આંખના કેન્સરનો પરિચય

આંખની ગાંઠના પ્રકાર: લક્ષણો, કારણો, નિદાન

કાર્યકારી સારાંશ

આંખના કેન્સરથી આંખના જુદા જુદા ભાગોમાં ગાંઠની રચના થાય છે. આંખની કીકીમાં જે કેન્સર થાય છે તે ઇન્ટ્રાઓક્યુલર (આંખની અંદર) જીવલેણ છે. આંખનું કેન્સર ખૂબ જ દુર્લભ છે, અને તે આંખના બાહ્ય ભાગોને અસર કરે છે, જેમ કે પોપચાંની, જે સ્નાયુઓ, ચામડી અને ચેતાઓથી બનેલી હોય છે. આંખની કીકીમાંથી ઉદ્ભવતા કેન્સરને ઇન્ટ્રાઓક્યુલર કેન્સર કહેવાય છે. બાળકોમાં સૌથી સામાન્ય આંખનું કેન્સર રેટિનોબ્લાસ્ટોમા છે, જે રેટિના કોષોમાં શરૂ થાય છે, જ્યારે પુખ્ત વયના લોકોમાં સૌથી સામાન્ય ઇન્ટ્રાઓક્યુલર કેન્સર લિમ્ફોમા અને મેલાનોમા છે. સૌથી સામાન્ય ઇન્ટ્રાઓક્યુલર કેન્સર પુખ્ત વયના લોકોમાં યુવીલ મેટાસ્ટેસેસ છે, જે શરીરના અન્ય સ્થળોએથી યુવીઆમાં ફેલાય છે. મેલાનોમા એ પુખ્ત વયના લોકોમાં પ્રાથમિક ઇન્ટ્રાઓક્યુલર કેન્સરનો સૌથી સામાન્ય પ્રકાર છે, જે મેલાનોસાઇટ્સ નામના કોષોમાંથી ઉદ્દભવે છે જે અનિયંત્રિત રીતે વધે છે. ઇન્ટ્રાઓક્યુલર ટ્યુમરના વિવિધ ઓછા સામાન્ય પ્રકારોમાં ઇન્ટ્રાઓક્યુલર લિમ્ફોમા, રેટિનોબ્લાસ્ટોમા અને હેમેન્ગીયોમાનો સમાવેશ થાય છે. આંખના કેન્સરના દુર્લભ પ્રકારમાં કોન્જુક્ટીવલ મેલાનોમા, પોપચાંની કાર્સિનોમા અને લેક્રિમલ ગ્રંથિની ગાંઠનો સમાવેશ થાય છે.

આંખનું કેન્સર શું છે?

આંખની ગાંઠ એ આંખના વિવિધ ભાગોમાં શરૂ થતી ગાંઠો માટે વપરાતો સામાન્ય શબ્દ છે. ગાંઠ સૌમ્ય અથવા કેન્સરગ્રસ્ત હોઈ શકે છે. સૌમ્ય ગાંઠ તેના મૂળ સ્થાન સુધી મર્યાદિત રહે છે. કેન્સરની ગાંઠ વધે છે અને શરીરના અન્ય ભાગોમાં ફેલાઈ શકે છે. આંખની કીકીમાં જે કેન્સર થાય છે તે ઇન્ટ્રાઓક્યુલર (આંખની અંદર) જીવલેણ છે. જીવલેણ કેન્સર કોષોનું જૂથ છે. તે બિન-લાક્ષણિક કોષો છે જે ઝડપથી અને અનિયંત્રિત રીતે વધે છે. 

આંખમાં કેન્સર અસામાન્ય છે. તે આંખના બાહ્ય ભાગોને અસર કરી શકે છે, જેમ કે પોપચાંની, જે સ્નાયુઓ, ચામડી અને ચેતાઓથી બનેલી હોય છે. 1. જો કેન્સર આંખની કીકીની અંદર શરૂ થાય છે, તો તેને ઇન્ટ્રાઓક્યુલર કેન્સર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બાળકોમાં સૌથી સામાન્ય આંખનું કેન્સર રેટિનોબ્લાસ્ટોમા છે, જે રેટિના કોષોમાં શરૂ થાય છે, જ્યારે પુખ્ત વયના લોકોમાં સૌથી સામાન્ય ઇન્ટ્રાઓક્યુલર કેન્સર લિમ્ફોમા અને મેલાનોમા છે. 

આંખના ભાગો

આંખ પ્રકાશને ભેગી કરે છે અને ચિત્ર બનાવવા માટે મગજમાં સંદેશ પ્રસારિત કરે છે. આંખના ત્રણ ભાગ છે - 

 • આંખની કીકી
 • ભ્રમણકક્ષા (આંખના સોકેટ્સ)
 • પોપચા અને અશ્રુ ગ્રંથિ જેવી સહાયક રચનાઓ

બાહ્ય આંખમાં સ્ક્લેરા, રેટિના અને યુવેઆનો સમાવેશ થાય છે. સ્ક્લેરા આંખની સૌથી બહારની દિવાલ છે. રેટિના એ આંખની કીકીને અસ્તર કરતી પાતળી-સ્તરવાળી રચના છે અને ઓપ્ટિક નર્વ દ્વારા મગજને માહિતી મોકલે છે. યુવેઆ આંખને પોષણ આપે છે. રેટિના અને યુવેઆ બંનેમાં રક્તવાહિનીઓ હોય છે.   

