હેલ્થકેર ટીમને ગુદાના કેન્સર વિશે પૂછવા માટેના પ્રશ્નો

સારવાર વિશે તમારું મન બનાવતી વખતે, તમારે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો અને તમે જે સારવાર માટે પસંદ કરો છો તેની દરેક વિગતો જાણવી જોઈએ. કેન્સર વિશે જે કંઈપણ તમે સમજી શકતા નથી તેના વિશે પ્રશ્નો પૂછવાનું શ્રેષ્ઠ રહેશે. સારવાર દરમિયાન અને પછી હેલ્થકેર ટીમને પ્રશ્નો પૂછવાનું ભૂલશો નહીં. આ બધા ગુદાના કેન્સર વિશે વારંવાર પૂછાતા મૂળભૂત પ્રશ્નો છે

નિદાન પછી

 • મારા કેન્સરનું સ્ટેજ શું છે?
 • શું તમે મારો પેથોલોજી રિપોર્ટ સમજાવી શકશો?
 • મારા કેન્સરનું સ્ટેજ અને ગ્રેડ શું છે?

સારવારના વિકલ્પો વિશે પૂછવા માટેના પ્રશ્નો

 • મારા શું છે સારવાર વિકલ્પો?
 • તમે કયા સારવાર વિકલ્પની ભલામણ કરો છો?
 • સારવારનો ધ્યેય શું છે? શું તે કેન્સરને દૂર કરવા માટે, મને સારું અનુભવવામાં મદદ કરે છે કે બંને?
 • આયોજિત સારવાર સાથે સફળતાની તકો શું છે?
 • સારવારની આડઅસર શું છે, ટૂંકા ગાળાના અને લાંબા ગાળાના?
 • સારવાર શરૂ કર્યા પછી શું આપણે આપણા વિચારો બદલી શકીએ?
 • મારા રોજિંદા જીવન પર સારવારની અસરો શું થશે?
 • શું હું કામ કરી શકું, કસરત કરી શકું અને તેની દૈનિક પ્રવૃત્તિઓ કરી શકું?
 • સારવારના ખર્ચ વિશે શું?

રેડિયોથેરાપી અથવા કીમોથેરાપી વિશે પ્રશ્નો

 • તમે કયા પ્રકારની ઉપચાર સૂચવો છો અને શા માટે? 
 • સારવાર માટે કેટલો સમય લાગશે?
 • સારવાર દરમિયાન અને પછી કઈ આડઅસરોની અપેક્ષા છે?
 • સારવારની લાંબા ગાળાની અસરો શું છે?
 • તમે આ અસરોને કેવી રીતે રોકી અથવા ઘટાડી શકો? 

શસ્ત્રક્રિયા વિશે પૂછવા માટેના પ્રશ્નો

 • મારી પાસે કયા પ્રકારની સર્જરી હશે?
 • સર્જને આ પ્રકારની કેટલી પ્રક્રિયાઓ કરી છે?
 • ઓપરેશન કેટલો સમય ચાલશે?
 • શું સર્જરી સલામત છે?
 • મારે હોસ્પિટલમાં કેટલો સમય રહેવાની જરૂર છે?
 • શસ્ત્રક્રિયાની ટૂંકા ગાળાની અને લાંબા ગાળાની અસરો શું છે?

ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં ભાગ લેવા વિશે પ્રશ્નો

 • શું હાલમાં કોઈ ક્લિનિકલ ટ્રાયલ ઉપલબ્ધ છે જેમાં હું ભાગ લઈ શકું? 
 • ટ્રાયલનો ભાગ બનવાથી મારા સારવારના વિકલ્પમાં કેવી રીતે ફેરફાર થાય છે?
 • આ અજમાયશનો હેતુ અને પૃષ્ઠભૂમિ શું છે?

સારવાર ન લેવાનું પસંદ કરવા અંગેના પ્રશ્નો

 • શું આપણે કોઈ સારવાર ન લેવાનું પસંદ કરી શકીએ?
 • જો આપણે કોઈ દવા ન લેવાનું નક્કી કરીએ તો શું શક્યતાઓ છે?
 • જો આપણે હવે સારવાર ટાળીએ, તો શું તે પછીથી કરી શકશે?
 • જો હું પછીથી સારવાર લઉં તો શું ધ્યેય અને પરિણામ સમાન હશે?

સારવાર પછી પ્રશ્નો

 • સારવાર સમાપ્ત થયા પછી શું થાય છે?
 • રોજિંદા જીવન જીવવામાં કેટલો સમય લાગશે?

કેન્સર પુનરાવૃત્તિ વિશે પ્રશ્નો

 • આપણે કેવી રીતે જાણીશું કે કેન્સર પાછું આવ્યું છે?
 • કેન્સરના પુનરાવૃત્તિના લક્ષણો અને ચિહ્નો શું હોઈ શકે?
 • આપણે કેન્સર પાછા આવવાનું જોખમ કેવી રીતે ઘટાડી શકીએ?
 • સારવાર પછી સ્વસ્થ રહેવાનો અભિગમ શું છે?

ફોલો-અપ સંભાળ વિશે પ્રશ્નો

 • ફોલો-અપ પરીક્ષણો શું છે?
 • મારે નિયમિતપણે ઓન્કોલોજિસ્ટની મુલાકાત લેવાની કેટલી જરૂર છે?
 • મારી સારવારનો સારાંશ કોની પાસે હશે, અને હું તેમને કેવી રીતે લઈ શકું અને મારા રેકોર્ડમાં રાખવા માટે સર્વાઈવરશિપ કેર પ્લાન?
 • મારા માટે કઈ સર્વાઈવરશિપ સપોર્ટ સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે? મારા પરિવારને?