. The doctors started scrapping everywhere they could find Cancer, which was a 1313-hour-longurgery.

She was in ICU for two days, and her recovery was excellent. The doctor suggested a chemo port so that she could be confident in taking chemotherapies. Later, the Chemotherapy goarted, and it went foon r almost a year. She became very comfortable with that routine.

દરમિયાન, મારી મોટી પુત્રી તેના અંતિમ વર્ષમાં હતી, અને મારી નાની પુત્રી તેનું 10મું બોર્ડ આપી રહી હતી, તેથી મારે તેની પરીક્ષા માટે શિમલા પાછા જવું પડ્યું. સારવાર ઘણી લાંબી હોવાથી વારંવાર શિમલા જવાનું મારા માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ હતું, તેથી મેં મારા પરિવારને અમદાવાદ શિફ્ટ કરવાનું નક્કી કર્યું.

She again became fine, and her healthy life started again. She then made me promise that if the Cancer reoccurs again, no matter if it is after ten years or after six months, I would not let her go for allopathic treatment. And I had to promise her because I had seen her suffering for the past three and a half years.

જીવનની રમત

Life seems to give us more surprises when we think everything is going well. In November 2019, she again felt a lump in her stomach. We got it confirmed that it was an Ovarian Cancer relapse itself. I asked my wife what we had to do, but she reminded me of our promise not to go for allopathic treatment. She used to tell me that destiny is there, God has written the number of days in our lives, and we cannot do much with it. I could not argue with her on that point, and we left it on destiny. The third time, we accepted that we were losing this battle.

અમે ઘરમાં કોઈને કહ્યું નહીં કારણ કે પછી બધા ફરીથી તણાવમાં આવશે. તેથી તે ફક્ત અમારી વચ્ચે જ રહ્યો, અને અમે અમારા બાળકોને તેના વિશે બે મહિના પછી કહ્યું.

ડિસેમ્બરમાં અમારી સિલ્વર જ્યુબિલી મેરેજ એનિવર્સરી હતી. અમે તે ઉજવણી કરવા માગતા હતા કારણ કે મને પણ લાગ્યું કે તે છેલ્લા ફંક્શન્સમાંનું એક બની શકે છે જેમાં તે હાજરી આપી શકશે. અમે અમારા લગ્નની ક્ષણો ફરી બનાવી અને અમારા પરિવાર અને સંબંધીઓ સાથે ઉજવણી કરી.

ફેબ્રુઆરી 2020 માં તેણીની તબિયત ધીમે ધીમે બગડવા લાગી. તેણીએ વજન ઘટાડવાનું શરૂ કર્યું. તે એક ઉત્તમ ગૃહિણી હતી, તેથી તે દરેક વસ્તુને યોગ્ય રીતે ગોઠવવાનું પસંદ કરતી હતી. લોકડાઉન દરમિયાન નોકરો આવતા ન હતા, અને તેણીએ વધુ કામ કરવાનું શરૂ કર્યું, જેના કારણે તેના સ્વાસ્થ્યને અસર થઈ.

The death of Irfan Khan and Rishi Kapoor affected her a lot. She said that Rishi Kapoor and Irfan Khan had the best doctors and treatment; they went to the US and UK, but they still could not survive. So I should leave her on her own because it’s all about destiny. I told her that we could start a palliative treatment at home, and she got ready for it. We arranged palliative care treatment at home, which went on for 2-3 months, and then she felt we should stop that, too, because it was very painful. The treatment also wasn’t working well for her.

જેનો અંત કોઈ ઈચ્છતો ન હતો

She was thinking of our daughters and wanted them to get settled and married. She had it in her mind that she did not have much time, so she started doing a lot of planning. She used to call our daughters every day and tell them all the jewellery she had. She used to gather other ladies in the family to make a list and plan everything. We used to ask her why she was doing all this and that she would be fine again, but in the back of her mind, she knew that the end was coming.

તેમ છતાં, અમે હસતા ચહેરા સાથે લડી રહ્યા હતા અને આનંદ માણી રહ્યા હતા કારણ કે અમે ઇચ્છતા હતા કે તેણી જે પણ મુસાફરી બાકી છે તેમાં તે આરામદાયક રહે. તેણી તેના છેલ્લા દિવસોમાં આરામથી જીવવા માંગતી હતી. દરેકને આકર્ષક પ્રકાશનની જરૂર છે. તેણી કહેતી હતી કે તેણી જવા માંગે છે કારણ કે તેણી પીડાતી હતી. તેણી એટલી ફિટ હતી; તેણીએ ક્યારેય કોઈ જંક ફૂડ ખાધું નહોતું, નિયમિત યોગા કરતી અને ચાલતી હતી અને એકંદરે તેનું જીવન ખૂબ જ શિસ્તબદ્ધ હતું.

In the end, she used to vomit even after drinking water. She used to say that she wanted to go gracefully. In the last ten days, she stopped me from doing pooja and prayers. She asked me not to do anything because then it would be difficult for her to go

In the last 3-4 days, she told me that the nurse would need to come only for 3-4 days more, and when I was making a payment to someone for her treatment, she said that it was the last payment I was making; she knew what was coming next. We didn’t accept that because it was so difficult to accept such things for your loved ones. She used to make a menu for our breakfast, lunch and dinner. She made a menu from Monday evening till Tuesday night, but then her health started deteriorating, and we realized that she did not have much time left.

Ten people were surrounding her bed, and she was looking into everyone’s eyes, but she did not recognize anyone. It was a blank look; she was turning around and crying and fighting with everyone, irrespective of who it was. We felt that someone came to take her to the other world, but she didn’t want to go and fought with them because she still wanted to be here with us. In the end, I ran to the temple, took the scissors and cut all the pooja things that were there on her body because I wanted her to be released, as we could not see all that. My close relatives asked my daughters and me to move out of the room because she would not go anywhere if she saw us, so we went outside. Then, within half an hour, she moved for her heavenly abode. We were called into the room in the last 2-3 minutes because everyone knew that she was taking her last breath.

We were prepared for the inevitable for the last six months, but that didn’t make it any easier when it happened. We still feel that the doorbell will ring, and she will come back from a holiday, or she will call us from her room to help her. I believe every couple should have an end-of-life conversation. Now, I don’t have any stress about what I have to do because she has told me everything; I know what her wishes are and what she wants. There is always a gap in life that no one can fill, but being courageous and smiling is the only option we have.

વિદાય સંદેશ

Don’t panic, and stay strong. Believe in destiny. Trust your doctors. Support each other, and do not let the patient feel guilty for the care the caregiver is doing. Cancer is still a taboo in India; we should treat Cancer as a normal disease. Nobody has an answer for why Cancer happens to anyone, so don’t ask ‘why me.’ The doctor should be very clear about all the things, and the patient should always have faith in his/her doctor. Never Google for Cancer because everyone has a different experience with it.

Caregivers also suffer a lot physically, mentally, emotionally and financially. It is a difficult journey for them too, but every caregiver should try to be courageous and accept things as they are. They should try to fulfil every wish of the patient.

કેન્સર કોચનું નિષ્ણાત માર્ગદર્શન

હું સહમત છું શરતો અને નિયમો અને ગોપનીયતા નીતિ ZenOnco.io ના

પ્રતિશાદ આપો

કૃપા કરીને તમારી ટિપ્પણી દાખલ કરો!
કૃપા કરી તમારું નામ અહીં દાખલ કરો

સંબંધિત લેખો