ચેટ આયકન

વોટ્સએપ એક્સપર્ટ

બુક ફ્રી કન્સલ્ટ

ટોડ એન્જેલુચી (મગજ કેન્સર સર્વાઈવર)

ટોડ એન્જેલુચી (મગજ કેન્સર સર્વાઈવર)

મારા વિશે થોડુંક

હું હવે 50 વર્ષનો છું. હું રજિસ્ટર્ડ નર્સ છું અને હેલ્થ કોચ પણ છું. અને હું એવા લોકોને મદદ કરું છું જેઓ અમુક આઘાતજનક અનુભવમાંથી પસાર થયા હોય. હું તેમને સાજા થવા અને વૃદ્ધિ કરવાનો માર્ગ શોધવામાં મદદ કરું છું. અને હું બ્રેઈન ટ્યુમર સર્વાઈવર છું, અને તે મારી વાર્તા છે. હું યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનો આરએન છું.

પ્રારંભિક ચિહ્નો અને નિદાન

My મગજ ની ગાંઠ was diagnosed about a year ago. There were not a lot of symptoms. It was almost an incidental finding. I was working with a patient, and I had some visual issues for five minutes. So I called my eye doctor, and the eye doctor said it was probably an ocular migraine. But I never had headaches before. So I went to see my doctor, and he did some tests to rule out any kind of carotid thing. He asked me to go to the emergency room if I had any symptoms. I was in my house, and suddenly I had a weird feeling in my hands. So, I decided to go to the ER. They said that I had a marble-sized tumor in my head. So it's a polycystic astrocytoma. It was benign and grade one but it can change and it can grow back. Then I had brain surgery two weeks after the diagnosis.

સારવાર કરાવી

I was overwhelmed for sure. It was like somebody kicked me in the gut. So that was my first reaction for sure. I reached out to the chief of neurosurgery at a large facility here in my area. There was some swelling around it. So they put me on steroids and then prepared for surgery. When I went through surgery, he still didn't know that cells were not inflammatory cells. And so it took a little while for pathology to detect that it was a very rare tumor, and he got 99% of it out. So, I have to get scans frequently. There was no chemo. The સર્જરી was over, so I made a decision. There are a few things that I've done, for instance, eating very specifically. So I believe that the first base is nutrition for sure. So I do eat a kind of keto, like diet ketogenic. 

સપોર્ટ સિસ્ટમ 

My girlfriend, my family, and my friends were my support system. There are some kind people. The neurosurgeon that I had was an amazing guy. We spent time together because when I first met him I said it was hard. I have to say about friends. I have started to join some Facebook groups. I'm in a couple of groups that are just really amazing, and I try to help out as much as I can. 

જીવનશૈલીમાં પરિવર્તન આવે છે 

સર્જરી પહેલા હું ખૂબ જ સક્રિય હતો. હું ઘણો ખસેડ્યો. જીવનશૈલીમાંથી મારે જે સૌથી મોટું કામ બદલવું પડ્યું તે કામ ન કરવું.

સારવાર અને આડ અસરોના ભયને દૂર કરો 

I had to face surgery. So, I told myself a story that if the troops could go and fight in a war and get shot and all this stuff out in the dirty areas. Speaking of side effects, the hardest thing I had was I had to take steroids for my brain swelling, and it was challenging. The physician thought I had steroid-induced mania because I was not able to spell words. I had to face some challenges, and I thought it was my brain, but it wasn't. And I just felt weird. So, I just breathed through it and I got off the medication. And then as soon as I was healing, I made a decision that I would do the right thing from a nutrition perspective. I thought the food was the foundation. I'm glad I listened to my doctor, but I also augmented it in a good way in terms of health and lifestyle.

પાઠ શીખ્યા 

The journey is here to teach me to be connected to people, help others, and live every moment on purpose with my life, not be busy. And realize what matters most. And one of those things is not money. It was about our relationships with people and our experience with them.

કેન્સર પછી જીવન

તેઓએ મને આરોગ્ય પ્રણાલી દ્વારા સંસાધનો સોંપ્યા અને મેં તેનો લાભ લીધો. હું ધન્ય છું કે મારી પાસે કોઈ શેષ સામગ્રી નથી. તે જે રીતે હતું તેના પર પાછા જવું સરળ છે. તે એક આદત છે. 

સમુદાય: લોકોને મદદ કરવી

I think that I help people to cope emotionally. At first, they were overwhelmed, just like I was. Through my own experience, I used to look at my life. And when I talk to other people who are survivors, the biggest piece they walk away with is what is your life supposed to look like and what matters most. And one of the things was it wasn't about money or anything like that. It was about our relationships with people and creating our experience. I try to be with people and whatever spiritual beliefs they have. I think people need to look at some of the pieces that may be missing. And I think oftentimes people think that they are healthy, but they are not. 

કેન્સર વિશે કલંક

I haven't experienced much stigma personally. What I do think is that people don't know until they're in it. Unless you're faced with it, it's hard. And people who have a terminal or a scary diagnosis. It's life-changing, but if you're not in it, it's hard. And I found that some of the people around me, there are a few that really could be empathetic and understanding.

સંબંધિત લેખો
અમે તમને મદદ કરવા માટે અહીં છીએ. ZenOnco.io પર સંપર્ક કરો [ઇમેઇલ સુરક્ષિત] અથવા કૉલ કરો + 91 99 3070 9000 કોઈપણ સહાય માટે