યુવેઆ સમાવે છે -

 • આઇરિસ - આંખનો રંગીન ભાગ આંખમાં પ્રવેશતા પ્રકાશની માત્રાને નિયંત્રિત કરે છે.
 • સિલિરી બોડી એક સ્નાયુબદ્ધ પેશી છે જે પાણીયુક્ત પ્રવાહીને સ્ત્રાવ કરે છે અને આંખને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ કરે છે.
 • કોરોઇડ - મેલાનોસાઇટ્સ અને જોડાયેલી પેશીઓ ધરાવતી રેટિનાની નીચે પેશીનું સ્તર. કોરોઇડ ગાંઠો માટે સૌથી સામાન્ય સાઇટ છે. 

ઇન્ટ્રાઓક્યુલર કેન્સરના પ્રકાર

સૌથી સામાન્ય ઇન્ટ્રાઓક્યુલર કેન્સર પુખ્ત વયના લોકોમાં યુવીલ મેટાસ્ટેસેસ છે, જે શરીરના અન્ય સ્થળોએથી યુવીઆમાં ફેલાય છે. આને ગૌણ કેન્સર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે 2

પુખ્ત વયના લોકોમાં, મેલાનોમા એ પ્રાથમિક ઇન્ટ્રાઓક્યુલર કેન્સરનો સૌથી સામાન્ય પ્રકાર છે. તે ત્યારે શરૂ થયું જ્યારે મેલાનોસાઇટ્સ નામના કોષો અનિયંત્રિત રીતે વધ્યા. ઇન્ટ્રાઓક્યુલર મેલાનોમાને યુવેલ મેલાનોમા પણ કહેવામાં આવે છે.

અન્ય, ઇન્ટ્રાઓક્યુલર ટ્યુમરના ઓછા સામાન્ય પ્રકારોનો સમાવેશ થાય છે 3:

 • ઇન્ટ્રાઓક્યુલર લિમ્ફોમા લિમ્ફોમા છે જે આંખની કીકીમાં શરૂ થાય છે. આ સ્થિતિ દુર્લભ છે અને ડોકટરો માટે નિદાન કરવું મુશ્કેલ છે. ઘણા ડોકટરો ઇન્ટ્રાઓક્યુલર લિમ્ફોમાને સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ લિમ્ફોમાનો એક પ્રકાર માને છે. મોટાભાગના ઇન્ટ્રાઓક્યુલર લિમ્ફોમાસ છે નોન-હોજકિન લિમ્ફોમા.
 • રેટિનોબ્લાસ્ટોમા બાળપણની આંખના કેન્સરનું એક દુર્લભ સ્વરૂપ છે.
 • હેમાંગિઓમા કોરોઇડ અને રેટિનાની સૌમ્ય ગાંઠ છે જે રક્ત વાહિનીઓમાં શરૂ થાય છે.

આંખના અન્ય દુર્લભ કેન્સરનો સમાવેશ થાય છે 4:

 • કન્જેક્ટીવલ મેલાનોમા નેત્રસ્તરનું એક ગાંઠ છે, એક પટલ જે આંખની કીકી અને પોપચાને રેખાઓ બનાવે છે. જો સારવાર ન કરવામાં આવે તો, તે નાના લસિકા ગાંઠો બીન-આકારના અંગોમાં ફેલાઈ શકે છે જે સમગ્ર શરીરમાં રોગ સામે લડે છે. કોન્જુક્ટીવલ મેલાનોમા આંખની સપાટી પર પુનરાવર્તિત થવાનું વલણ ધરાવે છે અને આંખ પર શ્યામ ફોલ્લીઓ જેવું લાગે છે. ડોકટરો સામાન્ય રીતે એવી જગ્યા પર બાયોપ્સી કરે છે કે જે કોન્જુક્ટીવલ મેલાનોમા હોવાનું જણાય છે. એ બાયોપ્સી માઇક્રોસ્કોપ હેઠળ પરીક્ષા માટે પેશીના નમૂનાને દૂર કરે છે.
 • પોપચાંની કાર્સિનોમા (સ્ક્વામસ અથવા બેઝલ સેલ) ચામડીના કેન્સરની વિવિધતા છે. આ ગાંઠ શસ્ત્રક્રિયા દ્વારા દૂર કરવામાં આવી શકે છે અને જો વહેલી સારવાર કરવામાં આવે તો તે સામાન્ય રીતે જોખમી નથી.
 • લૅક્રિમલ ગ્રંથિની ગાંઠ આંસુ ઉત્પન્ન કરતી ગ્રંથીઓની સૌમ્ય અથવા જીવલેણ ગાંઠ છે.

સંદર્ભ

 1. 1.
  મહેશ્વરી એ, ફિંગર પી.ટી. આંખનું કેન્સર. કેન્સર મેટાસ્ટેસિસ રેવ. સપ્ટેમ્બર 10, 2018: 677-690 ના રોજ ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.1007/s10555-018-9762-9
 2. 2.
  હાર્બર JW. આંખનું કેન્સર: ઓન્કોજેનેસિસમાં અનન્ય આંતરદૃષ્ટિ કોગન લેક્ચર. ઓપ્થાલ્મોલ વિઝ સાયન્સમાં રોકાણ કરો. મે 1, 2006:1737 ના રોજ ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.1167 / iovs.05-1291
 3. 3.
  બોર્નફેલ્ડ એન, બાયવાલ્ડ ઇ, બાઉર એસ, ટેમિંગ પી, લોહમેન ડી, ઝેસ્નીક એમ. આંતરશાખાકીય નિદાન અને ઇન્ટ્રાઓક્યુલર ટ્યુમર્સની સારવાર. Deutsches Ärzteblatt International. 16 ફેબ્રુઆરી, 2018 ના રોજ ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.3238 / arztebl.2018.0106
 4. 4.
  ઇગલ આરસી જુનિયર. ધ પેથોલોજી ઓફ ઓક્યુલર કેન્સર. આંખ. 16 નવેમ્બર, 2012:128-136 ના રોજ ઑનલાઇન પ્રકાશિત. doi:10.1038/આંખ.2012.237