આંખના કેન્સરના જોખમી પરિબળો

કાર્યકારી સારાંશ

જોખમના પરિબળો વ્યક્તિઓમાં કેન્સર થવાની સંભાવનાને પ્રભાવિત કરે છે, પરંતુ જોખમના પરિબળો વિનાની વ્યક્તિઓ પણ કેન્સર વિકસાવે છે. આંખના કેન્સરનું જોખમ વિકસે તેવા કેટલાક સામાન્ય જોખમી પરિબળોમાં લિંગ (સ્ત્રી અને પુરૂષો બંને), ઉંમર (નિદાનની સરેરાશ ઉંમર 55 વર્ષ છે), જાતિ (કાળા લોકો કરતાં ગોરા લોકોમાં વધુ સામાન્ય), આંખનો રંગ, વ્યક્તિગત ઇતિહાસ, ડિસ્પ્લાસ્ટિક નેવસ સિન્ડ્રોમ, ઓક્યુલોડર્મલ અથવા ઓક્યુલર મેલાનોસાયટોસિસ, આંખ અથવા આંખની આસપાસની ત્વચાનું પિગમેન્ટેશન, નેવી અથવા આંખમાં છછુંદર જેવા ફોલ્લીઓ અને કુટુંબનો ઇતિહાસ. અન્ય જોખમી પરિબળોમાં સૂર્યપ્રકાશ, ત્વચા મેલાનોમા અને ચોક્કસ વ્યવસાયોનો સમાવેશ થાય છે.

આંખના કેન્સર સાથે સંકળાયેલા જોખમી પરિબળો

જોખમ પરિબળ કોઈપણ કેન્સરના વિકાસને પ્રભાવિત કરતી કોઈપણ વસ્તુ હોઈ શકે છે. પરંતુ જોખમી પરિબળો, અથવા ઘણા બધા ચોક્કસ કેન્સર હોવાની ખાતરી આપતા નથી. જોખમી પરિબળો વિનાના કેટલાક લોકો પણ આંખનું કેન્સર વિકસાવી શકે છે.

જે પરિબળો વ્યક્તિને આંખનું કેન્સર થવાનું જોખમ વધારી શકે છે 1:

 • લિંગ - ઇન્ટ્રાઓક્યુલર મેલાનોમા લગભગ સમાન સંખ્યામાં પુરુષો અને સ્ત્રીઓને અસર કરે છે.
 • રેસ - પ્રાથમિક ઇન્ટ્રાઓક્યુલર મેલાનોમા કાળા લોકો કરતાં સફેદ લોકોમાં વધુ સામાન્ય છે.
 • ઉંમર - લોકો 50 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોને પ્રાથમિક ઇન્ટ્રાઓક્યુલર મેલાનોમાનું નિદાન થવાની શક્યતા વધુ હોય છે. નિદાનની સરેરાશ ઉંમર 55 છે. તે 70 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો અને બાળકોમાં દુર્લભ છે.
 • આંખનો રંગ - કાળી આંખો અને ચામડીનો રંગ ધરાવતા લોકો કરતાં હળવા રંગની આંખો ધરાવતા લોકોને આંખના યુવેલ મેલાનોમા થવાની શક્યતા વધુ હોય છે.
 • વ્યક્તિગત ઇતિહાસ - નીચેની તબીબી પરિસ્થિતિઓ ધરાવતા લોકોમાં પ્રાથમિક ઇન્ટ્રાઓક્યુલર મેલાનોમા થવાનું જોખમ વધારે છે:
 • ડિસ્પ્લાસ્ટિક નેવુસ સિન્ડ્રોમ બહુવિધ ફ્લેટ મોલ્સ દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ છે જે આકાર અથવા રંગમાં અનિયમિત છે.
 • ઓક્યુલોડર્મલ અથવા ઓક્યુલર મેલાનોસાયટોસિસ, આંખના પિગમેન્ટેશન અથવા આંખની આસપાસની ચામડી, તેને ઓટાનું નેવુસ પણ કહેવામાં આવે છે.
 • નેવી અથવા આંખમાં છછુંદર જેવા ફોલ્લીઓ
 • પારિવારિક ઇતિહાસ - ઇન્ટ્રાઓક્યુલર મેલાનોમા પરિવારોમાં ચાલી શકે છે, જોકે ભાગ્યે જ. સામાન્ય રીતે, તે પરિવર્તન અથવા જનીનમાં ફેરફારને કારણે છે જેને ઓળખાય છે BAP1, જે મુખ્યત્વે મેટાસ્ટેટિક યુવીલ આંખના કેન્સર સાથે સંકળાયેલ છે. આ જનીન પરિવર્તન અન્ય પ્રકારના કેન્સરમાં જોવા મળે છે, જેમ કે કિડની કેન્સર અને મેસોથેલિયોમા.

અન્ય અપ્રમાણિત પરિબળો 2

 • સૂર્યનો સંપર્ક - સૂર્યપ્રકાશ (અથવા સનલેમ્પ્સ) માટે ખૂબ જ એક્સપોઝર, જે જાણીતું છે ત્વચા મેલાનોમા માટે જોખમ પરિબળ, નેત્રસ્તરીય અથવા આંખના યુવેલ મેલાનોમા માટે સંભવિત જોખમ પરિબળ તરીકે પણ માનવામાં આવે છે, પરંતુ અભ્યાસોએ મિશ્ર પરિણામો દર્શાવ્યા છે. આ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે વધુ સંશોધનની જરૂર છે.
 • ત્વચા મેલાનોમા - uveal આંખ મેલાનોમા ધરાવતા કેટલાક દર્દીઓમાં ચામડીના મેલાનોમાનો ઇતિહાસ હોય છે, પરંતુ તે હજુ પણ અજાણ છે કે શું તે આંખના મેલાનોમાનું જોખમ વધારે છે.
 • ખાસ વ્યવસાયો - થોડા અભ્યાસોએ સૂચવ્યું છે કે વેલ્ડર્સને યુવેલ આઇ મેલાનોમાનું જોખમ વધારે છે, પરંતુ વધુ અભ્યાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

સંદર્ભ

 1. 1.
  ઋષિ પી, કૌંડન્યા વી, શિલ્ડ્સ સી. યુવેલ મેલાનોમાની શોધ અને પૂર્વસૂચન માટે જોખમી પરિબળોનો ઉપયોગ કરીને. ભારતીય જે ઓપ્થામોલ. 2015:110 ઓનલાઈન પ્રકાશિત. doi:10.4103 / 0301-4738.154373
 2. 2.
  LUTZ JM, CREE IA, FOSS AJ. ઇન્ટ્રાઓક્યુલર મેલાનોમા અને વ્યવસાયિક સંપર્ક માટે જોખમ પરિબળો. બ્રિટિશ જર્નલ ઑફ ઑપ્થાલમોલોજી. ઑક્ટોબર 1, 1999:1190-1193 ના રોજ ઑનલાઇન પ્રકાશિત. doi:10.1136/bjo.83.10.1190