આંખના કેન્સરની રોકથામ

કાર્યકારી સારાંશ

આંખના કેન્સરના મોટાભાગના કારણો અજાણ્યા છે, પરંતુ તેમ છતાં, તેના પર નિવારક પગલાં લઈ શકાય છે. કેટલાક નિવારક પગલાંઓમાં તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશના સંપર્કને મર્યાદિત કરવો, રક્ષણાત્મક કપડાં અને ટોપીઓથી ઢાંકવું, સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરવો, સૂર્યપ્રકાશની બહાર યુવી-સંરક્ષિત સનગ્લાસ પહેરવા, લગભગ 99% થી 100% યુવીએ અને યુવીબી શોષણ પ્રદાન કરવા માટે સનગ્લાસને લપેટીને આવરી લેવાનો સમાવેશ થાય છે. શ્રેષ્ઠ આંખ સુરક્ષા અને આસપાસની ત્વચા કે જે આંખોની આસપાસ ત્વચાના કેન્સર થવાના જોખમને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

આંખના કેન્સરની રોકથામ

મોટાભાગના આંખના કેન્સરના કારણો અજ્ઞાત હોવાથી, આંખના કેન્સરની રોકથામ હજુ સુધી શક્ય નથી.

આપણે જાણીએ છીએ કે સૂર્યપ્રકાશ અને ત્વચાના મેલાનોમા વચ્ચેનો સંબંધ છે. એવી વસ્તુઓ છે જે તમે કરી શકો છો જે આંખના કેન્સરના તમારા જોખમને ઘટાડી શકે છે, જેમ કે તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશના સંપર્કને મર્યાદિત કરવું, રક્ષણાત્મક કપડાં અને ટોપીઓથી ઢાંકવું અને સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરવો 1.

અમેરિકન કેન્સર સોસાયટી બહારના પ્રબળ સૂર્યપ્રકાશમાં યુવી-સંરક્ષિત સનગ્લાસ પહેરવાનું પણ સૂચન કરે છે. લગભગ 99% થી 100% યુવીએ અને યુવીબી શોષણવાળા સનગ્લાસની આસપાસ લપેટી આંખ અને આસપાસની ત્વચાને શ્રેષ્ઠ સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે. આ વિકાસના જોખમને ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે ત્વચા કેન્સર આંખોની આસપાસ. સૂર્યપ્રકાશ અને આંખના મેલાનોમા વચ્ચેનું જોડાણ સાબિત થયું નથી, પરંતુ કેટલાક ડોકટરો માને છે કે સનગ્લાસ આંખના મેલાનોમાના જોખમને ઘટાડી શકે છે 2.

આ આંખના કેન્સરના કેટલાક નિવારણ છે.

સંદર્ભ

  1. 1.
    હાઈ સ્ટ્રીટ રિટેલર આંખના કેન્સર નિવારણ અભિયાનને સમર્થન આપે છે. નર્સિંગ બાળકો અને યુવાન લોકો. જૂન 2013:4-4 ના રોજ ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.7748/ncyp2013.06.25.5.4.s4
  2. 2.
    Ayanniyi A, Jamda A, Badmos K, et al. સંસાધન-મર્યાદિત અર્થતંત્રમાં આંખના કેન્સર વિશે જાગૃતિ અને જ્ઞાન. NAJMS. 2010:526-531 ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.4297/નજમ.2010.2526